LV EN LT RU DE

Tavas zaļās brīvdienas Baltijas ezeru zemē – dabas tūrisms Latgalē un Aukštaitijā

Pārrobežu tūrisma produkts - "Tavas zaļās brīvdienas Baltijas ezeru zemē – dabas tūrisms Latgalē un Aukštaitijā"

Baltijas ezeru zemē satiekas divi novadi - Latgale un Aukštaitija. Tos vieno krāšņo dabas ainavu kaleidoskopos - zaigojoši ezeri, meži, birztalas, upes, lauki, pļavas un pakalni, kurus caurvij līkumaini lielceļi un sapņaini lauku celiņi. Latviešu rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš reiz sacījis: „Visus mūs vieno dabas varenums un skaistums, saule, gaiss, zeme un ūdens, kas mūžam atjaunojas un atjauno.” Savukārt lietuviešu literāts Rimantas Vanags atzinis: „Aukštaitijā ir jauki: pakalni, pilskalni, sili, tīri ezeri un upes”. Baltijas ezeru zemes daba vilināt vilina un sauc doties ceļojumā, lai rastu jaunus iespaidus un brīvības sajūtu. Dodieties baudīt mūsu novadu gleznaino dabu! Te jūs pa īstam izjutīsiet, ko nozīmē zaļi dzīvot, domāt un atpūsties!

Programmas logo   1.diena
Šķilbēni – Viļaka – 16 km

1. Dabas parks „Balkanu kalni”
Adrese: Logini, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Tālr.: +371 29132664, +371 64521243, skilbeni@balvi.gov.lv

Trīs dabas takas, kas aizved, kā vēsta leģenda, pie “nogrimušās baznīcas”. Takās izvietotas koka skulptūras. Piemērota vieta brīvdabas pasākumu rīkošanai.

Ekskursija ar gidu ~ 30 min.- 1 h.

   


2. Stiglavas grava

Adrese: Stiglova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Tālr.: +371 64521243, +371 29132664, www.skilbeni.gov.lv

Dabas taka Stiglovas strauta gravā, kurā ir 3-4 m augsti smilšakmens atsegumi, un sastopamas ap 60 dažādas augu sugas.

Apskate ~ 1 h.

   


3. Viļakas ezers

Adrese: Viļaka, Viļakas novads

Viļakas ezerā ir sala, uz kuras atrodas 13. gs. Marienhauzenas pils pilsdrupas. Ezera krastā, Garnizona ielā 6, labiekārtota peldvieta un atpūtas vieta ar lapeni un ugunskura vietu, bērnu rotaļu laukumiem un volejbola laukumiem. Apskate ~ 15 min. Viļakas ezera krastā atrodas lauku māja „Zivsalas”, kas piedāvā pirti un naktsmītnes, laivu nomu un sporta spēļu laukumus (adrese: Ezermala, Vecumu pagasts, Viļakas novads, tālr.: +371 22330887).
   


4. Viļakas muzejs

Adrese: Balvu iela 13, Viļaka, Viļakas novads

Tālr.: +371 64563302, +371 25926616, www.vilaka.lv

Viļakas vēsture laikmetu gaitā,    bīskapa Kazimira Duļbinska piemiņas istaba, Viļakas novada darbarīki un sadzīves priekšmeti, izstāde Livonijas un Marienhauzenas (Viļakas) novada kartes. Piedāvā ekskursijas pa Viļakas pilsētu.

Ekskursija muzejā ~ 1 h.

Ekskursija ar gidu pa Viļaku ~ 1 h.

   


5. Viļakas muižas apbūve

Adrese: Pils iela 9 un Pils iela 11 , Viļaka, Viļakas novads

Tālr.: +371 64563302, +371 25926616, www.vilaka.lv

   Grāfam Zabello piederošā muiža 19.gs.    beigās bija trešā lielākā Latvijā. 20. gs. tā nopostīta, un uz muižas pamatiem uzcelta Viļakas valsts ģimnāzija.    Blakus atrodas muižas saimnieciskā apbūve, kas ietver 2 saimniecības ēkas, parku un akmens mūra žogu.

Apskate tikai no ārpuses ~ 15 min.

   


Viļaka – Balvi – 28 km

6. Balvu muižas parks

Adrese: Partizānu iela 2, Balvi, Balvu novads

Atpūta muižas parkā pie Balvu ezera – ugunskura vietas, volejbola laukumi. Atjaunota vēsturiskā ūdens triece un ūdenskrātuve, gājēju celiņš ar tenisīta segumu, tiltiņi un soliņi. Ezerā un Bolupē – makšķerēšanas iespējas. Apskate ~ 30 min.

7. Labiekārtota peldvieta pie Bolupes

Adrese:    Ezera iela 1, Balvi, Balvu novads

Labiekārtota peldvieta un atpūtas vieta Balvos pie Bolupes, kur uzstādīts pontons, soliņi un galdi, ugunskura vietas, volejbola laukumi.

   


8. Labiekārtota peldvieta pie Balvu ezera

Adrese: Alejas iela 2, Balvi, Balvu novads

Peldvietā uzstādīts pontons ar slidkalniņu un laivu piestātni, izveidots volejbola laukums.

   


9. Atpūtas vieta pie Pelnupes

Adrese: Krasta iela 10, Balvi, Balvu novads

Atjaunots gājēju tilts pār Pelnupi, izveidota atpūtas vieta ar    ugunskura vietu pie Pelnupes.

   


10. Atpūtas vieta

Adrese: Partizānu 2a, Balvu, Balvu novads

Labiekārtota atpūtas vieta ar soliem un ugunskura vietām. Makšķerēšanas iespējas Balvu ezerā un Bolupē.

   


Balvi – Medņi –    10 km

11. Medņu dižakmens

Adrese: Ruduki, Rugāju novads

Tālr.: +371 64546674

Viens no lielākajiem laukakmeņiem Balvu apkārtnē. Aizsargājams ģeomorfoloģiskais objekts. Garums 5,8 m, platums -    5,3, augstums -    1,4 m, apkārtmērs - 19,0 m.

   


12. Bebra gudrību taka

Adrese: Lukstiņi, Rugāju novads

Tālr.: +371 26263396, +371 64546674

830 m gara dabas izziņas taka gar Vārnienes upes krastiem, dažādu šķēršlu pārvarēšana un atjautības uzdevumu risināšana. Ugunskura vieta. Gida pakalpojumi. Ekskursija ar gidu ~ 1h.

