LV EN LT RU DE

Iepazīsti kultūrvēstures daudzveidību pie Eiropas Savienības robežas

Pārrobežu tūrisma produkts - "Iepazīsti kultūrvēstures daudzveidību pie Eiropas Savienības robežas"

Latgale un Aukštaitija ir 2 reģioni ar ļoti bagātu un daudzveidīgu kultūru. Savstarpēji ietekmējoties, tos veidojušas daudzās tautības un etniskās grupas, kas šeit dzīvo jau gadsimtiem ilgi. Baltijas ezeru zemes kultūras mantojumu pārstāv izcili arhitektūras pieminekļi – katedrāles, baznīcas, sabiedriskās ēkas, pilsētu ansambļi, kā arī lauku viensētas, raksturīgās apdzīvotās vietas un kultūrainavas. Latgales kultūras tradīcijas – valoda, tautasdziesmas, dejas, amatniecība (īpaši podniecība) veido nozīmīgu Latvijas nacionālās kultūras daļu. Mūsdienu aktīvā, bagātā un daudzveidīgā kultūras dzīve – festivāli, koncerti, teātru izrādes, izstādes, podnieku darbnīcas un plenēri – veido Baltijas ezeru zemi kā tūrismam pievilcīgu reģionu. Programmas logo

Maršruta garums Latvijas pusē – 364 km
Maršruta garums Lietuvas pusē – 411 km

Maršruta objektu skaits Latvijā: 60
Maršruta objektu skaits Lietuvā: 40

Maršrutu iespējams veikt 6 dienās – 3 dienas Latvijas pusē un 3 dienas Lietuvas pusē.Kultūrvēsture
1. diena
Žīguri – Tepenīca – Viļaka ~ 13 km

1. Annas Āzes meža ekspozīcija.
Adrese: Parka iela 14, „Bērnudārzs”, Žīguri, Viļakas novads.
Tālr.: +371 26567080, +371 64563723.
Muzeja saimnieces stāsti par mežu un tā iemītniekiem neatstās vienaldzīgu nevienu. Iespēja iepazīt meža dzīvi arī dabā vides gida pavadībā.
Ekskursija pa muzeju ~ 1 st.
Ekskursija mežā vides gida pavadībā – 2 – 8 h.
2. Senlietu un motociklu kolekcija „Cīrulīši”.
Adrese: Tepenīca, Susāju pagasts, Viļakas novads.
Tālr.: +371 26446147, retro73@inbox.lv
Senlietas un retro motocikli. Telpas pasākumiem atjaunotajā 20.gs. 30.-os gados celtajā mājā. Katru gadu tiek rīkoti retro motociklu salidojumi.
Apskate ~ 1 – 2 h.    Iespējams vizināties ar kādu no retro motocikliem.
3. Viļakas muzejs.
Adrese: Balvu iela 13, Viļaka, Viļakas novads.
Tālr.: +371 64563302, +371 25926616, www.vilaka.lv
Viļakas vēsture laikmetu gaitā, bīskapa Kazimira Duļbinska piemiņas istaba, Viļakas novada darbarīki un sadzīves priekšmeti, izstāde „Livonijas un Marienhauzenas (Viļakas) novada kartes”. Piedāvā ekskursijas pa Viļakas pilsētu.
Ekskursija muzejā ~ 1 h.
Ekskursija ar gidu pa Viļaku ~ 2 h.
Viļaka – Baltinava ~ 22 km

4. Susāju pagasta kultūrvēstures muzejs „Vēršukalns”.
Adrese: Svilpova, Susāju pagasts, Viļakas novads (~5 km no Viļakas).
Tālr. +371 29243878.
Ēkas īpašā aura jūtama, jau pārkāpjot tās slieksni. Muzejam ir svarīga loma nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Šeit izveidota drēbju klēts un labības klēts. Muzejs piedāvā īpašu programmu jaunlaulātajiem.
Apskate ~ 1 h.

5. Viļakas muižas apbūve.
Adrese: Pils iela 9 un Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads.
Tālr.: +371 64563302, +371 25926616, www.vilaka.lv
Grāfam Zabello piederošā muiža 19.gs. beigās bija trešā lielākā Latvijā. 20. gs. tā nopostīta, un uz muižas pamatiem uzcelta Viļakas valsts ģimnāzija.    Blakus atrodas muižas saimnieciskā apbūve, kas ietver 2 saimniecības ēkas, parku un akmens mūra žogu.
Apskate tikai no ārpuses ~ 15 min.
6. Šķilbanu muiža
Adrese: Šķilbani, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads
1856. gadā vietējā ķieģeļnīcā darinātu sarkanu māla ķieģeļu kungu māja, kas joprojām izdaiļo Šķilbanu ciema ainavu. Muižai vairākkārt mainījušies apsaimniekotāji, ir pārbūvēta ēkas iekšpuse. Saglabājusies muižas ļaužu divstāvu māja, buļļu kūts, klēts tipa māja, koka dārza mājiņa. Šobrīd muiža pagasta iedzīvotājiem kalpo kā dažādu saviesīgu pasākumu vieta.
Apskate tikai no ārpuses ~ 15 min.
7. Dabas parks “Balkanu kalni”.
Adrese: Logini, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads.
Tālr.: +371 29132664, +371 64521243, www.skilbeni.gov.lv
Izziņas un atpūtas dabas takas, Izjūtu un Saules dārzi, teika par nogrimušo baznīcu. Piknika vietas.
Ekskursija ar gidu ~ 30 min.- 1 h.
8. Stiglavas grava.
Adrese: Stiglova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads.
Tālr.: +371 64521243, +371 29132664, www.skilbeni.gov.lv
Dabas taka Stiglovas strauta gravā, kurā ir 3-4 m augsti smilšakmens atsegumi, ir sastopamas ap 60 dažādas augu sugas.
Apskate ~ 1 st.
9. Baltinavas muzejs.
Adrese: Tilžas iela 7, Baltinava, Baltinavas novads.
Tālr. +371 29341738.
Baltinavas novada vēsture, amatniecība un etnogrāfija. Tematiskās izstādes. Piedāvā ekskursijas pa Baltinavas apskates objektiem – baznīcām un muižas parku.
Ekskursija pa Baltinavu ~ 1 h.

Labiekārtota atpūtas vieta Balvu muižas parkā
Adrese: Partizānu iela 2, Balvi, Balvu novads
Tālr. +371 64521430
Atpūta muižas parkā pie Balvu ezera – ugunskura vietas, volejbola laukumi. Atjaunota vēsturiskā ūdens triece un ūdenskrātuve, gājēju celiņš ar tenisīta segumu, tiltiņi un soliņi. Ezerā un Bolupē – makšķerēšanas iespējas. Atpūtas vieta izveidota projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros.

Labiekārtota atpūtas vieta pie Bolupes
Adrese: Ezera iela 1, Balvi, Balvu novads
Labiekārtota peldvieta un atpūtas vieta Balvos pie Bolupes, kur uzstādīts pontons, soliņi un galdi, ugunskura vietas, volejbola laukumi. Atpūtas vieta izveidota projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros.


Labiekārtota peldvieta pie Balvu ezera
Adrese: Alejas iela 2, Balvi, Balvu novads
Peldvietā uzstādīts pontons ar slidkalniņu un laivu piestātni, izveidots volejbola laukums. Atpūtas vieta izveidota projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros.

Labiekārtota atpūtas pie Pelnupes
Adrese: Krasta iela 10, Balvi, Balvu novads
Atjaunots gājēju tilts pār Pelnupi, izveidota atpūtas vieta ar    ugunskura vietu pie Pelnupes. Atpūtas vieta izveidota projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros.

Labiekārtota atpūtas vieta
Adrese: Partizānu 2a, Balvu, Balvu novads
Labiekārtota atpūtas vieta ar soliem un ugunskura vietām. Makšķerēšanas iespējas Balvu ezerā un Bolupē. Atpūtas vieta izveidota projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros.

Labiekārtota atpūtas vieta pie Viļakas ezera
Adrese: Garnizona iela 6, Viļaka, Viļakas novads
Tālr. +371 64507226 (Viļakas novada dome)
Ugunskura vietas un lapene, bērnu rotaļu laukumi, volejbola laukumi, peldvieta. Atpūtas vieta izveidota projekta Water Joy ietvaros.

