LV EN LT RU DE

Atpūta Rāznas un Aukštaitijas nacionālajos parkos

Pārrobežu tūrisma produkts - "Atpūta Rāznas un Aukštaitijas nacionālajos parkos"

Baltijas ezeru zemē satiekas divi novadi - Latgale un Aukštaitija. Tos vieno krāšņo dabas ainavu kaleidoskopos - zaigojoši ezeri, meži, birztalas, upes, lauki, pļavas un pakalni, kurus caurvij līkumaini lielceļi un sapņaini lauku celiņi. Latviešu rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš reiz sacījis: „Visus mūs vieno dabas varenums un skaistums, saule, gaiss, zeme un ūdens, kas mūžam atjaunojas un atjauno.” Savukārt lietuviešu literāts Rimantas Vanags atzinis: „Aukštaitijā ir jauki: pakalni, pilskalni, sili, tīri ezeri un upes”. Baltijas ezeru zemes daba vilināt vilina un sauc doties ceļojumā, lai rastu jaunus iespaidus un brīvības sajūtu. Dodieties baudīt mūsu novadu gleznaino dabu! Te jūs pa īstam izjutīsiet, ko nozīmē zaļi dzīvot, domāt un atpūsties!

Programmas logo
Rāznas Nacionālais parks

Rāznas nacionālais parks ir jaunākais nacionālais parks Latvijā. Tas izveidots 2007. gada 1. janvārī. Parka platība ir 59   615 ha, un tas ir otrais lielākais Nacionālais parks Latvijā. Parks atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Latgales augstienes centrālajā daļā. Rāznas nacionālais parks ietver triju novadu teritorijas: Rēzeknes, Krāslavas un Ludzas novada.

Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. Rāznas nacionālais parks ir iekļauts Eiropas Savienības (ES) aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000 un ES nozīmes putniem nozīmīgo vietu sarakstā.

Parkā ir noteiktas trīs funkcionālās zonas – dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona. Nacionālā parka vērtības koncentrētas dabas lieguma zonās, kas izveidotas, lai saglabātu īpaši aizsargājamās sugas un biotopus, kā arī aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas. Nacionālā parka teritorijā tādas ir astoņas.

Rāznas nacionālais parks ir bagāts ar ūdeņiem, 14% tā teritorijas aizņem ezeri. Par Latgales jūru dēvētais Rāznas ezers ir pēc tilpuma vislielākais Latvijā un otrs pēc platības. Gleznains un apmeklētāju iecienīts ir arī Ežezers, Salājs, Bižas, Zosnas, Ismeru –Žogotu un Viraudas ezers. Tīrāko un jūtīgāko ezeru – Rāznas, Salāja, Zosnas un Ežezera – aizsardzībai noteikts aizliegums pārvietoties tajos ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju.

Kopā ar ezeriem apvidum raksturīgo ainavu veido pauguri. Augstākie teritorijas punkti un labākās skatu vietas atrodas Lielajā Liepukalnā, Mākoņkalnā, Karātavu kalnā. Rāznas nacionālā parka teritoriju pievilcīgu dara gan dabas vērtības, gan arī Latgales kultūrainaviskā vide. Senkapi, kulta vietas, pilskalni, baznīcas un krucifiksi ir ne tikai nozīmīga vēsturiskā mantojuma daļa, bet arī vērtīgi zinātniskās izpētes, izglītības un rekreatīvie resursi.

Rāznas ezera apkārtnē atrodas lielākā daļa no Rēzeknes novada tūrisma uzņēmumiem, kas piedāvā gan aktīvo atpūtu, gan ekskursijas pa Rāznas Nacionālā parka teritoriju. www.raznasnpa.gov.lv

Iebraucam Rāznas Nacionālā parka teritorijā

Lūznavas muižas apbūve ar parku    Adrese: Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, tālr. +371 646 45446, +371 646 07421, luznava@edu.rdnet.lv, www.rezeknesnovads.lv Muižas kungu māja un klēts (1905-1911) celta jūgendstila un eklektisma stilā. Ēka celta no sarkaniem ķieģeļiem ar neskaitāmiem arhitektoniski mākslinieciskiem veidojumiem: balkonu margu metālkalumiem, logailu pārsedzēm, dekoratīvām ārdurvju vērtņu un atslēgas vietām Parka platība ir 23,7 ha no kuriem 2,6 ha aizņem dīķi. 1991.g. parkā uzstādīta L. Vroņevskas veidotā "Madonnas" statuja. Ekskursija ~ 40 min.


Lūznava – Veczosna – 5,3 km

Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”

Adrese: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, tālr. +371 64646923, +37164646912,www.lnrc.lv, www.rezeknesnovads.lv.