   


Medņi –Silenieki – 28 km

13. Briežu dārzs „Mežsētas”

Adrese: Silenieki, Rugāju novads

Tālr.: +371 29104212, +371 26537752, mezsetas97@inbox.lv
Briežu dārzs ir    iežogota teritorija 200 ha platība, kurā mitinās ~ 350 staltbrieži un 15 mežacūkas.    Dzīvniekus var ne vien redzēt, bet arī pabarot no rokas. Te 15 skatu torņi, lapene - vieta piknikam. Var iegādāties suvenīrus. Piedāvā    pirti un guļvietas.    Saimniecībā ir zivju dīķi 12 ha platībā, kuros ir karpas, stores, foreles, zuši u.c zivis.    Makšķerēšanas atļauja -    3Ls dienā u    noteikta maksa par katru nomakšķerēto zivju kilogramu. Iepriekš jāpiesakās. Ekskursija: ~1 -1,5 h.

   


Silenieki -    “Saipetnieki” - 25km

14. Senlietu privātkolekcija “Saipetnieki”

Adrese: Lazdukalna pagasts, Rugāju novads

Tālr.: +371 26519360

Senu darbarīku, braucamrīku, saimniecība lietotu priekšmetu, tehnikas kolekcija – brīvdabas izstāde. Daiļdārzs. Iepriekš jāpiesakās. Ekskursija: ~2 -2,5h.

   


“Saipetnieki” - Mežaine – 7 km


15. Zirgu izjādes Z/S „Mežaines”

Adrese: Mežaine, Rugāju pagasts, Rugāju novads

Tālr.: +371 28764175

Z/S „Mežaines” piedāvā zirgu izjādes un vizināšanos pajūgā gan individuāli, gan rīkotajos pasākumos. Ziemā – vizināšanās kamanās.    Iepriekš jāpiesakās.    Ekskursija: ~1 -1,5 h.

   


Mežaine – Gaigalava – 30 km

16. Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu darbnīca

Adrese: Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads

Tālr.: +371 28728790, baltharmonia@inbox.lv

Pozitīva enerģija, seno mūzikas instrumentu ekspozīcija, jaunu mūzikas instrumentu izgatavošanas process, muzicēšana. Interesenti var paši mēģināt izvilināt no mūzikas instrumentiem kādu skaņu. Iepriekš jāpiesakās. Ekskursija: ~1 -1,5 h.

   


Gaigalava – Lubāna ezers – 10 km

17. Lubāna ezers, Lubāna mitraine

Adrese: Gaigalavas un Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

Tālr: +371 28301143

Lai arī ezers un tā apkārtne pārveidoti, tomēr šī teritorija ir unikāla, jo īpaši - Baltie klāni. Lubāna ezera apkārtnes mitrāji, ko vietējie iedzīvotāji jau izsenis dēvē par klāniem, ir zemie un augstie purvi, slapjās pļavas, mitrie meži, kas veidojušies tūkstošiem gadu. Lubāna apkaimē novērojamas daudzas putnu sugas.    Rudeņos un pavasaros ūdenskrātuvēs apmetas tūkstošiem migrējošu ūdensputnu – gulbji, zosis, pīles. Ezera ūdeņos mīt ālanti, raudas, karpas, līņi, asari, karūsas, plauži u.c. Daudzveidīga arī augu valsts. Lubānas līdzenumā ir sastopami reti un aizsargājami augi – Baltijas dzegužpirkstīte, meža silpurene, pundurbērzs, mellenāju kārkls, kā arī daudzu citu augu sugu pārstāvji. Floras un faunas vienreizību iepazīt palīdzēs četri putnu novērošanas torņi un 800 m garas laipas Teirumnieku purvā.

Apskate ~ 1,5 – 2h.

   


Gaigalava – Īdeņa – 10 km

18. Zvejnieku sēta „Zvejnieki”(naktsmītne)

Adrese: Īdeņa, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

Tālr.: +371 29165392, +371 28301143, zvejnieki-lubans@inbox.lv

Kulinārā mantojuma tīkla dalībniece. No šo māju pagalma var vērot brīnišķīgu saulrietu virs Lubāna ezera, klausīties Minhauzena cienīgus saimnieka stāstus par ikdienas dzīvi, baudīt brīnišķīgus zivju ēdienus. Žāvētu zivju degustācija un iegāde. Doties pārgājienos vides gida pavadībā. Putnu vērošana no skatu torņiem. Pastaigu taka Tīrumnieku purvā. Gida pakalpojumi. Makšķerēšana Lubāna ezerā, laivu noma, ziemā - zemledus makšķerēšana. Zveja no laivas Lubāna ezerā saimnieka pavadībā, iepriekš vienojoties. Pirts. Jaunuzcelta lauku māja Lubāna ezera krastā ar visām ērtībām.

   


2.diena
Īdeņa - Spundžāni – 44 km

19. Zirgu sēta „Untumi”

Adrese: Spundžāni, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads

Tālr.: +371 26227297, +371 26337449, www.untumi.lv , ligita@untumi.lv

Zirgu izjādes un vizināšanās pajūgā, stārķu vērošana ar optisko ierīču palīdzību, atpūta pikniknamiņā ar līdzpaņemtām desiņām, pastaiga kāzu parkā, reitterapija. Piedāvā repertuāru (2 stundas) kāzu dienas norises programmas dažādošanai. Ziemā – vizināšanās zirgu kamanās un izjādes zirga mugurā. Līdzņemto desiņu cepšana pikniknamiņā. Iepriekš jāpiesakās. Ekskursija: ~1 -1,5 h.

   


Spundžāni    - Adamovas ezers – 10 km

20. Adamovas ezers

Adrese: Verēmu pagasts, Rēzeknes novads

Ezers atrodas Vērēmu    pagastā. Vidējais dziļums ir 3.8 metri. Ezerā ir piecas salas. Lai saglabātu Adomovas ezera apkārtnes izteiksmīgo reljefu ar izteiktajiem pauguriem, ezera ziemeļu krastā izveidots Adamovas ezera dabas parks. No ezera    apkaimes augstākajiem pauguriem paveras fantastiski skati uz Burzavas pauguraini.    Adamovas ezera apkārtnē ir iespēja apmeklēt arī 19.gs. veidoto Adamovas muižas kompleksu, kur apskatāma 19.gs. otrajā pusē celtā muižas dzīvojamā ēka.    Apskate ~ 30 min.