Baltinava – Kārsava ~ 23 km

10. Malnavas Rožukroņa Dievmātes katoļu baznīca.
Adrese: Puškina iela 15, Kārsava, Kārsavas novads.
Tālr.: +371 65733558, +371 26528282.
Līdzās atrodas divas baznīcas. Koka baznīca celta 1762.gadā.    Blakus tai atrodas jaunais, skaistais dievnams – lielāks un varenāks, kas dievlūdzējiem durvis ver kopš 2003. gada. Ekskursiju vada skolas gidi.
Apskate ~ 20 min.
Ekskursija pa Kārsavu ar gidu ~ 1 h.
11. Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca.
Adrese: Stacijas iela 36, Kārsava, Kārsavas novads.
Tālr. +371 65733327.
Krāšņs, krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēts dievnams, kurā ticīgos uzklausa pazīstamais mācītājs tēvs Viktors. Ekskursiju pa pilsētu vada skolas gidi.
Apskate ~ 20 min.
Ekskursija pa Kārsavu ar gidu ~ 1 h.
12. Malnavas muiža.
Adrese: Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.
Tālr. +371 65733101; tālr./fakss +371 65733100.
Muižas apbūve veidota 19. gs. 1. pusē klasicisma stilā ar baroka iezīmēm. Plašs kopts parks (51 eksotisku koku suga).
Apskate ~ 30 min.
Ekskursija ar gidu ~ 1 h.
Malnava – Cibla ~ 30 km

13. Biškopības bioloģiskā saimniecība “Kramiņi”.
Adrese: Kitkova, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads.
Tālr.: +371 26522501, +371 65722392.
Kramiņu apkārtnes laukos ganās vairāk kā 60 bišu saimes, kuru iegūtais saldais produkts ieguvis godalgotas vietas. Piedāvā ceļojumu pa medus un bišu valstību. Bišu taka skolēniem ar iespēju piedalīties medus pirmapstrādē – bišu dravas apskate, stāstījums par bišu dzīvi, biškopības produkcijas degustācija un iegāde, vaska svecīšu liešana, semināru organizēšana.
Ekskursija ar gidu, iepriekš piesakoties – 1,5 – 4 h.
14. Eversmuižas kultūrvēstures un dabas taka.
Adrese: Cibla, Ciblas novads.
Tālr.: +371 65729046, +371 29230204.
Taka vijas gar gleznainajiem Ilžas (Ludzas) upītes krastiem, pa veco Eversmuižas parku, gar Eversmuižas Sv. Andreja katoļu baznīcu un muižas ēkām līdz Felicianovas muižai un dzirnavām.
Ekskursija ar gidu, iepriekš piesakoties ~ 2 h.
15. Līdumnieku kara muzejs.
Adrese: Līdumnieki (~ 8 km no Ciblas pretējā virzienā), Ciblas novads.
Tālr.: +371 26536409, +371 28625187.
Neliels muzejs, kur savāktas 2. Pasaules kara relikvijas, kas atrastas tuvākajā apkārtnē.
Apskate ~ 15 min.
Cibla – Ludza ~ 15 km

16. Ludzas pilsētas vēsturiskā centra koka apbūve.
Adrese: Ludza, daļa no Odu, Tirgus, Baznīcas, Tālavijas, Kr. Barona, Stacijas, J. Soikāna ielas, Ludzas novads.
Tālr.: +371 65707203, +371 29467925; tālr./fakss +371 65707202 (Ludzas TIC), tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv , http://turisms.ludza.lv
Šaurās pilsētas ieliņas, 19. gs. koka un ķieģeļu vienstāvu un divstāvu būvētie nami ar slēgtajiem pagalmiem vairāku gadsimtu laikā ir bijusi neatņemama pilskalna pakājes ainavas un apbūves daļa.    Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.
17. Ludzas viduslaiku pilsdrupas.
Adrese: Baznīcas iela, Ludza, Ludzas novads.
Tālr.: +371 65707203, +371 29467925; tālr./fakss +371 65707202 (Ludzas TIC), tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, http://turisms.ludza.lv
1399. gadā vācu krustneši pilskalnā starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru Livonijas ordeņa austrumu robežu aizsardzībai uzcēla varenu pili – trīsstāvu mūra celtni ar 6 torņiem, 3 vārtiem un 2 priekšpilīm. Pils tika būvēta no pelēkiem laukakmeņiem un sarkaniem ķieģeļiem, rotāta melniem glazētiem ķieģeļiem. Šobrīd pilsdrupas ir iemīļota pilsētnieku un viesu atpūtas vieta, no kuras paveras skaistākā pilsētas panorāma. Ar seno pili, tās ķēniņu un noburto princesi saistās vairākas skaistas leģendas.
18. Ludzas Novadpētniecības muzejs.
Adrese: Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas novads.
Tālr. +371 65723931,    ludzasmuzejs@inbox.lv, www.ludzasmuzejs.lv
Viens no eksponātiem bagātākajiem Latgales muzejiem ar plašu brīvdabas ekspozīciju. Muzejs ierīkots 1812. gada Tēvijas kara ģenerāļa karavadoņa, tautas varoņa Jakova Kuļņeva dzimtas mājā. Ekspozīcija plaši atspoguļo novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Saistoša ir brīvdabas nodaļa, kas ļauj gūt priekšstatu par iepriekšējo gadsimtu ēkām un sadzīvi Latgales laukos – 19. un 20. gs. Dabas ekspozīcija ar putnu un dzīvnieku kolekciju būs interesanta bērniem, bet amatnieku, mākslinieku darbu un izzinošās izstādes – pieaugušajiem.
Ekskursija ar gidu – 1 h.
19. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas katoļu baznīca.
Adrese: Baznīckalns, Baznīcas iela 52, Ludza, Ludzas novads.
Tālr. +371 65725653.
Lai stiprinātu katoļticību, poļi 1687. gadā Ludzā Livonijas ordeņa priekšpilī uzcēla pirmo katoļu baznīcu. 1738. gadā nodegušās baznīcas vietā kanoniķis Abrickis uzcēla lielāko un skaistāko koka baznīcu tā laika Latvijā – ar 2 torņiem, 5 altāriem, bagātīgu liturģisko inventāru. 1938. gada 11. jūnijā    Ludzas lielā ugunsgrēka laikā tā nodega. Tikai 1995. gadā ticīgajiem durvis vēra atjaunotā baltā baznīca ar J. Bārdas krusta ceļa gleznām.
20. Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas katedrāle.
Adrese: Latgales iela 121, Ludza, Ludzas novads.
Tālr. +371 65781397.
Celta 1845. gadā vēlā klasicisma stilā pēc A. Zaharova projekta (1900.-1901.g. – pārbūvēta). Dievnams atrodas pašā vecpilsētas centrā. Ir valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Noteikti ir vērts redzēt skaisto interjeru un sajust lūgšanu un ticības spēku.

21. Ludzas Amatnieku centrs.
Adrese: Tālavijas iela 27a, Ludza, Ludzas novads.
Tālr.: +371 29123749, +371 29467925,    ligakondrate@inbox.lv , kondrats@one.lv
Ludzas pilskalna pakājē izveidotais Amatnieku centrs aicina apgūt senos arodus Suprātku istabā, līdzdarboties keramikas, audēju, skroderu darbnīcā. Izstāžu zālē iespējams aplūkot novada meistaru darbu izstādes, kā arī apmeklēt ikmēneša latgaļu Zaļos tirdziņus. Salonā nopērkami ~ 70 amatnieku darbi, iespējams pasūtīt visu Latvijas novadu tautas tērpus, linu un vilnas apģērbus. Iepriekš piesakoties,    ekskursiju grupām iespējamas pusdienas Latgaļu gaumē (kāpostu zupa; pelēkie zirņi ar speķa mērci; kartupeļu un miežu putraimu putra ar speķa mērci u.c.).   
Ekskursija ar gidu – 1,5 h.

! Visus Ludzas pilsētas kultūrvēstures objektus var apskatīt pašiem vai arī pasūtot ekskursiju (+371 65707203, +371 29467925, tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv).
Ekskursija ar gidu – 1-2 h.


Pie Mazā Ludzas ezera projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros izveidotas vairākas atpūtas vietas un labiekārtota pludmale.
- Zaldātu radziņš (Peldu iela 21). Pludmale, bērnu rotaļu laukumi, lapenes atpūtai, laipas, baseins, inventāra noma, pludmales volejbola, handbola un futbola laukumi, estrāde pasākumiem, ugunskura vietas. Neptūna svētku, pludmales volejbola un futbola turnīru organizācijas vieta.
- Atpūtas vieta pie Novadpētniecības muzeja (Kuļņeva iela 2). Lapene, soli, laipas, plosta piestātne. Ekskursija pa Ludzas ezeriem uz plosta (līdz 20 pers.).
- Atpūtas vieta pretī Zaldātu radziņam (Soikāna iela 22). Laipas makšķerniekiem, laivu piestātne, lapene, soli.

2. diena
Ludza – Zilupe ~ 31 km


22. Anitas Lukačas (audējas, pinējas) darbnīca.
Adrese: Mazā Pikova, Brigu pagasts, Ludzas novads.
Tālr. +371 29733546.
Darbnīcā, kas izveidota lauku mājās „Rudzupuķe”, auž segas, paklājus, grīdas celiņus, galdautus, spilvenus, pin grozus, paplātes un suvenīrus, demonstrē aušanas un klūgu pīšanas procesu. Darbos tiek saglabātas Latgales aušanas tradīcijas, kurās etnogrāfiskais apvienojas ar mūsdienu lietišķo mākslu. Arī krāsu gamma ir daudzveidīga.
Apskate ar darbošanos ~ 40 min. – 1 h.
23. Saveļinku kapliča.
Adrese: Kalnu iela, Zilupe, Zilupes novads.
Tālr. +371 28656530.
Kapliča celta 19. gs., 1908. g. atjaunota. Šajā miniatūrajā aizlūgumu telpā atrodas trīs baroka altāri, kas rotāti ar kokgriezumiem (18.gs.).
Apskate ~ 15 min.