Nelielā uzkalniņā Zosnas ezera krastā, ieslēpusies gleznaina parka koku zaru vainagos, lepni slejas sanatorijas „Rāzna” ēka, kura pirmsākumos celta kā vasaras atpūtas nams māksliniekiem.Tā saista ar sakoptu parku un apkārtni, piedāvā tūristiem naktsmītnes, jauku pirtiņu un atpūtas kompleksa pakalpojumus. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Ekskursija ~ 20 min.

Veczosna – Zosna – 2,4 km

Zosnas (Veczosnas) muiža

Adrese: Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, Tālr. +371 64607421, www.rezeknesnovads.lv

Muižas apbūvi ieskauj neliels parks Rāznas ezera krastā ar 39 koku un krūmu sugām.    Zosnas muižas apbūve, datēta ar 19. Gs. Beigām, sastāv no muižas kungu mājas, pārvaldnieka mājas, kalpu mājas jeb „kučiera mājas”, saimniecības ēkām, kuras daļēji gājušas bojā. Muižas apbūvē organiski iekļaujas neliels muižas parks Rāznas ezera krastā. Zosnas muižas apbūves galvenā arhitektūras vērtība ir Zosnas muižas kungu māja. Kungu māja būvēta 1870. G. Pēc kņazu Goļicinu pasūtījuma, viena no retajām pildrežģa konstrukcijā celtajām ēkām Latgalē. Ekskursija ~ 30 min.


Zosnas Sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes baznīca

Adrese: Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, tālr. +371   646 41323

Baznīca uzcelta 1800.gadā par tautas ziedojumiem, veltīta Svētā Miķeļa ercenģeļa godam. Celta uz akmens mūra pamata, koka celtne, apšūta ar dēļiem; priekšā neliels kvadrātveidīgs tornītis, kas atjaunots 1994.gadā.1882.gadā baznīcā veikts kapitālremonts, līdz ar to baznīca kļuva par 5 metriem garāka un nu tornītis ir uz piebūves, kurā atrodas kora telpas. Ekskursija ~ 20 min.

   
Zosna – Mākoņkalns – 10,1 km

Rāznas ezers.

Kaunatas, Čornajas, Lūznavas, Mākoņkalna pagasti, Rēzeknes novads.

Latgales augstienes augstākajā daļā Rāznas paugurainē ir izvietots Rāznas ezers. Tā ūdens līmenis ir 163,8 m virs jūras līmeņa platība. Tas ir liels dziļš ezers, bet dziļākajās vietās līdz pat 17 m. Pēc tilpuma Rāznas ezers ir lielākais Latvijā. Atpūtas komplekss „Rāznas gulbis”, kafejnīca, Astici, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads. Tālr.: +371 29994444, iespēja ieturēt maltīti. www.razna.lv

   

Mākoņkalns.

Adrese: Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads.Tālr. +371 64648610

Netālu no Rāznas ezera atrodas Mākoņkalns (249 m v.j.l.), saukts arī par Padebešu kalnu. 1252. gadā Livonijas ordenis šī kalna virsotnē uzcēla vienu no pirmajiem nocietinājumiem Latgalē – Volkenbergas pili. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai lielās mūra sienas fragmenti. No kalna paveras brīnišķīgs skats uz Rāznas ezeru, bet pašā piekājē redzams dzidrais Ubagovas ezeriņš, kas tautā iesaukts par Latgales dzidro aci. Mākoņkalna pakājē atklāta piemiņas plāksne par godu Latvijas pirmās brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa apmeklējumam 1938.gadā viņa Latgales vizītes laikā. Ekskursija: ~30 min.

Mākoņkalns – Andrupene –13 km
Etnogrāfiskais muzejs “Andrupenes lauku sēta”.

Adrese: Andrupene, Andrupenes pagasts, Krāslavas rajons. Tālr. +371 26458876, fakss: +371 65681860, laukuseta@inbox.lv

19.gs. otrās puses celtņu komplekss, kurā ietilpst sešas ēkas - dzīvojamā māja, klēts, kūts, rija, pirts, smēde.    Te var redzēt mūsu senču sadzīves priekšmetus un darba rīkus. Katrs var pamalt graudus rokas dzirnās un pakult ar īstu spriguli. Tā ir skaista vieta dvēseles veldzēšanai, atpūtai un vēstures izzināšanai. Zinošs ekskursijas vadītājs iepazīstinās ar Latgales vēsturi. Te    ielūkosieties andrupeniešu sadzīves vēsturē, varēsiet izšūpot koka līstē iekārto bērnu šūpuli, kā arī paši izšūpoties īstās šūpolēs. Pēc iepriekšēja pasūtījuma muzejs piedāvā: Latgales nacionālo ēdienu – kuģeļa, asušku, siera degustāciju; vietējās folkloras kopas dziedāšanu un izdarības tautiskā stilā; kāzu viesu uzņemšanu īsti latgaliskā noskaņā. Darba laiks - IV-X: 8:00 – 17:00, sest.: 10:00 – 14:00, sv.    – pēc pieteikuma. Ekskursija: ~1h.