   


Adamovas ezers – Rāznas ezers – 35 km (līdz Mākoņkalnam – 47 km)

21. Rāznas ezers

Adrese: Kaunatas, Čornajas, Lūznavas, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads

Latgales augstienes augstākajā daļā - Rāznas paugurainē ir izvietots Rāznas ezers. Ezera ūdens līmenis ir 163,8 m virs jūras līmeņa. Rāzna ir ļoti liel    ezers, tamdēļ nereti to dēvē par Latgales jūru. Ezers ir arī dziļš ezers, dziļākajās vietās līdz pat 17 m. Pēc tilpuma Rāznas ezers ir lielākais Latvijā. Rāznas dienvidu krastā atrodas Mākoņkalns. Rāznas ezera garums 12,1   km (austrumu–rietumu virzienā), lielākais platums 7   km (austrumu daļā). Ezerā ir 10   alas, divi līči: Dūkstigals, Zosnasgals. Samērā dziļais Rāznas ezers pēc ūdens tilpuma ir pats lielākais Latvijā (405   miljoni   km3 jeb 1/5 Latvijas ezeru tilpuma). Ezerā ietek vairāk nekā 20   trautu un grāvju. Rāznas dienvidu krastā atrodas Mākoņkalns. Apskate ~ 1h.

   


22. Mākoņkalns

Adrese: Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagast   

Tālr.: +371   64646712 (Rāznas Nacionālā    Parka administrācija Lipušķos, Mākoņkalna pagasts)

Rāznas ezera dienvidu krastā paceļas viens no augstākajiem Latgales pauguriem - Mākoņkalns jeb Padebešu kalns (tā absolūtais augstums ir 248, bet relatīvais - ap 55 m). Kādreiz te atradusies tālu izdaudzinātā Volkenbergas pils (1236.g.). Piedāvājam apmeklēt leģendāro Padebešu kalnu, baudīt brīnumaino apkārtnes panorāmu! Objekta apskates ilgums: 1 - 1,5h.

Mākoņkalns – Lielais Liepu kalns – 24 km

23. Lielais Liepu kalns

Adrese: Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

Rāznas paugurainē paceļas Latgales augstienes augstākā un Latvijā trešā augstākā virsotne -    Lielais Liepu kalns ( 289,3 m v.j.l. ).No blakus esošā otra lielpaugura – Dzierkaļu kalna (286,3 mv.j.l.) – to šķir ap 64 m dziļa ieplaka. Jāatzīmē arī Latvijas apstākļiem iespaidīgais Lielā Liepu kalna relatīvais augstums – 86 m! No kalna paveras neaizmirstams skats uz Rāznas ezeru un apkārtējo ainavu. Objekta apskates ilgums: 1 - 1,5h.

   


Lielais Liepu kalns – Rundēni – 10 km   

24. Rundēnu “Velna bedres”

Adrese: Rundēnu pagasts, Ludzas novads, Lauderu pagasts, Zilupes novads

Tālr.: +371 29469278 (gide)

Valsts aizsargājamais ģeomorfoloģiskais objekts. Vienīgais šāda veida objekts Baltijā, kas sevī ietver piecas nezināmās izcelsmes bedres.    Daļa no tām aizpildīta ar ūdeni, daļa aizaugusi ar aveņu krūmājiem. Ir hipotēze, ka bedres, iespējams, izveidojās meteorīta krišanas vietā. Ir arī    pieņēmumi, ka tās tomēr ir interesanti veidojušās karsta kritenes. Apskate ~ 40 min.

   


Rundēni – Ludza – 32 km

25. Mazais Ludzas ezers

Adrese: Ludza

Tālr.: +371 65707203,+371 29467925,T./fakss+371 65707202(Ludzas TIC),tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, http://turisms.ludza.lv

Pie ezera projekta Water Joy ietvaros izveidotas vairākas atpūtas vietas un labiekārtota pludmale.

Zaldātu radziņš (Peldu iela 21). Pludmale, bērnu rotaļu laukumi, lapenes atpūtai, laipas, baseins, inventāra noma, pludmales volejbola un futbola laukums, estrāde pasākumiem, ugunskura vietas. Neptūna svētku, pludmales volejbola un futbola turnīru organizācijas vieta.

Atpūtas vieta pie Novadpētniecības muzeja (Kuļņeva iela 2). Lapene, soli, laipas, plosta piestātne.

Atpūtas vieta pretī Zaldātu radziņam (Soikāna iela 22). Laipas makšķerniekiem, laivu piestātne, lapene, soli.

   


26. Ludzas pilsētas vēsturiskā centra koka apbūve

Adrese: Ludza, daļa no Odu, Tirgus, Baznīcas, Tālavijas, Kr. Barona, Stacijas, J. Soikāna ielas, Ludzas novads

Tālr.: +371 65707203, +371 29467925; t./fakss +371 65707202 (Ludzas TIC), tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv , http://turisms.ludza.lv

Šaurās pilsētas ieliņas, 19. gs. koka un ķieģeļu vienstāvu un divstāvu būvētie nami ar slēgtajiem pagalmiem vairāku gadsimtu laikā ir bijusi neatņemama pilskalna pakājes ainavas un apbūves daļa.    Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Apskate ~ 1h.

   27. Ludzas viduslaiku pilsdrupas

Adrese: Baznīcas iela, Ludza, Ludzas novads

Tālr.: +371 65707203, +371 29467925; t./fakss +371 65707202 (Ludzas TIC), tic@ludza.lv, ligakondrate@inbox.lv, http://turisms.ludza.lv

1399. gadā vācu krustneši pilskalnā starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru Livonijas ordeņa austrumu robežu aizsardzībai uzcēla varenu pili – trīsstāvu mūra celtni ar 6 torņiem, 3 vārtiem un 2 priekšpilīm. Pils tika būvēta no pelēkiem laukakmeņiem un sarkaniem ķieģeļiem, rotāta melniem glazētiem ķieģeļiem. Šobrīd pilsdrupas ir iemīļota pilsētnieku un viesu atpūtas vieta, no kuras paveras skaistākā pilsētas panorāma. Ar seno pili, tās ķēniņu un noburto princesi saistās vairākas skaistas leģendas. Apskate ~20 min.