Zilupe – Pasiene ~ 13 km

24. Pasienes Sv. Dominika katoļu baznīca.
Adrese: Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
Tālr.: +371 65729925, +371 28656530.
Viena no krāšņākajām Latgales katoļu baznīcām, celta 1770. g. savdabīgā poļu baroka stilā ar izcilām arhitektūras un mākslas vērtībām.
Ekskursija ar gidu ~ 1 h.
Pasiene – Meikšāni ~ 15 km

25. Grebļa kalna dabas taka.
Adrese: Meikšāni, Pasienes pagasts, Zilupes novads
Tālr.: +371 28656530.
Īpatnējs ģeoloģisks veidojums – 5 km gara, šaura osu grēda, kas veidojusies pirms 14 miljoniem gadu. Absolūtais augstums ir 156,4 m v.j.l., bet relatīvais - 15-30 m. Te sastopami aizsargājamie augi un vairāk nekā 500 tauriņu sugu.
Apmeklējot līdzi jābūt pasei un Pasienes robežkontroles punkta izdotai caurlaidei.    Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads, Tālr. +371 65729932.
Apskate ~ 30 min.
26. Austras koks.
Adrese: Meikšāni, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
Tālr.: +371 65729925, +371 28656530.
Tēlnieks V. Titāns izveidojis skulptūru grupu "Latvija saules zīmē". Pasienes pagasts atrodas vistālāk Latvijas austrumos, tādēļ šeit izvietots Austras koks - robežzīme Latvijas austrumu robežai. Apmeklējot līdzi jābūt pasei un Pasienes robežkontroles punkta izdotai caurlaidei.
Apskate ~ 10 min.
27. Draudzības kurgāns.
Adrese: Meikšāni, Pasienes pagasts, Zilupes novads.
Tālr.: +371 65729925, +371 28656530.
Draudzības kurgāns ir 1959. gadā uzbērts uzkalniņš ar vidū iestādītu ozolu par godu 3 valstu tautu draudzībai cīņās - Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas robežpunktā. Apmeklējot līdzi jābūt pasei un Pasienes robežkontroles punkta izdotai caurlaidei.
Apskate ~ 20 min.
Meikšāni – Šķaune ~ 7 km

28. Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca.
Adrese: Šķaune, Dagdas novads.
Tālr. +371 29429028.
Jau 1696.gadā Landskoronā bija koka kapela.    Par tās būvi rūpējās dominikāņi. Vēlāk parādās koka baznīca, taču nav ziņu par to, kad tā celta. Ir zināms, ka tā pastāvējusi jau 1769.gadā. 1828. gadā par muižkunga Mārtiņa Karņicka līdzekļiem uzcelta pašreizējā Landskoronas baznīca, bet    1859.gadā tā atjaunota un paplašināta. Tā ir 20 m gara un 14 m plata vairāku jomu ēka. Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 11:00, darbdienās plkst. 8:00.
Apskate - iepriekš piesakoties ~ 30 min.
29. Marijas Andžānes piemiņas istaba.
Adrese: Šķaune, Dagdas novads.
Tālr.: +371 65628350, +371 65681420.
Ar Šķauni ir saistīta dzejnieces Marijas Andžānes dzīve un literārā darbība. Dzejniece dzimusi 1909.gada 8.septembrī Ludzas apriņķa Šķaunes pagasta Maču ciemā, kur tagad pie viņas dzimtajām mājām ir uzstādīts piemiņas akmens. Pagasta bibliotēkas telpās darbojas piemiņas istaba, kurā izvietoti literārie darbi, ar dzejnieces roku rakstītie manuskripti un memoriālie priekšmeti.
Apskate ar gidu ~ 30 min.
Šķaune – Ezernieki – Dagda ~ 36 km

30. Ežezers (Jēša ezers, Ješa ezers, Ješezers, Eža ezers).
Tālr. +371 65681420 (Dagdas TIC).
Ezernieku un Andzeļu pagasts, Dagdas novads.
Baltijā un Latvijā salām bagātākais ezers. Ezers un tā apkaime ir ļoti ainaviski. 2006. gada novembrī iekļauts Rāznas nacionālajā parkā. Ezerā ir 33 - 36 salas ar kopējo platību 77,6 ha. Lielākā sala – Lielā Lāča sala - 45 ha.
31. Andris Platacis.
Adrese: Ezernieki, Ezernieku pagasts.
Tālr. +371 29164771.
Luminiscējošu stikla gravīru un gleznu izgatavošana pēc pasūtījuma.
Apskate ~ 1 h.
32. Dagdas vēsturiskais centrs.
Adrese: Dagda, Dagdas novads.
Tālr. +371 65681420 (Dagdas TIC), www.dagda.lv
Mazpilsētas centrā ir saglabājusies vēsturiskā apbūve, kas sagādā prieku dažādu laikmetu un arhitektūras stilu cienītājiem. Te var redzēt, kā gleznainā dabas ainavā iekļaujas koka arhitektūra, mūra celtnes, padomju laika būves un mūsdienu arhitektūras risinājumi. Interesantas ir ebreju pēdas mazpilsētas vēsturē – 20. gs. sākuma sarkano ķieģeļu nami jeb tā sauktie “ebreju tirgotāju nami”, kādreizējā sinagogas ēka, vecā ebreju kapsēta un pieminekļi, kas veltīti ebreju tautas genocīda upuru piemiņai.
Ekskursija ar gidu ~ 1 h.
Dagda – Lielindrica ~ 33 km

33. Jevģēnijs Pohoduns.
Adrese: “Silovi”, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads.
Tālr.: +371 656 29616, +371 29522816.
Mākslinieks Jevģēnijs Pohoduns piedāvā iejusties mākslas pasaulē, mācīties gleznot, dzīvojot lauku mājā ezera krastā. Saimniekam ir plaša gleznu galerija, ieroču kolekcija un liela bibliotēka.
Ekskursija ar gidu – 1.- 3h.
34.    Indricas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca.
Adrese: Lielindrica, Kalnieši, Krāslavas novads.
Tālr.: +371 65622464, +371 65622201.
Unikāls koka arhitektūras piemineklis (1655.-1658.). Tā ir viena no vecākajām Latgales koka baznīcām. Kora telpās atrodas senas ērģeles ar savdabīgiem kokgriezumiem. Baznīcā ir četri altāri. Tie ir ļoti grezni -    ar kokgriezumiem un senām gleznām. Baznīcai apkārt ir dārzs, ko ieskauj mūra žogs ar dakstiņu jumtu.
Apskate -    iepriekš piesakoties ~ 1 h.
Indrica – Krāslava ~ 17 km

35.    Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīca.
Adrese: Baznīcas iela 2, Krāslava.
Tālr.: +371 29816995, +371 65622201 (Krāslavas TIC), www.kraslava.lv
Spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs. Baznīca būvēta no 1755. līdz 1767. gadam pēc itāļu arhitekta Antonio Parako projekta. Baznīcas altāra daļā aplūkojama itāļu mākslinieka Filipo Kastaldi 18. gs. gleznotā freska “Svētais Ludvigs dodas krusta karā”. Freska ir viens no vērtīgākajiem monumentālās glezniecības atradumiem pēdējo gadu laikā. Freskas iluzorais gleznojums rada apbrīnojumu gaismas efektu.
36. Grāfu Plāteru pils.
Adrese: Pils iela 6, Krāslava.
Tālr. +371 65623586.
Celta no 1750. līdz 1791. gadam. XIX gadsimta sākumā tā pārbūvēta pēc klasicisma kanoniem. Tā ir vienīgā pils Latgalē ar šādu dekoru (arhitekts A.Parako).

37. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs.
Adrese: Pils iela 8, Krāslava.
Tālr. +371 65623586, kraslavas_muzejs@inbox.lv, www.kraslavasmuzejs.times.lv
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs atrodas vecā parka vidū vienā no 18.gs.celtajām Krāslavas pils kompleksa ēkām. Krāslavas pils no 18.gadsimta vidus līdz 20.gadsimta 20.gadiem piederēja grāfu Broel Plāteru dzimtai. Ar Krāslavas vēsturi iepazīstina izstāde “Krāslava un Plāteri”. Muzejā var iepazīties ar tematiskajām un muzeju kolekciju    izstādēm. Muzejā ir atklāta unikāla ekspozīcija “Pieci airi”, kas ir izvietota 17 m garā improvizētā laivā, jo Krāslavas ģerbonī attēlots pilsētas simbols - laiva ar 5 airiem. Par tradīciju kļuvušas Krāslavas mākslinieku rudens izstādes.
Ekskursija ar gidu – 30 min.

38. Keramiķa Valda Pauliņa darbnīca.
Adrese: Dūmu iela 8, Krāslava.
Tālr. +371 29128695, valdispaulins@inbox.lv, www.kraslava.lv
Keramikas izstrādājumu tapšanas procesa un cepļa kurināšanas vērošana un līdzdarbošanās. Darbošanās individuāli, ģimenēm, skolēniem un lielām grupām. Iespēja iegādāties dažāda veida keramikas izstrādājumus, suvenīrus un dārza keramiku. Telšu vietas. Darbošanās ar izbraukumu uz vietām. Pieteikties laicīgi!
Ekskursija ar darbošanos ~1.-3h.

39. Priedaines skatu tornis.   
Adrese: Priedaine, Krāslavas novads.
Tālr. +371 65622201 (Krāslavas TIC), tic@kraslava.lv
Visaugstākais koka skatu tornis Latvijā (32 m), no kura paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu.   