   

Andrupenes Romas katoļu baznīca

Adrese: Andrupene, Dagdas novads. Tālr. +371 65652287

Par šīs baznīcas vecumu varam spriest tikai aptuveni. Draudzes metriku grāmatas Andrupenē bija jau no 1718. gada. Tātad gan baznīca, gan draudze pastāvēja jau no 18. gs. sākuma. Par tagadējo mūra baznīcu Vitebskas gubernatora 1854. gada kancelejas aktos teiks, ka baznīca uzcelta nodegušās vietā. Tagadējā Andrupenes mūra baznīca ir uzcelta 1849.gadā . Ekskursija ~30 min

   
Andrupene – Pilori– 16,2 km

Piloru un Pahatnieku ozolu audzes, Ežezers

Adrese: Andzeļi, Ezernieki, Dagdas novads

Piloru un Pahatnieku ozolu audzes. Piloru (Piļāru, Piļoru) ozolu birzs ir viena no retajā tīrajām ozolu audzēm Latvijā, tāpat kā Pahatnieku audze, tā ir valsts aizsardzībā no 1928. gada. Šiem ozoliem ir kādi 300 – 400 gadi. Piloru audze ir 19.6 ha liela, Pahatnieku 4.7 ha. Piloru ozolu pakājē aug lazdas, pīlādži, Pahatnieku ozoli aug kopā ar liepām un ošiem, retas papardes un ziedi – birztalas skarene, Austrumu klintene, meža grīšļi. Piloru audze ir Ežu ezera krastā, no tās var redzēt daudzās ezera salas. Precīzu salu skaitu nevar noteikt, tas atkarīgs no ūdens līmeņa. Ja ūdens līmenis ir stipri zems, parādās kādas 70 salas, pastāvīgas salas ir kādas 35. Vēl 1970. gados Lielajā Lāča salā, tā ir lielākā sala, bijusi viensēta, zīmīga ar to, ka uzbūvēta tikai un vienīgi ar cirvi. Uz salām aug apses, liepas, pīlādži, reti ziedi – bālziedu brūnkātes, lielziedu uzpirkstītes, tumšās klintenes, sīpoliņu zobainītes. Ezers ar visām salām ir LVM pārvaldījumā.

   
Pilori – Ezernieki – 3,4 km

Bukmuižas katoļu baznīca

Adrese: Ezrnieki, Dagdas novads. Tālr. +371 656 55147

Kad celta Bukmuižas pirmā koka baznīca, nav zināms, zināms tikai tas, ka šo baznīcu cēlis Jānis Hilzens. Tā skaitījās Dagdas filiāle.Tagadējā Bukmuižas baznīca uzcelta 1830.gadā. Tad arī baznīcu iesvētīja, veltot sv.Ludviga godam. Baznīcā ir Dievmātes glezna, kas ir Šilovas(Lietuvā) Brīnumdarītājas Dievmātes gleznas kopija.Visi dievkalpojumi notiek latgaliski. Ekskursija ~ 30 min


Ezernieki – Lielais Liepu kalns – 12,4 km

Lielais Liepu kalns

Adrese: Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads.

Atrodas 3 km no Dubuļu ciemata. Trešā augstākā virsotne Latvijā ( 289 m virs jūras līmeņa).Ekskursija ~ 40 min.

   
Lielais Liepu kalns – Karpiņje – 9 km

Ūdensmotocikls, ūdensslēpes, veikbords

Adrese: „Līdaciņas”, Karpinje, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads. Tālr. +371 29252998, +371 29474627   ,www.rezeknesnovads.lv

Piedāvā telts vietas, aktivitātes uz ūdens. Ekskursija ~ 1 h

Karpiņje – Kaunata – 7,5 km
Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca

Adrese: Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads. Tālr: +371 646 55335

Tagadējā mūra baznīca uzcelta 1850. gadā nodegušās koka baznīcas vietā. Baznīcā atrodas svētbilde „Svēto Elizabeti apmeklē Marija”. Ekskursija ~ 30 min