   


28. Ludzas Novadpētniecības muzejs

Adrese: Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas novads

Tālr. +371 65723931,    ludzasmuzejs@inbox.lv, www.ludzasmuzejs.lv

Viens no eksponātiem bagātākajiem Latgales muzejiem ar plašu brīvdabas ekspozīciju. Muzejs ierīkots 1812. gada Tēvijas kara ģenerāļa karavadoņa, tautas varoņa Jakova Kuļņeva dzimtas mājā. Ekspozīcija plaši atspoguļo novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Saistoša ir brīvdabas nodaļa, kas ļauj gūt priekšstatu par iepriekšējo gadsimtu ēkām un sadzīvi Latgales laukos – 19. un 20. gs. Dabas ekspozīcija ar putnu un dzīvnieku kolekciju būs interesanta bērniem, bet amatnieku, mākslinieku darbu un izzinošās izstādes – pieaugušajiem.

Ekskursija ar gidu – 1 h.

   


29. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas katoļu baznīca

Adrese: Baznīckalns, Baznīcas iela 52, Ludza, Ludzas novads

Tālr. +371 65725653

Lai stiprinātu katoļticību, poļi 1687. gadā Ludzā Livonijas ordeņa priekšpilī uzcēla pirmo katoļu baznīcu. 1738. gadā nodegušās baznīcas vietā kanoniķis Abrickis uzcēla lielāko un skaistāko koka baznīcu tā laika Latvijā – ar 2 torņiem, 5 altāriem, bagātīgu liturģisko inventāru. 1938. gada 11. jūnijā    Ludzas lielā ugunsgrēka laikā tā nodega. Tikai 1995. gadā ticīgajiem durvis vēra atjaunotā baltā baznīca ar J. Bārdas krusta ceļa gleznām. Apskate ~ 20 min.

   


30. Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo katedrāle

Adrese: Latgales iela 121, Ludza, Ludzas novads

Tālr. +371 65781397

Celta 1845. gadā vēlā klasicisma stilā pēc A. Zaharova projekta (1900.-1901.g. – pārbūvēta). Dievnams rotājas pašā vecpilsētas centrā. Ir valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Noteikti ir vērts redzēt skaisto interjeru un sajust lūgšanu un ticības spēku. Apskate ~15 min.

   


31. Ludzas Amatnieku centrs

Adrese: Tālavijas iela 27a, Ludza, Ludzas novads

Tālr.: +371 29123749, +371 29467925,    ligakondrate@inbox.lv , kondrats@one.lv

Ludzas pilskalna pakājē izveidotais Amatnieku centrs aicina apgūt senos arodus Suprātku istabā, līdzdarboties keramikas, audēju, skroderu darbnīcā. Izstāžu zālē iespējams aplūkot novada meistaru darbu izstādes, kā arī apmeklēt ikmēneša latgaļu Zaļos tirdziņus. Salonā nopērkami ~ 70 amatnieku darbi, iespējams pasūtīt visu Latvijas novadu tautas tērpus, linu un vilnas apģērbus. Iepriekš piesakoties,    ekskursiju grupām iespējamas pusdienas Latgaļu gaumē (kāpostu zupa; pelēkie zirņi ar speķa mērci; kartupeļu un miežu putraimu putra ar speķa mērci u.c.).   

Ekskursija ar gidu – 1,5 h.

   


Ludza – Zvirgzdenes ezers – 5 km

32. Zvirgzdenes ezers ar salām

Adrese: Zvirgzdenes pagasts,    Ciblas novads

Tālr.: +371 65700834 (pagasta pārvalde)

Valsts aizsargājamais ezers Ludzas nomalē ar pludmalēm un vasarnīcām dienvidaustrumu piekrastē. Salas var redzēt no ceļiem, kas piekļaujas ezera ziemeļu un austrumu krastam.
   


Zvirgzdenes ezers – Cirmas ezers - 10 km

33. Cirmas ezers

Adrese: Cirmas pagasts, Ludzas novads

Viens no tīrākajiem un atpūtai pie ūdeņiem piemērotākajiem ezeriem. Pie Cirmas ezera ir izveidotas vairākas atpūtas vietas:

Atpūtas vieta „Cirmas pludmale”- labiekārtota pludmale, laivu, pludmales sporta inventāra, piepūšamo peldlīdzekļu noma. Volejbola laukumi. Telšu, piknika vietas, pirts. Tālr.: +371 29123749, kondrats@one.lv

Atpūtas komplekss „Cirmas ezerkrasts” - smilšaina pludmale, plašas aktīvās atpūtas iespējas – laivas, biljards, galda teniss, novuss. Semināru, banketu māja, naktsmītne. Tālr.:+371 28332523,info@cirmasezerkrasts.lv, www.cirmasezerkrasts.lv

Atpūtas komplekss „Dzerkaļi” – naktsmītnes bungalo tipa mājās, bārs, pirts komplekss, laivu, ūdensvelosipēdu, ūdensmotociklu un sniega motocikla īre. Peintbols, tenisa korts un vēl daudz un dažādas atpūtas iespējas. Telšu vietas līdz 1000, treileru vietas. Banketu zāle. Tālr.:+371 26324735,dzerkali@inbox.lv,www.dzerkali.lv

Brīvdienu mājiņa „Ezersēta” – neliela brīvdienu mājiņa vienkāršos apstākļos. Īpaši piemērota makšķerniekiem vai vienas ģimenes atpūtai. Tālr.: +371 26435725

   
Cirmas ezers – Cibla -    20 km

34. Eversmuižas kultūrvēstures un dabas taka

Adrese: Cibla, Ciblas novads

Tālr.: +371 65729046, +371 29230204 (gide)

Taka vijas gar gleznainajiem Ilžas (Ludzas) upītes krastiem, pa veco Eversmuižas parku, gar Eversmuižas Sv. Andreja katoļu baznīcu un muižas ēkām līdz Felicianovas muižai un dzirnavām. Ekskursija ar gidu –1,5h.

   
Cibla -    Pildas ezers - 12 km

35. Pildas ezers ar salām

Adrese: Isnaudas un Ņukšu pagasts, Ludzas novads

Valsts aizsargājamais ezers, lielākais no savienoto ezeru grupas, bagāts ar zivīm un dažādām ūdensputnu sugām, īpatnējiem un aizsargājamiem augiem. Austrumu krastā – sens pilskalns. Laivošanu pa ezeru piedāvā lauku māja „Aizupmājas” – atrodas Pildas upītes krastā. Melnā dūmu pirts. Piedāvā izbraucienus laivās pa Pildas upīti un blakus esošo Pildas ezeru.