! Ekskursija pa Krāslavas objektiem ar gidu ~ 2-3 h.

40. Dabas parks “Daugavas loki”.
Daugavas ielejā posmā no Krāslavas līdz Naujenei.
Tālr.: +371 65622201 (Krāslavas TIC), +371 65471321 (Naujenes TIC).
Platība - 129,9 km2. Parks dibināts 1990. gadā, lai saglabātu unikālo un savdabīgo Daugavas senlejas ainavu, tās vērtīgos dabas kompleksus, augu un dzīvnieku sugu bioloģisko daudzveidību, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur Daugava ir saglabājusi savu dabīgo tecējumu. Raksturīgākā Daugavas loku dabas īpatnība ir 8 lieli Daugavas līkumi posmā no Krāslavas līdz Naujenei. Katra šī upes loka garums sasniedz 4-6 km, bet attālums pa taisno starp lokiem ir tikai 2-3 km.
Ekskursija ar gidu ~ 3 h.

41. Z/S “Kurmīši”.
Adrese: Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads.
Tālr.:+371 26538824, +371 65623655, kurmisi@kraslava.lv, www.kurmisi.lv
Iepazīšanās ar ārstniecības augu audzēšanas un zāļu tēju izgatavošanas noslēpumiem. Ārstniecības tēju degustācija. Iespēja iegādāties ekoloģiskas zāļu tējas, ārstniecības augu pirts slotas, zāļu maisījumus vannai un pirtij. Cena pēc vienošanās. Jāpiesakās iepriekš.   
Ekskursija ar gidu ~ 1 h.

42. Zirgu sēta “Klajumi”.
Adrese: Klajumi”, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads.
Tālr. 371 29472638,    ilze.stabulniece@inbox.lv , www.klajumi.lv
Zirgu izjāžu maršruti un pārgājieni dabas parkā “Daugavas loki” un Latvijas – Baltkrievijas pierobežā. 2-7 dienu kombinēti piedzīvojumu maršruti (zirgi, laivas, ekskursijas) mazām un lielām grupām. Pārgājieni ietver: zirgus, gida pavadību, naktsmītnes, pirti, ēdināšanu (latgaliski ēdieni, kas pasniegti Latgales melnās keramikas traukos), plostus un/vai laivas. Iesācēju apmācība. Reitterapija un relaksācijas vingrošana uz zirga. Literatūra un filmas par zirgiem, zirglietām, zirgu motivāciju, trenēšanu un reitterapiju. Piedalīšanās kāzu ceremonijās un citās viesībās. Ķermeņa masāža. Aromterapija. Naktsmītne brīvdienu namiņā (9 vietas). WC, duša, virtuve, pirts. Lūdzu, ņemiet līdzi pases!
Izjādes: 1 h-7 dienas.

Tuvākās naktsmītnes:
- viesu māja “Zive” – Pārceltuves iela 14, Krāslava. Tālr. + 371 29185835,
- viesu māja “Priedaine” – Klusā iela 2, Krāslava. Tālr. +371 26430798,
- brīvdienu māja „Vilnis” – Raiņa iela 10, Krāslava. Tālr. +371 26355115,
- jauniešu mītne “Zvaniņš” – Pils iela 5, Krāslava. Tālr. +371 26541545,
- zirgu sēta “Klajumi” – Kaplava, Krāslavas novads. Tālr. +371 29472638, www.klajumi.lv,
- brīvdienu māja “Arkādija” – Gandeļi, Krāslavas novads. Tālr.: +371 25939120, +371 29709006,
- brīvdienu māja “Škerškāni” – Ūdrīši, Krāslavas novads. Tālr. +371 29195745,
- brīvdienu māja „Stirnmeži” – Kaplava, Krāslavas novads. Tālr.: +371 25960091, +371 29728133.

3. diena
Krāslava – Lielborne ~ 15 km


43. Lielbornes muiža.
Adrese: Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils novads.
Tālr. +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Muiža ir baronu Freitāgu fon Loninghonenu kādreizējais īpašums (19.gs. pirmā puse; 19. un 20. gs. mijā pārbūvēta). Saglabājusies muiža un saimniecības ēkas. Muižas ēkas apdarē vērojamas interesantas koka detaļas. Muižas pagalmā – Daugavpils novadā zināmā dziļākā aka (35 m). Netālu no muižas ceļa kreisajā pusē – kādreizējo ūdensdzirnavu vieta.
Apskate tikai no ārpuses 15 – 20 min.

Lielborne – Červonka ~ 15 km

44. Piemiņas akmens ornitologam Kārlim Grigulim.
Adrese: Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads.
Tālr. +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Pazīstamais ornitologs un bērnu rakstnieks K. Grigulis (1884 – 1972) dzimis Salienas pag. „Stumpuros”, kur pagājusi viņa bērnība. Piemiņas akmens uzstādīts 1994.g., un tajā iekalts gudrības simbols – pūce.   
Apskate ~ 15 min.

45. Arkveida akmens tilts pār Poguļanas (Salienas) upi.
Adrese: Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads.
Tālr. +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Būvēts 19. gs beigās no šķeltiem un apstrādātiem laukakmeņiem. Arkas augstums ir 5,2 m, garums 5,5 m, platums 4,6 m.
Apskate ~ 20 min.

46. Červonkas muižas pils.
Adrese: Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads.
Tālr. +371 65475870,    padome@vecsaliena.lv
Tā ir viena no nedaudzajām Augšzemes muižām (1870.g.), kurai saglabājies dižciltīgais veidols, autentiska logu vitrāža (19.gs.) un lielā zāle ar grezniem griestiem. Ēka celta neogotikas stilā un to sedz stāvs divslīpju jumts. Tās fasādes apdarē ir daudz sarežģītu un izteiksmīgu detaļu. Pili krāšņāku dara daudzās izbūves, jumtiņi, logailas, arkas, tornis un tornīši. Labi saglabājies arī muižas saimniecības ēku komplekss – divas kūtis, klēts un kalpu māja. Muiža piederēja fon Hānu dzimtai. Pils priekšā - plašs zāliens, bet līdzās – brīva plānojuma parks 3 ha platībā ar 14 eksotiskām koku sugām.   
Apskate tikai no ārpuses ~ 30 min.

Červonka – Birķineļi ~ 21 km

47. Jāņa Raiņa māja Berķenelē (Birķineles pusmuiža).
Adrese: Birķineļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Tālr. + 371 29272200,    berkenele@inbox.lv
Piedāvā ekspozīcijas “Rainis un Berķenele”, mākslas akciju laikā tapušos mākslas objektus vidē, novada lietišķās mākslas izstādes apskati, profesionālās mākslas izstādes, tematiskās ekskursijas dažāda vecuma grupām. Ekskursija ar gidu ~ 1h.

Birķineļi – Daugavpils ~ 6 km

48. Daugavpils cietoksnis.
Adrese: Daugavas iela, Daugavpils.
Tālr. + 371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Daugavpils pilsētas simbols. Izcila fortifikācijas būve. Austrumeiropā vienīgais bez pārmaiņām saglabājies 19.gs. pirmās puses cietokšņa paraugs. Cietokšņa ansambli veido galvenais cietoksnis (citadele) un valnis, 8 bastioni (piecstūraini, uz priekšu izvirzīti nocietinājumi cietokšņa stūros), ravelīni (trīsstūra veida nocietinājumi cietokšņa vaļņa priekšā starp bastioniem), ārējais aizsardzības valnis ar nosegtu ceļu un glasisu Daugavas labajā krastā, kā arī atsevišķi priekštilta nocietinājumi upes kreisajā krastā. Cietokšņa teritorija ir ovāla, kas sadalīta kvartālos, to vidū kvadrātveida parādes laukums. Ap to grupējas kvartāli ar administratīvajām un dzīvojamām ēkām. Ēku fasādes ieturētas krievu ampīra stilā. Ekskursija ar gidu ~ 1,5 h.

49. Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs.
Tālr. +371 65422818,    info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Rīgas iela no Daugavas līdz Cietokšņa ielai, Cietokšņa    - Sakņu iela, Sakņu - Stacijas iela, Stacijas - Lāčplēša iela, Lāčplēša - Viestura iela, Viestura – Raiņa iela, Raiņa - Alejas iela, Alejas - 18. novembra iela, 18. novembra - Daugavas iela, Daugava    - Raiņa iela. Ēku fasādes eklektikas, ampīra un jūgendstilā. Ekskursija ar gidu ~ 1,5 h.

50. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs.
Adrese: Rīgas iela 8, Daugavpils.
Tālr. +371 65424155, museum@apollo.lv, www.dnmm.lv
Latgalē viens no vecākajiem un lielākajiem muzejiem (1938. g.). Atrodas vienā no skaistākajām pilsētas celtnēm – 1883.g. jūgendstilā celtajā ēkā. Ir apskatāmas šādas ekspozīcijas:    „Daugavpils novada kultūrvēsture”, „Daugavpils novada daba”, Marka Rotko mākslas zāle, Leonīda Baulina mākslas zāle. Ekskursija ar gidu ~ 1 h.