   
Kaunata - Akminīši – 6,3km

Podnieks Evalds Vasilevskis

Adrese: Akmeneiši, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads. Tel.: +371 29230805, www.pudnikuskula.viss.lv

Darbos izmanto senās keramikas apdedzināšanas metodes un paņēmienus, apdedzinot traukus bedres tipa ceplī svēpējuma tehnikā. Ekskursija ~ 1h

   
Akminīši – Tiliši - 10,3 km
   Atpūtas komplekss “Ezerkrasti”

Adrese: “Tiliši”, Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads.Tālr.: +371 26450437, eseja4@inbox.lv, sandravisa@inbox.lv ,www.raznaslicis.lv,www.rezeknesnovads.lv

Te var atpūsties, baudīt Rāznas ezera burvību, sarunā ar saimniekiem izzināt vietējās paražas, tradīcijas un vēsturiskas leģendas par apkārtnes apskatāmiem objektiem, kā arī doties ciemos uz kādu podnieku darbnīcu. „Ezerkrastos” var ieturēt maltīti, baudot Latgales kulinārā mantojuma ēdienus. Telpa semināriem un banketiem. Ekskursija, atpūta ~1h.Aukštaitijas Nacionālais parks

Tāpat kā Latgale, arī Aukštaitija jāsauc par zilo ezeru zemi. Te turpinās Latgales ezeru virkne, tie visi nāk mantojumā no pēdējā ledus laikmeta, kad ledus pārvietojoties un kūstot, atstājis zemes vaigā dziļas vagas. Teritorija ar lielāko ezeru savirknējumu Lietuvā, atrodas valsts aizsardzībā –1974. gadā te izveidots Aukštaitijas Nacionālais parks 40570 ha platībā. 126 ezeri, aizņem 14,6 % parka teritorijas, starp tiem - dziļākais Lietuvas ezers Tauragns (60,5 m), Sartu ezers, kas ir piektais lielākais valstī, viens no garākajiem – izstiepies 15 kilometru garumā un daudzi citi. Uz Sartu ezera ledus ik gadu ziemā - februārī notiek zirgu skriešanās sacīkstes.

Parka administrācijas uzdevums ir aizsargāt dabas un kultūrvēsturisko vidi, pētīt to, popularizēt un arī rūpēties par tūrisma iespējām. Parkā izveidotas vairākas dabas izziņu takas ar norādēm un informatīvajiem stendiem, labiekārtotas peld­vietas, ir iespējas iznomāt laivas, kā arī nolīgt vietējo gidu. No 175 met­rus augstā paugura Ladakalna paveras brīnišķīga ainava ar sešiem ezeriem. Parka teritorijā ir etnogrāfiski ciemi ar bagātām kultūrvēstures tradīcijām. Šeit var baudīt dabas tūrisma piedāvājumu, kas harmoniski savijies ar kultūrvēsturisko mantojumu.

Iebraucam Aukštaitijas Nacionālā parka teritorijā   

Senās biškopības muzejs

Tālr. +370 386 36210, info@anp.lt, www.anp.lt, Stripeiķi

Šī ir viena no interesantākajām vietām Aukštaitijas Nacionālajā parkā. Muzejs atvēra savas durvis 1984. gadā. Tā darbinieki jums pastāstīs par biškopības attīstību kopš seniem laikiem līdz mūsdienām. Bišu dieva Babilo skulptūrā dzīvo bišu saime. Viņu savākto medu var arī pagaršot muzejā. Darba laiks: O.-Sv.: 10-19.


Palūšes baznīca un zvanu tornis

Palūše (Palūšės k.)

Mācītājs Juozapas Baziliauskas no vecākiem mantotajā zemē 1750. gadā uzcēla koka baznīcu savam aizstāvim Sv. Jāzepam par godu. Tā ir uzcelta bez naglām. Astoņstūra zvanu tornis, kas atgādina senu lietuviešu koka piļu novērošanas torni, ir vienīgais Lietuvā. Šī baznīca ir republikas nozīmes arhitektūras piemineklis. Darba laiks: svētceļojums visu gadu.

Aukštaitijas nacionālā dabas parka apmeklētāju centrs

Tālr.: +370 386 53135, anp@anp.lt, www.anp.lt, Palūše

Te iepazīsiet neparasto dabu,    priežu mežus, spīguļojošos ezerus, seno sādžu klusumu un mieru, eksotisko biškopības muzeju, neskaitāmus dabas pieminekļus, tādejādi gūstot neizmirstamus iespaidus. Botāniskā izziņu taka ierīkota pie Lūšu ezera, starp Palūši un Meironi. Takas garums – 3,5 km. Te var ieraudzīt vairāk nekā    150 augu sugas.