   
3. diena
Pildas ezers – Nirza – 13 km

36. Nirzas ezers

Adrese: Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads

Ludzas novada dziļākais un tīrākais ezers ar smilšainiem pludmaļu krastiem. Pie Nirzas ezera ir izveidotas vairākas atpūtas vietas:

Lauku māja un brīvdienu māja „Ezerzemes” - 2 istabas saimnieku mājā, atsevišķa guļbūve ar virtuvi, kamīnzāli, saunu, dušu, WC. Melnā pirts, laivas, ūdens velosipēds, velosipēdi, rotaļu laukums un baseins bērniem. Tālr.: +371 29488376, ezerzemes@inbox.lv, www.ezerzemes.lv

Viesu māja „Meldri” - 2-4-vietīgas istabiņas, makšķerēšana, telšu vietas, pirts, viesību zāle, laivas, spēļu laukumi, dārza kamīns, deju grīda. Atsevišķa māja 5 pers. Tālr.: +371 29485444,stjadeanatolijs@inbox.lv

Atpūtas komplekss „Zirga smaids” - atsevišķas divstāvu guļbūves mājas (12 vietas katrā), pirts, sporta laukumi. Plašas aktīvās atpūtas iespējas – laivas, velosipēdi, ūdens velosipēdi u.c. Tālr.: +371 29474802, +371 29492552, info@zirgasmaids.com, www.zirgasmaids.lv


Nirza – Meikšāni - 35 km

37. Grebļa kalns – dabas taka

Adrese: Meikšāni, Pasienes pagasts

Tālr.: +371 65729925 (pagasta pārvalde), +371 28656530 (gide)

Īpatnējs ģeoloģisks veidojums – 5 km gara, šaura osu grēda, kas veidojusies pirms 14 miljoniem gadu ledāja spraugā, ar retu zvīņspārņu un augu kompleksu. Apskate ~ 1h.

   
Meikšāni – Šķaunes ezers - 9 km

38. Šķaunes ezers

Adrese: Istras pagasts, Ludzas novads

“Ozero”, Tālr.: +371 29227288, +371 26443624, ozero_andreja@inbox.lv, www.ozero.lv

Zivīm bagāts ezers gleznainā apvidū. Atpūtas vieta „Ozero” – paradīze makšķerniekiem Šķaunes ezera krastā. Laivas, laipas, piebarotas zivju vietas. Regulāri rīko makšķernieku sacensības – „Līdaku pavasaris” un „Ziemas kauss”.


Šķaunes ezers    – Vecslabada – 9 km


39. Istras ezers ar salām, Istras dabas parks

Adrese: Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads

Tālr.: +371 65729541 (skola), +371 26370730 (gids- sk. Marudenoks), +371 65729507, (pagasta pārvalde)

Lielākais no trim Vecslabadas ciemu iekļaujošajiem ezeriem ar apkārtējo ainavu. Šis krāšņais apvidus atrodas Ezernieku aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā. Brīnišķīga panorāma paveras no pilskalna skatu torņa. Vecslabadas ciemu un tuvējo apkārtni parādīs gids- skolotājs Marudenoks. Apskate ~1h.

   

40. Plisūna dižakmens

Adrese: Istras pagasts, Ludzas novads

Kopš 1977. gada aizsargājamais ģeoloģiskais objekts. Šļūdoņa laika lieciniekam Plisūna ezera krastā ir iespaidīgi apmēri – 5,2 x 5,1 x 2,6 m, apkārtmērs – 17 m. Apskate ~15 min.

   
Plisūna dižakmens – Ežezers – 28 km

41. Piloru un Pahatnieku ozolu audzes, Ežezers

Adrese: Andzeļi, Ezernieki, Dagdas novads

Tālr.:    +371 65681420,dagdas.fenikss@inbox.lv,www.dagda.lv

Piloru (Piļāru, Piļoru) ozolu birzs ir viena no retajā tīrajām ozolu audzēm Latvijā, tāpat kā Pahatnieku audze, tā ir valsts aizsardzībā no 1928. gada. Šiem ozoliem ir kādi 300 – 400 gadi. Piloru audze ir 19.6 ha liela, Pahatnieku -    4.7 ha. Piloru ozolu pakājē aug lazdas, pīlādži. Pahatnieku ozoli aug kopā ar liepām un ošiem, retu sugu    papardēm    un augiem – birztalas skareni, Austrumu klinteni, meža grīšļiem. Piloru audze ir Ežezera krastā, no tās var redzēt vairākas ezera salas. Precīzu salu skaitu nevar noteikt, jo tas atkarīgs no ūdens līmeņa. Ja ūdens līmenis ir stipri zems, parādās kādas 70 salas, pastāvīgas salas ir kādas 35. Uz salām aug apses, liepas, pīlādži, reti augi – bālziedu brūnkātes, lielziedu uzpirkstītes, tumšās klintenes, sīpoliņu zobainītes. Apskate ~ 1-2h.

   
Ežezers – Andrupene – 20 km

42. Andrupenes purva taka

Adrese: Andrupene, Dagdas novads

Tālr.: +371 656 81680, +371 26458876, laukuseta@inbox.lv

Taka ir aptuveni 1 km gara. Sākas Andrupenes augstākajā vietā (211 m virs jūras līmeņa) pie etnogrāfiskā brīvdabas muzeja „Andrupenes lauku sēta”, turpinās purvā pa iekārtotām koka laipām. Ierīkota ar mērķi iepazīt purva augu valsti. Apskate ~30 min.

   

Andrupene – Dagda – 15 km


43. Dagdas ala

Adrese: Dagda

Tālr.:    +371 65681420,dagdas.fenikss@inbox.lv,www.dagda.lv

Savdabīgas izcelsmes ala pie Dagdas pilsētas robežas Narūtas pietekas Guščicas upītes labajā krastā apmēram 250 m augšpus brīvdabas estrādes. Veidojusies dabiski sacementētos grants iežos. Ar šo alu arī saistās nostāsti gan par apslēptu mantu, gan par slepenu eju līdz pat Dagdas baznīcai. Apskate ~15 min.