51. Pāvela Dubrovina piemineklis.
Adrese: Dubrovina parks, Daugavpils.
Tālr. +371 65422818,    info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Aptuveni 2 metrus augstā bronzas figūra (2007. g.) uzstādīta Dubrovina parkā. To veidojis tēlnieks A. Taratinovs, kas darinājis arī 1 guldeņa monētā attēloto Nīderlandes karalienes Beatrikses bareljefu. Apskate ~ 15 min.

52. Vienības nams.
Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.
Tālr. +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
Baltijā lielākā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā uzceltā ēka (1937.g.). Projektējis arhitekts V. Vitands. Veidots vienkāršās arhitektoniskās formās – prizmās un kubos.
Apskate tikai no ārpuses ~ 15 min.

53. Saules pulkstenis.
Adrese: Vienības iela 13, Daugavpils.
Tālr. +371 65422818,    info@visitdaugavpils.lv,www.visitdaugavpils.lv
Nostiprināts uz četrstūra postamenta. Ciparnīcas lineatūra atbilst Daugavpils ģeogrāfiskajam platumam - 56˚. Projektējis Reālskolas pasniedzējs A. Jaskovs (1910.g.). Apskate ~ 15 – 20 min.

54. Krievu nams.
Adrese: Tautas iela 11, Daugavpils.
Tālr. +371 65437936, rusdom@inbox.lv, www.rusdom.lv
Ir aplūkojamas šādas ekspozīcijas: „Vecticība Latvijā”, „Pareizticība Latvijā”, „Pjotra Hudobčenoka gleznas”, „Gžeļas keramika”, „Hohlomas izstrādājumi”. Ierīkots skulptūru dārzs „Pasaku sēta”, kurā aplūkojamas 17 skulptūras – krievu tautas pasaku varoņi. To autors mākslinieks un tēlnieks Pjotrs Hudobčonoks, kura darbi savulaik dāvināti Romas pāvestam Jānim Pāvilam II, Margaretai Tečerei, Mihailam Gorbačovam un Džordžam Bušam.
Ekskursija -    iepriekš piesakot ~ 1 h.

Daugavpils – Svente ~ 10 km

55. Militārās tehnikas muzejs.
Adrese: Alejas iela 7, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads.
Tālr.: +371 65427822, +371 65425108,    info@sventehotel.lv, www.sventehotel.lv
Atrodas līdzās viesu mājai „Sventes muiža”. Te aplūkojams smagais tanks IS-2 - «Josifs Stalins», vidējais tanks T-34, bruņu desantizlūkmašīna BRDM -2, BRDM -1, «Villis» - Jeep Willys un GAZ – 67. Apskate ~ 30 min.

Svente – Ilūkste ~ 12 km

56. Sēļu istaba.
Adrese: Raiņa iela 33a, Ilūkste, Ilūkstes novads.
Tālr. +371 65462580,    jauniesu.centrs@ilukste.lv
Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu jaunrades centra 2. stāvā iekārtotā Sēļu istaba iepazīstina ar sēļu sadzīves tradīcijām. Aplūkojams Sēlijas tautu tērps, sadzīves priekšmeti, gramofoni un rotu lādītes, trauki, apģērbs, apavi, grāmatas. Iekārtot    guļamistabas un virtuves stūrītis, ekspozīcijas, kas stāsta par Sēlijas un Ilūkstes vēsturi.
Apskate: 30 – 40 min.

57. Meža ainavu parks “Pilskalnes Siguldiņa”.
Adrese: Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads.
Tālr.: +371 65462296, +371 65440823, +371 26555275,    livijat@inbox.lv , www.ilukste.lv
Izveidotas vairākas mācību izziņu takas: “Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts”, “Sprīdīša taka bērniem”, “Augšzemes ainavu taka”, “Purva taka”.
Apskate vai ekskursija ar gidu 1-3 h.

Labiekārtota atpūtas vieta pie Daugavas.
Adrese: Pristaine, Ilūkstes novads
Tālr.: +371 65440826, +371 26555275, ilukstestic@inbox.lv, livijat@inbox.lv
Labiekārtota peldvieta un atpūtas vieta Pristainē pie Daugavas, kur uzstādīti pontoni, lapene ar soliņiem un galdiem, ierīkota ugunskura vieta. Atpūtas vieta izveidota projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros.

Ilūkste – Bebrene ~ 16 km

58. Bebrenes muižas pils komplekss.
Adrese: Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads.
Tālr. +371 26109353,    benita63@inbox.lv
Atrodas Bebrenes parkā, kas ir viens no izteiksmīgākajiem angļu ainavu stila parkiem Latvijā. Kompleksā ietilpst 1896. g. būvētā grāfu Plāteru-Zībergu pils (tagad skola), pils vārti, virtuves ēka, muižas pārvaldnieka māja, namiņš virs pagraba, dzirnavas (1836.g.) un zirgu staļļi.
Apskate tikai no ārpuses ~ 30 min.

59. Ekspozīcija „Koka priekšmets Dvietes palienes sētā”.
Adrese: „Atāli”, Putnu sala, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
Tālr. +371 26109353,    benita63@inbox.lv
Rijā ierīkotajā ekspozīcijā katrs ciemiņš var gūt priekšstatu par lauku sētas darbiem – labības kulšanu un maizes cepšanu, vērpšanu un aušanu, linu mīstīšanu un veļas mazgāšanu, apavu darināšanu un virvju vīšanu. Te savākti arheoloģiskie atradumi, kas pārstāv gan akmens, gan dzelzs laikmetu un viduslaikus - seno trauku lauskas, krama un akmens rīki, senas monētas, rotaslietu fragmenti, bedrīšakmeņi.
Apskate ~ 30 min.

Bebrene – Subate ~ 14 km

60. Subates pilsētas vēsturiskais centrs.
Adrese: Subate, Ilūkstes novads
Tālr.: +371 28604244, +371 65463357, gunta.semjonova@subate.lv, www.visitdaugavpils.lv
Ierindots valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu kategorijā. Vēsturiskā apbūve veidojusies 19.gs. līdz 20.gs. pirmajai pusei.
Ekskursija ar gidu ~ 1 h.

4. diena
Subate – Obeļi – Duseta ~ 30 km


61. Dusetas Sv. Trīsvienības baznīca.
Adrese: Duseta, Zarasu rajons
Pašreizējā neoromiešu stila mūra baznīca ar eklektikas pazīmēm tika uzcelta 1886.-1888. gadā. Vēsturiskie avoti apgalvo, ka baznīcu uzcēla, pateicoties draudzes locekļu ieguldījumiem un slepeniem ziedojumiem, kas tika vākti visas Žemaitijas bīskapijas teritorijā    /Žemaičių vyskupijoje/. Baznīcā ir trīs altāri, kuros glabājas dažas L.Gogeļa vecas skulptūras; baznīcas ērģeļu autors nav zināms.

62. Valodnieka Kazimira Būgas memoriālais muzejs.
Adrese: Pažiege, Zarasu rajons
Tālr. +370 38552456.
Muzeja ekspozīcija piedāvā apskatīt lingvista K. Būgas skolas gadus, viņa kā profesora darbību un zinātniskos darbus; tiek eksponētas skolas gadu fotogrāfijas, slavenā novadnieka ģimenes un draugu fotogrāfijas, tiek piedāvāti materiāli par viņa dzīvi Pēterburgā, darbu universitātēs - Permjā un Tomskā. Var apskatīt pēdējos darbus; atsevišķi glabājamajos materiālos var iepazīties ar K. Būgas iesākto un turpmāk izdoto „Lietuviešu valodas vārdnīcu” /„Lietuvių kalbos žodyno”/. Pagalmā atrodas krusts, kas tika uzstādīts par piemiņu Būgu ģimenei. Autors – meistars J.Verza.

Duseta – Pažiege – Jukneni ~ 25 km

63. Dzejnieka Antana Miškiņa un tulka-literāta Motieja Miškiņa muiža.
Adrese: Jukneni, Daugaiļu pag., Utenas rajons.
Tālr. +370 61142148, www.muziejai.lt/Utena/miskiniu_sodyba.htm
1982. gadā muiža tika iekļauta vēsturisko pieminekļu sarakstā. Muižā ir saglabājusies dzīvojamā māja, kūts, pagrabs un klēts. 1986. gadā mājā un klētī tika ierīkota Utenas Novadpētniecības muzeja /Utenos kraštotyros muziejaus/ ekspozīcija, kas tika veltīta A. и M. Miškiņiem. Šeit tiek organizēts Dzejas pavasaris, literatūras svētki ar Utenas pilsētas un apriņķa /Utenos apskrities/ literātu piedalīšanos.

Jukneni – Utena ~ 25 km

64. Utenas Novadpētniecības muzejs.
Adrese: Utenas laukums 3, Utena.
Tālr.: +370 38961637, +370 38961634.
utenoskm@gmail.com; www.muziejai.lt/utena/krastotyros_muziejus.htm
Ēka, kurā atrodas muzejs, ir otrā vecākā celtne Utenas pilsētā. Muzejā ir sakrāti un glabājās arheoloģijas, vēstures un etnogrāfijas materiāli, fotogrāfijas, literatūras un mākslas eksponāti. Tur tiek rīkotas tautas mākslas, fotogrāfiju, kā arī profesionālu mākslinieku un skolnieku darbu izstādes.

65. Kristus Debesbraukšanas baznīca.
Adrese: Vitauta iela 4, Utena.
Celtā 1882.-1884. gadā mūra baznīca ir īpaša, jo tās krusteni pārklāj liels centrālais kupols. Tas ir romantiskā un bizantiešu stila sajaukums. Blakus baznīcai atrodas augsts mūra zvanu tornis, kas tika uzcelts aptuveni 1876. gadā. Zvanu tornī ir pagrabs. Vecākais piemineklis tiek datēts ar 1854. gadu.

66. Vecais pasts.
Adrese: J.Basanavičiaus iela 36, Utena.
Tālr. +370 38961598.
Utenas pasta /Utenos pašto/ komplekss tika uzcelts 1830.-1835. gadā. Celtnes izceļas ar klasiskām mākslinieciskām harmonisko proporciju formām. Pasta stacija pildīja pasta dienestu funkcijas, tur mainīja zirgus, tajā bija    kazarma, kā arī istabas ceļotājiem un tiem, kas gaidīja karietes. Tajā laikā, pēc ceļa atklāšanas, pastu apmeklēja Krievijas cars Nikolajs I ar dēlu Aleksandru; uz šejieni bija atbraucis krievu gleznotājs Iļja Repins. 1843. gadā šajā pasta stacijā zirgus mainīja slavenais franču rakstnieks Onorē de Balzaks. Pasta stacijas pagrabs ir labi saglabājies, un tagad tur ir atklāta mākslas galerija.

Utena – Leliūni ~ 8 km

67. Vitauta Vaļuša keramikas muzejs.
Adrese: Topolu g. 7, Leliūni, Utenas rajons.
Tālr.: +370 61549525, +370 68622807, www.muziejai.lt/keramikos_muziejus.htm
Muzejā eksponētā keramika atšķiras pēc savas formas, pielietošanas, izgatavošanas tehnikas un ornamenta. Šeit var pavērot podnieka burvju trikus: kā no māla piedzimst praktiskās lietas un mākslas darbi. Šeit arī katrs var apsēsties pie podnieka ripas un izveidot pirmo savā dzīvē podu.

Leliūni – Vižonas ~ 20 km

68. Vižonas baznīca.
Adrese: Vižuonas, Utenas rajons.
Šī ir vecākā celtne Utenas rajonā; tā tika uzcelta 1406. gadā un pašreiz tas ir republikas nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīcā ir vērtīgas gleznas, senas skulptūras, veci svētbilžu apkalumi un citas vērtīgas mantas. Vižonas baznīcas /Vyžuonų bažnyčios/ zvani ir aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Ārējā labajā pusē ir iemūrēta zalkša Vižo galva, bet kreisajā pusē – zviedru lielgabala šāviņš, kas kādreiz bija nokritis Vižonas.

69. Rakstnieku kalns.
Adrese: Vižonas, Utenas rajons.
Kalns, kas ir iemūžinājis divus talantīgus rakstniekus – literatūrkritiķi Antanu Masioni un prozaiķi Broniusu Radzeviču – parādījies tikai pirms dažiem gadiem, pateicoties tēlniekam Henrikam Orakauskim. Koka eņģeļa spārni tīsta trauslu un mūžīgu dabas ainavu.

Projekta LLI-050 WATER JOY    ietvaros labiekārtotas 3 atpūtas vietas pie Alaušas ezera Sudeikos Utenas rajonā. Tālr.: +370 389 54346, + 370 686 61520, tic@utenainfo.lt

1. Kempings un pludmale pie Alaušas ezera
Labiekārtota pludmale pie Alaušas ezera un atpūtas vieta ar nepieciešamo infrastruktūra aktīvai atpūtai visā kempinga teritorijā. Iekārtoti 2 bērnu laukumi ar šūpolēm, karuseļiem un sporta trenažieriem, liels soliņu skaits atpūtai, galda tenisa un šaha spēles galdi, stacionārs grils un visa nepieciešamā pludmales infrastruktūra (tualetes, pārģērbšanās kabīnes). Teritorijā atrodas kempinga ēka ar dažādiem pakalpojumiem (naktsmītne, telšu u.c. inventāra noma).

2. Atpūtas vieta pie Alaušas ezera
Liela un skaista pludmale ar ierīkoto infrastruktūru aktīvai atpūtai. Ierīkoti 2 rotaļu laukumi bērniem ar šūpolēm, karuseļiem un dažādiem sporta trenažieriem, daudz soliņu atpūtai, šaha spēles galdi, laivu piestātne, liels stacionārs grils un visa nepieciešamā pludmales infrastruktūra (tualetes, pārģērbšanās kabīnes, glābēju dienesta telpa un telpa komercdarbībai, kas domāta mazajiem uzņēmējiem).Uzņēmēji piedāvā laivu un ūdens velosipēdu nomu. Pēc iepriekšējās pieteikšanās iespējams vizināties ar kuteri un ar plostu. Pilsētā liels naktsmītņu un citu tūrisma piedāvājumu klāsts (makšķerēšana, pirtis, banketu zāles u.c.).

3. Alaušas ezera pludmale, blakus Maneičai kurgānam
Ierīkota pludmale pie Alaušas ezera, ezera krastā labiekārtota atpūtas vieta ar bērnu rotaļu laukumu.

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros labiekārtota Aisetas ezera pludmale.
Adrese: Antakalnisa, Utenas rajons
Tālr.: +370 389 54346, + 370 686 61520, tic@utenainfo.lt
Ezera krastā iekārtotas 2 piknika vietas ar dažādu infrastruktūru bērnu izklaidei un pieaugušo atpūtai pie dabas. Lapene, pārģērbšanās kabīne, tualete u.c.


Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros labiekārtota Lamestas ezera pludmale
Adrese: Antalamestes, Utenas rajons
Tālr.: +370 389 54346, + 370 686 61520, tic@utenainfo.lt
Ezera krastā iekārtotas 2 piknika vietas ar dažādu infrastruktūru bērnu izklaidei un pieaugušo atpūtai pie dabas. Lapene, pārģērbšanās kabīne, tualete u.c.

Vižonas – Svedasi ~ 12 km

70. Erceņģeļa Mikolo baznīca.
Adrese: Svedasi, Anīkšču rajons.
16. gadsimtā Svedasu pilsētā dzīvoja slavenu Lietuvas lielmaņu Radvilu ģimene. Pašreizējā baznīca tika uzcelta 1794. gadā, kad pie toreizējās mūra baznīcas piebūvēja koka baznīcu. Baznīca ir slavena ar saviem 17. gadsimta zvaniem. 1662. gadā francūzis Jonas Delamars izlija savus pirmos zvanus: pirmais bija domāts Svedasu baznīcai /Svėdasų bažnyčiai/, bet otrais tika izveidots Viļņas rātsnama /Vilniaus Rotušės/ pulkstenim.

Svedasi – Anīkšči ~ 20 km

71. A. Vienoļa-Žukauska memoriālais muzejs.
Adrese: A.Vienoļa iela 4, Anīkšči.
Tālr.: +370 38158015, +370 38152912, a.vienuolis@delfi.lt; www.baranauskas.lt
Dzejnieka un bīskapa A.Baranauska klēt    ir pirmais memoriālais muzejs Lietuvā, kuru sarūpējis bīskapa radinieks, rakstnieks A.Vienolis. Klēts tika uzcelta 1826. gadā, izmantojot tikai zāģi un cirvi, pilnīgi bez naglām. Blakus klētij atrodas rakstnieka A. Vienoļa mājas, kur tika ierīkota ekspozīcija; otrajā stāvā var apskatīt rakstnieka istabas.
72. Šaursliežu dzelzceļa muzejs.
Adrese: Vilties iela 2, Anīkšči.
Tālr.: +370 38158015, +370 61281067, a.vienuolis@delfi.lt; www.baranauskas.lt
Muzeja ekspozīcija atrodas šaursliežu dzelzceļa stacijas kompleksā. Šeit jūs ieraudzīsiet atjaunotas simtgadīgās stacijas ēkas, sliedes un ūdens torni, bruģētu laukumu un tērauda tiltu pāri Šventoja upi. Jums būs iespēja paceļot pa dažādiem šaursliežu dzelzceļa vēstures periodiem un izmēģināt interesantus eksponātus: rokas piedziņas drezīnu vai trīsriteni uz dzelzceļa sliedēm.

73. B.Buividaites memoriālais muzejs.
Adrese: Viļņas iela 21, Anīkšči.
Tālr. +370 38158138, a.vienuolis@delfi.lt; www.baranauskas.lt
Muzejā ir apskatāmi rakstnieces manuskripti, grāmatas, personīgās mantas. Dārziņā blakus mājai tiek ierīkots skulptūru un ziedu dārzs.