   
Dagda – Robežnieki – 15 km

44. Taborē dabas izziņas taka

Adrese: Robežnieki, Krāslavas novads

Tālr.: +371 65629533

Atrodas Robežniekos, Lielā Gusena ezera krastā, gleznainā apvidū ar dabiski saglabātiem apskates posmiem, kā arī diviem labiekārtotiem atpūtas laukumiem. Takas kopgarums ir 1,3 km. Takā atrodas 15 pieturas ar informācijas stendiem un atraktīviem uzdevumiem. Taka iekārtota ar    mērķi, lai katrs ceļotājs varētu papildināt savas zināšanas par dabas objektiem un gūtu    estētisku gandarījumu labi atpūšoties. Apskate ~30 min.


45. Mini zoodārzs „Viesturi”

Adrese: ZS „Akati”, Robežnieki, Krāslavas novads

Tālr.: +371 26157690

Ekskursija mini zoodārzā. Iespēja apskatīt pāvus, fazānus, tītarus, Āfrikas melnos strausus, Austrālijas emu, alpakus, kā arī sivēnus, govis, trušus, aitas, kazas un citus mājdzīvniekus. Dažādu putnu olu degustācija. Telšu vietas meža ieskauta ezera krastā pilnīgā klusumā. Cena pēc vienošanās. Jāpiesakās iepriekš. Apskate ~1h.

   
Robežnieki – Piedruja -    30 km

46. Piedrujas taka Daugavas ielejā, Daugavas akmens

Adrese: Piedruja, Krāslavas novads

Tālr.: + +371 65629682, +371 28608784

Atrodas Piedrujā Daugavas augšteces senlejā, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā. Tā ir bagāta ar retiem un aizsargājamiem augiem un dzīvnieku sugām, ar kultūrainavas un vēstures pieminekļiem. Staigājot pa Piedrujas taku, var redzēt Daugavas akmeni. Akmens autors ir Vilnis Cīmanis. Uz šī akmens iekalts Daugavas vārds septiņās valodās: latviešu, igauņu, somu, krievu, poļu, vācu un līvu. Apskate ~ 1,5h.

   

47. Viesnīca „Piedruja” (naktsmītne)

Adrese: Piedruja, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads

Tālr.: +371 65629682,    +371 28608784

Atrodas 200 m attālumā no Daugavas. Iespēja pasūtīt priekšnesumus latgaliešu un multinacionālā stilā telpās vai dabā. Vietu skaits: 52.

   
4.diena
Piedruja – Skaista – 28 km

48. Drīdža ezers

Adrese: Skaista, Krāslavas novads

Tālr.: +371 65622201, +371 26487763, +371 26395176, tic@kraslava.lv

Drīdzis ir dziļākais ezers Baltijā. Ezeram raksturīga izstiepta forma, daudz līču, deviņas salas, no tām lielākā - Bernātu sala (13.9 ha). Apskate ~30 min.

   
Skaista – Krāslava – 16 km

49. Keramiķa Valda Pauliņa darbnīca

Adrese: Dūmu iela 8, Krāslava

Tālr. +371 29128695, valdispaulins@inbox.lv, www.kraslava.lv

Keramikas izstrādājumu tapšanas procesa u    cepļa kurināšanas vērošana un līdzdarbošanās.    Darbošanās individuāli, ģimenēm, skolēniem un lielām grupām. Iespēja iegādāties dažāda veida keramikas izstrādājumus, suvenīrus un dārza keramiku. Telšu vietas. Darbošanās ar izbraukumu uz vietām. Pieteikties laicīgi! Ekskursija ar darbošanos ~1.-3h.

50. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs

Adrese: Pils iela 6, Krāslava

Tālr. +371 65623586, kraslavas_muzejs@inbox.lv, www.kraslavasmuzejs.times.lv

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs atrodas vecā parka vidū vienā no 18.gs.celtajām Krāslavas pils kompleksa ēkām. Krāslavas pils no 18.gadsimta vidus līdz 20.gadsimta 20.gadiem piederēja grāfu Broel Plāteru dzimtai.    Ar Krāslavas vēsturi iepazīstina izstāde “Krāslava un Plāteri”. Muzejā var iepazīties ar tematiskajām un muzeju kolekciju    izstādēm. Muzejā ir atklāta unikāla ekspozīcija “Pieci airi”, kas ir izvietota 17 m garā improvizētā laivā, jo Krāslavas ģerbonī attēlots pilsētas simbols - laiva ar 5 airiem. Par tradīciju kļuvušas Krāslavas mākslinieku rudens izstādes.

Ekskursija ar gidu – 30 min.

! Ekskursija pa Krāslavas objektiem ar gidu ~ 2-3 h.

   

51. Priedaines skatu tornis

Adrese: Priedaine, Krāslavas novads

Tālr. +371   65622201 (Krāslavas TIC), tic@kraslava.lv

Visaugstākais koka skatu tornis Latvijā (32 m), no kura paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu.   

   

52. Austriņa akmens

Adrese: Rīgas iela, Krāslava

Tālr. +371   65622201 (Krāslavas TIC), tic@kraslava.lv

Atrodas netālu no Karņicka pieminekļa. No šejienes paveras skaists dabas skats uz Daugavu. Dzīvodams Latgalē, pie šī dižakmens 1909.gadā    savus darbus radījis latviešu rakstnieks Antons Austriņš.

53. Adamovas dabas taka

Adrese: Augusta ielas sākums, Krāslava

Tālr. +371   65622201 (Krāslavas TIC), tic@kraslava.lv

Unikāla iespēja iepazīt dabu tās daudzveidībā – baudīt krāšņās ainas, doties pa noslēpumainām gravām, vērot dabas pieminekļus un retumus. Šeit ir izveidojušies optimāli apstākļi bagātīgas floras un faunas eksistencei. Takas garums ir 1,4 km. Paveras lielisks skats uz Krāslavu un Daugavas ieleju. Apskate ~40 min.

   
Krāslava – „Klajumi” – 12 km

54. Zirgu sētas „Klajumi” ODU taka

Adrese: Klajumi”, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads

Tālr. 371 29472638,    ilze.stabulniece@inbox.lv , www.klajumi.lv

ODU taka iepazīstina ar meža, purva ainavām, kur iespējams aplūkot dažādus augus: cūkaušus, nārbuļus, kā arī sastapt meža bites. Iespēja viesoties purva „koncertzāle”, egļu vērī, aplūkot mežacūku rakumus, īpatnēji saaugušus kokus (bērzus, egli un priedi). Pirms vai pēc pastaigas pa taku piedāvā zirgu izjādes dabas parkā „Daugavas loki”, naktsmītnes un pirtiņu un atpūtu omulīgā namiņā. Lūdzu, ņemiet līdzi pases! Apskate ~30 min.