74. Sakrālās mākslas centrs.
Adrese: Viļņas iela 11, Anīkšči.   
Tālr. +370 38151447, www.anyksciuvb.lt
Kopš 2009. gada 23. jūlija šeit tiek eksponēta monsiņjora A. Talačkas mākslas darbu kolekcija, bibliotēka un arhīvs. Centrs rūpējas par monsiņjora mantojumu; tam ir plaša kultūras darbība – centrs nodarbojas ar sakrālās mākslas popularizēšanu.
75. Sv. Mateja baznīca Anīkšču pilsētā.
Adrese: Viļņas iela, Anīkšči.
Tas ir spilgtākais akcents Anīkšču pilsētas panorāmā. Uzceltā 1909. gadā (arhitekts Nikolajs Andrejevs), šī ir augstākā baznīca Lietuvā; tās torņu augstums ir 79 metri. Baznīcā ir vairāki mākslas pieminekļi: vitrāža „Šv. Matas” (autore A.Mackelaite), bīskapa A.Baranauska biste (autors H. Rudzinskas), mācītāja K. Sirvida biste (autor    J. Meškelevičius), mācītāja K.Kaira bareljefs (autors L.Žukis); baznīcas pagalmā atrodas unikālās Krusta Ceļa stacijas /kryžiaus kelio stotys/, kuras ir izveidojis tautas meistars R.Idzelio.

76. Kapliča – kamermūzikas mākslas centrs.
Adrese: Viļņas iela 36, Anīkšči.
Tālr. +370 38154432, www.baranauskas.lt; a.vienuolis@delfi.lt
1858. gadā celtajā kapličā kādreiz tika apglabāta visa grāfu Venclovaviču dzimta, bet tagad šī ir kultūras, mākslas un izstāžu vieta.


77. Šeiminiškēļu pilskalns.
Adrese: Anīkšči.
Šis ir visizpētītākais pilskalns Lietuvā. Arheoloģiskie atradumi liecina, ka 13.-14. gs. šeit atradās koka pils. Daži vēsturnieki to saista ar vienīgo vēsturiskajos dokumentos minēto Mindauga /Mindaugo/ pili Voruta /Voruta/.

5. diena
Anīkšči – Ņuroni ~ 5 km


78. Zirga muzejs.
Adrese: Ņuroni, Anīkšču r.
Tālr.: +370 38151722, + 370 62370629, a.vienuolis@delfi.lt; www.baranauskas.lt
Vienīgais muzejs Lietuvā, kas ir veltīts šim cilvēka palīgam, tika dibināts 1978. gadā. Šeit tiek eksponēti ar zirgiem saistītie materiāli, kas tika savākti no visas valsts – zirglietas, zirgu laikmeta transporta līdzekļi, kalēja instrumenti, unikālas filatēlijas un griezto izstrādājumu kolekcijas. Muzejā savu arodu demonstrē audēja, kokgriezējs un muzikālo instrumentu meistars. Aukštaitijas etnogrāfiskajās nometnēs tiek piedāvātas mācību programmas par Ziemassvētku un Lieldienu paražām, cepta maize, lietas sveces. Jūs varat jāt ar zirgu, pavizināties karietē, pašūpoties. Jūnija sākumā tiek rīkoti ikgadējie tradicionālie etnogrāfiskie un zirgu sporta svētki „Bēdz, bēdz, zirdziņ” /„Bėk bėk žirgeli!“/.

Ņuroni – Palatavis ~ 12 km

79. Palatavu pilskalns.
Adrese: Palatavis, Anīkšču rajons.
Palatavu pilskalnā 13.-14. gs. bija kņaza rezidence. Vēsturnieks T.Baranauskas no    Anīkščiem saista Palatavu pilskalnu ar Mindauga pili - Latava (Lettowia). Blakus pilskalnam tek strautiņš - Latava.

Palatavis – Troškūni ~ 6 km

80. Sv. Trīsvienības baznīca un bernardiešu klostera komplekss.
Adrese: Troškūni, Anīkšču rajons.
Troškūnu muižas īpašnieks – Vladislovas Sakalauskas – 1696. gadā uzaicināja šajā pilsētiņā mūkus-franciskāņus, un pēc viņa iniciatīvas tika uzsākta jaunas baznīcas celtniecība (arhitekta M.Knakfusa projekts). Vienā no altāriem atrodas slavenais ar savu žēlsirdību Sv. Marijas Dievmātes tēls /Švč. Mergelės Marijos/. Blakus baznīcai atrodas klosteris, kas tika uzcelts 18. gs. beigās.

Troškūni – Raguvele ~ 12 km

81. Raguveles muiža.
Adrese: Raguvele, Anīkšču rajons.
Lauku sēta atrodas pašā Anīkšču rajona malā, Raguveles pilsētiņā, blakus Juostas upei. Tā ir Komaru muižas sēta (18. gs. beigas – 19. gs. sākums), klasicisma arhitektūras celtņu komplekss, kas sastāv no 19 ēkām. Tā ir viena no nedaudzajām muižnieku sētām, kas bija projektēta pēc klasicisma principiem un ir labi saglabājusies.

Raguvele – Kavarska ~ 30 km

82. Sv. Jāņa Kristītāja baznīca Kavarskā.
Adrese: Kavarska, Anīkšču rajons.
Baznīcas celtniecība sākās 19. gs. vidū. Tās arhitektūrā dominē neobaroka un neoklasicisma stils. Zvanu tornī atrodas zvans, kurš tika izliets 1769. gadā.


Kavarska – Dvarjoni    ~ 10 km

83. „Puntukas” akmens.
Adrese: Dvarjonis, Anīkšču rajons.
Šis ir slavenākais un katram lietuvietim dārgākais akmens. Tas ir vērtīgs gan pēc saviem izmēriem, gan pateicoties atgadījumam ar velnu: Anīkšču draudzes iedzīvotāji uzcēla baznīcu velna ceļā, un velns nolēma uzlikt akmeni pie Anīkšču baznīcas durvīm /Anykščiu bažnyčios/, bet uzdziedāja gailis. Velns izlaida akmeni no nagiem un ar spēku iedzina to smiltīs. Pat zeme iedrebējās un nokrita vecas priedes.
1943. gada vasarā Bronius Pundzius uz Puntukas akmens iegravēja bareljefus un vārdus no lidotāju S. Dariusa un S. Girena testamenta.
No sendienām cilvēki šo vietu uzskatīja par svētu, viņi nāca šeit lūgt palīdzību vai stāstīt ozoliem par savu veiksmi.

Dvarjonis – Anīkšči ~ 4 km

84. „Laimes uguns“ – piemineklis rakstniekam J.Biļūnam.
Adrese: Ļudišķu iela, Anīkšči.
Kapa piemineklis rakstniekam J.Biļūnam, ko sauc par „Laimės žiburiu” atrodas Ļudišķu kalnā. Rakstnieka stāstā tiek runāts par burvju uguni, kas parādījās augstā stāvā kalnā. Tas, kas uzkāps uz šī kalna un pieskarsies ugunīm, padarīs visus cilvēkus laimīgus, bet pats pārvērtīsies par akmeni.

Anīkšči – Burbišķi ~ 7 km

85. Burbišķu muiža.
Adrese: Burbišķi, Anīkšču rajons.
Burbišķu muiža /Burbiškio dvaras/ atrodas pie Anīkštas upītes, kas tek no Rubiķu ezera uz Šventoja upi. Muiža tika celta 17.-18. gs.; tā piederēja Viļņas Universitātei /Vilniaus universitetui/, bet kopš 19. gs. vidus līdz 1932. gadam – Venslovaviču ģimenei, kas uzcēla jaunu muižas pili un ierīkoja parku. Saglabājusies lielā pieņemšanas zāle, istabas, riekstkoka durvis un krāsnis ampīra stilā.

Projekta LLI-050 WATER JOY ietvaros tika labiekārtotas šādas atpūtas vietas Anīkšču rajonā:
Labiekārtota atpūtas vieta pie Rubiķai ezera
Kriokšlis, Anīkšču rajons
Tālr.: +370 381 59177, +370 659 00319, antic@zebra.lt
Ezera krastā iekārtota atpūtas vieta. Lapene, 2 pārģērbšanās kabīnes, tualete, šūpoles – vienkāršās un horizontālās, galda teniss, volejbola laukums, bērnu rotaļu laukums, grils, soli. Stāvvieta automašīnām un velosipēdiem.

Labiekārtota atpūtas vieta pie Nevežo ezera
Palioņu, Anīkšču rajons
Tālr.: +370 381 59177, +370 659 00319, antic@zebra.lt
Ezera krastā iekārtota atpūtas vieta. Lapene, 2 pārģērbšanās kabīnes, tualete, šūpoles – vienkāršās un horizontālās, karuselis, bērnu rotaļu laukums, soli. Stāvvieta automašīnām un velosipēdiem.

Švantojes upes pludmale
Šeiminiškeļu iela 15A, Anikščai
Tālr.: +370 381 59177, +370 659 00319, antic@zebra.lt
Upes krastā ierīkota atpūtas vieta. 2 lapenes, 2 pārģērbšanās kabīnes, tualete, šūpoles, spēļu kāpnes bērniem, soli. Stāvvieta automašīnām un velosipēdiem.

Dusinas ezera pludmale
Skiemonis, Anīkšču rajons
Tālr.: +370 381 59177, +370 659 00319, antic@zebra.lt
Ezera krastā iekārtota 1 piknika vieta ar dažādu infrastruktūru bērnu izklaidei un pieaugušo atpūtai pie dabas. Lapene, 2 pārģērbšanās kabīnes, 2 tualetes u.c.


Iuostinas ezera pludmale
Troškūnai, Anīkšču rajons
Tālr.: +370 381 59177, +370 659 00319, antic@zebra.lt
Ezera krastā iekārtotas 2 piknika vietas ar dažādu infrastruktūru bērnu izklaidei un pieaugušo atpūtai pie dabas. Lapene, pārģērbšanās kabīne, tualete u.c.