„Klajumi”-    „Kurmīši”    - 16 km

55.Z/S “Kurmīši”

Adrese: Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads

Tālr.: +371 26538824, +371 656 23655, www.kurmisi.lv, kurmisi@kraslava.lv

Iepazīšanās ar ārstniecības augu audzēšanas un zāļu tēju izgatavošanas noslēpumiem. Ārstniecības tēju degustācija. Iespēja iegādāties ekoloģiskas zāļu tējas, ārstniecības augu pirtsslotas, zāļu maisījumus vannai un pirtij. Jāpiesakās iepriekš. Ekskursija: ~1 h.

   
„Kurmīši” - Slutišķu etnogrāfiskā vecticībnieku sādža - Vasargelišku skatu tornis – “Ozianna” – 24 km

56. Dabas parks “Daugavas loki”

Adrese: Ūdrīšu un Kaplavas pagasti (Krāslavas novads), Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Skrudalienas,    Salienas pagasti (Daugavpils novads)

Tālr.: +371 656 22201 (Krāslavas TIC) , +371 654 71321 (Naujenes TIC)

   Dabas parks izvietojies Latvijas likteņupes Daugavas ielejā Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū 12   372 ha    latībā. Plešas abos Daugavas krastos Daugavpils rajona Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Skrudalienas,    Salienas pagastā līdz pat Krāslavai. Dibināts 1990. gadā. Raksturīgākā dabas īpatnība ir 8 lieli Daugavas līkumi (iegrauztie meandri), kuru garums sasniedz 4 - 6 km. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiskie pieminekļi. Ekskursija ar gidu ~ 3 h.

   

57. Markovas izziņu taka

Adrese: Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Tālr.: +371 65471321, muzejs@apollo.lv, www.naujene.lv

Markovas pilskalna apkārtnē ierīkota nepilnus 2 km garā Markovas izziņas taka, kas aptver 42 m augsto Slutišķu krauju. Takā ir vairāki apskates objekti: Markovas kapsēta, Markovas pilskalns,    projektētās Daugavpils HES    ūdenskrātuves līmeņa atzīme, Putānu strauts, Putānu strauta akmens, Lazdukalns. Te sastopamas vairākas aizsargājumu augu sugas: meža vizbuļi, atvašu saulrieteņi u.c. Ekskursija: ~1h.

   

58. Slutišķu etnogrāfiskā vecticībnieku sādža

Adrese: Slutišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Tālr. +371 65471321, muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,    www.naujene.lv

Slutišķu sādža atrodas Daugavas labā krasta terasē Markovas pilskalna pakājē. Vēstures avotos Slutišķi kā ciems minēti jau 1785. gadā. Visu celtņu pamatā ir taisnstūra guļbūves ēkas, kas nosegtas ar divslīpju vai četrslīpju jumtu. Māju apdare un dekori radniecīgi tuvāko kaimiņu – slāvu tautu celtniecības tradīcijām un izpaužas fasādēs, grezni apdarinātos logos, rotātās durvīs un zelmiņos. Rotājumu izvēlē ir darbojusies namdaru bagātīgā fantāzija. Grezni veidotas logu apmales un karnīzes, kuras gandrīz nevienā celtnē neatkārtojas. Te aplūkojama Naujenes novadpētniecības muzeja etnogrāfiskā brīvdabas nodaļa - "Slutišķu vecticībnieku māja". Ekskursija: ~1h.

   

59. Vasargelišku skatu tornis

Adrese: Vasargelišķi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Tālr.: +371 65471321, +371 65422818, muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,    www.naujene.lv

Uzkāpjot 24m augstajā skatu tornī,    no putna lidojuma var aplūkot ainavas un gleznainos Daugavas lokus. Pa kreisi visā krāšņumā redzams Rozališķu loks. Savukārt pa labi paveras skats, kas attēlots uz 10 latu naudas zīmes. Ņemiet „desmitnieku” un brauciet salīdzināt! Apskate ~30 minūtes.

   

60. Kempings “Ozianna” (naktsmītne)

Adrese: Vecloki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Tālr.: +371 29182474, http://www.piedaugavas.lv/

Atrodas dabas parka “Daugavas loki” teritorijā pie Rozališķu loka. Pirts un banketu zāle. 22 gultasvietas 4 guļbūves namiņos. Telšu vietas. Laivu un velosipēdu noma.

   
5.diena
“Ozianna” - Vecpils pilskalns un Dinaburgas pilsdrupas – 8 km

61. Vecpils pilskalns un Dinaburgas pilsdrupas

Adrese: Vecpils, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Tālr. +371 65471321, muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,    www.naujene.lv

Pilskalns izvietojies pašā Daugavas krastā. Apdzīvots jau 8.-13. gs. To uzskata par Daugavpils dibināšanas vietu. Pilskalnā redzamas 1275. gadā celtās Livonijas ordeņa Dinaburgas pils pamatu drupas un miniatūrs pils makets (1997.g.). Līdzās pilskalnam ierīkota atpūtas vieta – Bruņinieku laukums. Apskate ~30 minūtes.

   
Vecpils pilskalns un Dinaburgas pilsdrupas – Zirgu izjādes Naujenes pagastā - 4 km

62. Zirgu izjādes Naujenes pagastā

Adrese: Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Tālr. +371 29446330

Saimniecība „Pāvlilijas” piedāvā zirgu izjādes gan dabā, gan slēgtā manēžā trenera pavadībā. Vizināšanās pajūgā ar poniju Bondžogi. Iespēja nofotografēties uz kariešu un ragavu kolekcijas fona. Ekskursija: ~1h.

Naujene – Višķi – 25 km

63. Putnu vērošanas tornis Višķos

Adrese: Ostrova, Višķu pagasts, Daugavpils novads

Tālr.: +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv

Atrodas pie Višķu –Aglonas ceļa starp Luknas u   Boltaru ezeru. No skatu torņa pavera    skats uz 4 Višķu ezeriem. Jauka vieta putnu un dabas vērošanai. Apskate~30 min.

   
Višķi– Nīcgale – 30 km

64. Nīcgales Lielais akmens

Adrese: Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

Tālr.: +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv

Tas ir Latvijā vislielākais laukakmens. Valsts nozīmes dabas piemineklis. Atrodas dziļi mežā, apmēram 6 km attālumā uz austrumiem no Nīcgales dzelzceļa stacijas. Akmens izmēri: garums – 10,5m, platums – 10,4m, augstums – 3,5m, apkārtmērs – 31,1m, virszemes tilpums – 170m³. Objekta apskates ilgums: 30 min.