Burbišķi – Alanta ~ 22 km

86. Alantas ciema baznīca.
Adrese: Alanta, Molētu rajons.
Alantas baznīca tika uzcelta 1904.-1912. gados pēc Liepājas arhitekta K.E.Strandmaņa projekta. Baznīca ir celta neoromiešu stilā ar 2 torņiem, 3 jomiem, pēc latiņu krusta plāna. Baznīcas cokols ir no kaltajiem akmeņiem, apmestās sienas ir no ķieģeļiem, bet iekšā baznīca ir gaiša un plaša. Tajā atrodas 7 nozīmīgas mākslas vērtīgas lietas


Alanta – Naujasode ~ 2 km

87. Molētu novada muzeja nodaļa – Naujasodes muzejs (Alantas muiža).
Adrese: Naujasode, Alantas pag., Molētu rajons.
Tālr.: +370 69833046, +370 38358456.
Alantas muižas ansamblis sastāv no pils un vairākām mūra celtnēm; blakus atrodas parks ar dīķiem. Muižas pilī ir izvietots tautas sadzīves muzejs, kurā ir sakrāti vairāk nekā 300 eksponāti, un bibliotēka. Muzeja galerijā pastāvīgi tiek rīkotas tautas meistaru un profesionālu mākslinieku darbu izstādes.
Naujasode – Molēti ~ 17 km

88. Molētu novada muzejs.
Adrese: Inturkes iela 4, Molēti.
Tālr.: +370 38351138, +370 38351077.
Muzejā ir apskatāmi seni objekti, piederumi, tur var painteresēties par maizes un linu tapšanas ceļiem, vīriešu un sieviešu tautas tērpiem, apskatīt dažādas senas fotogrāfijas ar veciem Moletu skatiem un ieraudzīt daudzas citas senlietas. Blakus atrodas izstāžu zāle, kur tiek rīkotas tautas meistaru, profesionālu mākslinieku un rajona skolēnu darbu izstādes. Muzejā ir sakrāti vairāk nekā 10 000 eksponāti.
89. Ebreju 19. gs. tirdzniecības nams („Sarkanu ķieģeļu nams“).
Adrese: Viļņas iela 42, Molēti.
Tas ir nozīmīgs Molētu pilsētas objekts, kas ir izturējis 2 ugunsgrēkus un ir labi saglabājies līdz mūsdienām. Līdz 20. gadsimta sākumam lielākā daļa Molētu iedzīvotāju bija ebreji, kuru rokās koncentrējās visa tirdzniecība. Šajā 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā uzceltajā ēkā līdz 1940. gadam darbojās ebreju veikaliņi; otrajā stāvā bija dzīvokļi.
90. Molētu skulptūru parks.
Adrese: Moletu pilsēta blakus Pastovis ezeram.
Šis parks tika atklāts 1998. gadā. Tas ir ceturtais tāda veida parks Lietuvā, kur tiek eksponēti dažādu Lietuvas, Velsas, Francijas un Polijas tēlnieku-arhitektu darbi. Skulptūras ir veidotas no koka, melnā, pelēkā un gaiši brūnā granīta.
91. Sv. Pētera un Pāvila baznīca.
Adrese: Jāņa Pāvila II iela 1, Molēti.
Tā ir neobaroka stila baznīca bazilikas formā ar 2 torņiem un 3 jomiem, kas tika uzcelta 1905. gadā draudzes locekļu un baznīcas pārziņa K. Bandzeviča spēkiem. Baznīca labi saglabājās pēc Otrā pasaules kara bombardēšanas un tagad tā ir skaistākā celtne pilsētā.

6. diena
Molēti – Mindūni ~ 8 km

92. Molētu novada muzeja nodaļa – ezeru zvejniecības muzejs.
Adrese: Mindūni, Molētu rajons.
Tālr. +370 68701795.
Ekspozīcija ir izvietota divās ēkās, kuras ir apvienotas ar ārējo ekspozīciju un seno apžogojumu no egles zariem. Šeit var redzēt dažādus zvejas rīkus, kurus izmantoja Austrumlietuvas /Rytų Lietuvos/ iedzīvotāji 19. gadsimta beigās, makšķernieka istabiņu, apskatīt ceļmalas koka stabiņus ar ornamentālu jumtu, kurus ir izveidojis kokgriezējs Stasis Karanauskas, un pastaigāties pa Leģendas ceļu /Legendos keliu/. Februārī šeit tiek rīkoti ziemas un makšķerēšanas svētki. Muzejā ir iespaidīgs 4 metru garš vienkocis, kura vecumu vēl nosaka norvēģu arheologi. Muzeja pagalmā atrodas zivju kūpinātava, ir ierīkota ugunskura vieta un bērnu spēļu laukums.
Mindūni – Palūše    ~ 43 km

93. Palūšes baznīca un zvanu tornis.
Adrese: Palūše, Ignalīnas rajons.
Mācītājs Juozapas Baziļauskas no vecākiem mantotajā zemē 1750. gadā uzcēla koka baznīcu savam aizstāvim Sv. Jāzepam par godu. Tā ir uzcelta bez naglām, izmantojot tikai cirvi un zāģi. Šī baznīca ir republikas nozīmes arhitektūras piemineklis. Astoņstūra zvanu tornis, kas atgādina senu lietuviešu koka piļu novērošanas torni, ir vienīgais Lietuvā. Šajā baznīcā ērģeles spēlēja slaveno muziķu Mika un Kipra Petrausku tēvs. 1873. gadā Palūšē piedzima viņa dēls - Mikas.
Palūše – Strigailišķi ~ 3 km

94. Zvejniecības muzejs.
Adrese: Strigailišķi, Ignalīnas rajons.
Tālr. +370 68736301.
Tas ir pirmais zvejniecības muzejs Austrumlietuvā /Rytų Lietuvoje/. Tajā tiek eksponēti dažādi makšķernieku darba rīki, kā arī daudz fotogrāfiju, kurās var redzēt nopelniem bagātus zvejniekus un šīs nodarbes cilvēkus.

Strigailišķi – Rojaus – Salaka ~ 55 km

95. A.Hrebņicka muzeja ekspozīcija.
Adrese: Rojaus, Ignalīnas rajons.
Tālr. +370 38645472.
Pomologs A. Hrebņickis dzimis 1858. gadā. Sievas tēvs kā pūru atdeva 24 ha zemesgabalu, saucamu par Velnīnu. Šeit arī atradās Rojaus muiža /Rojaus sodyba/ (republikas nozīmes vēsturiskais piemineklis). 1896. – 1897. gadā pēc A. Hrebņicka projekta bija uzbūvēta Rojaus lauku mājas (republikas nozīmes vēstures piemineklis). Šajās lauku mājās profesors dzīvoja līdz pat nāvei (13.10.1941.). Apglabāts vecā Dūkšta kapsētā Stankēviču ģimenes kapā.
96. Sv. Jaunavas Marijas mocekles baznīca.
Adrese: Salaka, Zarasu rajons.
Baznīca ir neparastas celtniecības drosmes celtne, jo tās sienas ir vesela laukakmeņu ekspozīcija. Draudzes locekļi paši veda akmeņus baznīcas celtniecībai no visas Salakas draudzes teritorijas. Baznīcas interjers ir vienkāršs, bet tajā ir daudz gaismas.
97. Salakas etnogrāfiskā ekspozīcija.
Adrese: Laisvoji iela 14, Salaka, Zarasu rajons.
Tālr. +370 38559426.
Šī ekspozīcija tiek pastāvīgi papildinātā ar eksponātiem un aizraujošiem stāstiem par slavenās pilsētas vēsturi; tā ir ierīkota Gražutes reģionālā parka apmeklētāju centrā. /Gražutės regioninio parko lankytojų centre/.
Salaka – Zarasi ~ 25 km

98. Zarasu novada muzejs.
Adrese: D. Bukontasa iela 20/1, Zarasi.   
Tālr. +370 38552456, muziejus@zarasai.lt
Muzeja ekspozīcijā ir ierīkota turīga saimnieka klēts; tiek eksponēti zemnieka sadzīves darbarīki; stendos ir seni virtuves darbarīki, biškopības un makšķerēšanas piederumi, galdnieka un kurpnieka instrumenti, vērpjamie ratiņi un darbgaldi, senu audumu, segu un tērpu paraugi. Muzejā ir skatāma sakrālo skulptūru ekspozīcija: Sv.Pēteris, Sv. Ionass Nepomukass, Sv.Marija no Ignalīnas, Rokišķu un Utenas rajoniem.
99. Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīca.
Adrese: Bažničios iela, Zarasi.
Baznīca neobaroka stilā tika uzcelta 1842.-1862. gadā vienā no augstākajām vietām pilsētā. Tās garums ir 24 m, augstums – 30 m.
Zarasi – Stelmuže ~ 10 km

100. Sakrālās mākslas muzejs Jāņa Kristītāja baznīcā un Stelmužas baznīcas zvannīcā.
Adrese: Stelmuže, Zarasu rajons.
Baznīca celta 1650. gadā. To cēla Latvijas meistari, izmantojot tikai cirvi, bez naglām. Zvannīca blakus baznīcai atrodas no 17. gs. vidus.