   
Nīcgale – Daugavpils – 25 km

65. Daugavpils cietoksnis

Adrese: Daugavas iela, Daugavpils

Tālr. + 371 65422818,    info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv

Daugavpils pilsētas simbols. Izcila fortifikācijas būve. Austrumeiropā vienīgais bez pārmaiņām saglabājies 19.gs. pirmās puses cietokšņa paraugs. Cietokšņa ansambli veido galvenais cietoksnis (citadele) un valnis, 8 bastioni (piecstūraini, uz priekšu izvirzīti nocietinājumi cietokšņa stūros), ravelīni (trīsstūra veida nocietinājumi cietokšņa vaļņa priekšā starp bastioniem), ārējais aizsardzības valnis ar nosegtu ceļu un glasisu Daugavas labajā krastā, kā arī atsevišķi priekštilta nocietinājumi upes kreisajā krastā. Cietokšņa teritorija ir ovāla, kas sadalīta kvartālos, to vidū kvadrātveida parādes laukums. Ap to grupējas kvartāli ar administratīvajām un dzīvojamām ēkām. Ēku fasādes ieturētas krievu ampīra stilā. Ekskursija ar gidu ~ 1,5 h.

   

66. Latgales zoodārzs

Adrese: Vienības iela 27, Daugavpils

Tālr.: +371   65426789, eco@apollo.lv, www.latgalezoo.eu

Te, mākslīgajos džungļos, rāpo plankumaini pitoni, krastā sauļojas krokodilu kaimani, dīķī peld sarkanas karpas koi, liānās lēkā jautras makakas un somaiņi cukura posumi, peld, svilpo, ložņā, lēkā un lido daudzi citi tropu dzīvnieki. Bērni var arī paglaudīt pūkaino trusīti, paspēlēties ar aizkustinošām jūras cūciņām un pabarot zivtiņas džungļu dīķī. Objekta apskates ilgums: 1 h.

   

67. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese: Rīgas iela 8, Daugavpils

Tālr.: +371 65424155, museum@apollo.lv, www.dnmm.lv

Latgalē viens no vecākajiem un lielākajiem muzejiem(1938). Atrodas vienā no skaistākajām pilsētas celtnēm – 1883.g. jūgendstilā celtajā ēkā. Apskatāmas sekojošas ekspozīcijas: Marka Rotko mākslas zāle, Leonīda Baulina mākslas zāle, “Daugavpils novada kultūrvēsture”, "Daugavpils novada daba". Dabas ekspozīcijā ir apskatāmi novadam raksturīgākie floras un faunas pārstāvji, parādīti izplatītākie biotopi: skujkoku un jaukto koku meži, aizaugošs ezers un tā piekraste, Daugavas ieleja. Šeit aplūkojami daudzi reti un aizsargājami augi un dzīvnieki, kas iekļauti Latvijas Sarkanajā grāmatā. Bagāti un daudzveidīgi ir pārstāvēta novada kukaiņu fauna. Ekspozīcijā var iepazīties ar dažādiem dabas retumiem, atklāt daudzus dabas noslēpumus un iegūt jaunas zināšanas par Latvijas dabu. . Ekskursija ar gidu ~ 1 h.

   

68. Atpūtas komplekss „Vilnis” (naktsmītne)

Adrese: Dzintaru iela 74, Daugavpils

Tālr.: +371 29119558, info@stropuvilnis.lv, www.stropuvilnis.lv

Zilā karoga pludmale Stropu ezera krastā. Vasarā piedāvā labiekārtotu mūsdienīgu pludmali, pludmales krēslus, saulessargus, katamarānus,    ūdens motociklus, ūdens slēpes un riņķus, kuteri un airu laivas. Volejbola laukums. Bērniem – aprīkots rotaļu laukums, rotaļlietas un ūdens atrakcijas. Kempings. Komfortabli trīsistabu atpūtas namiņi ar ērtībām, treileru vietas. Viesu māja.    Ziemā – slēpju noma, sniega motocikls, kvadracikls un grillmājiņas. Mājīga kafejnīca ar kamīnu.    Īpašais piedāvājums: Peldošā trīsklāju māja – pirts,    banketu zāle un atpūtas istabas!    Vizināšanās ar kuģīti „Veiksme”(jāpiesakās iepriekš).

   
6.diena
Daugavpils –Egļu kalns – 25 km

69. Egļu kalns

Adrese: Adrese: Egļu kalns, Sventes pagasts, Daugavpils novads

Tālr.: +371 65425180, padome@svente.lv

Augšzemes augstienes augstākā virsotne. Lai novērtētu Daugavpils un Ilūkstes novada ainavu daudzveidību, noteikti jāapmeklē Egļu kalns. Te, 220 m v.j.l. augstumā, uzbūvēts skatu tornis, no kura lieliski redzama apkārtnes paugurainā ainava un mežu mozaīka. Egļu kalnā ierīkota piknika vieta. Te atrodas slēpošanas un sporta bāze „Egļukalns”. Objekta apskates ilgums : 40 min.

   
Egļu kalns – Pilskalne – 20 km

70. Meža ainavu parks „Pilskalnes Siguldiņa”

Adrese: Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads

Tālr.: +371 65440826, +371 26555275, ilukstestic@inbox.lv, livijat@inbox.lv

Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” (59,3 ha) platībā atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem. Liegumā izveidotas vairākas mācību izziņu takas.

Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts. Garums 3,8 km. Taka veido noslēgtu apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks 2-3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.

Sprīdīša taka bērniem. Garums 1,6 km. Sākas pie mazas ūdenskrātuves. Te izvietotas A.Brigaderes pasakas “Sprīdītis” varoņu 32 koka skulptūras. Taka “Vēstures liecinieki”. Garums 0,6 km. Tas ir dendroloģiskā maršruta turpinājums, kas stiepjas gar neskartu mūžamežu posmu. Taka vēsta par 1. Pasaules kara atstāto mantojumu, Vācijas armijas aizsargbūvēm - blindāžām.

Purva taka. No dēļiem izveidota taka pāri nelielam dzērveņu purviņam. Aizraujoša iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni. Augšzemes ainavu taka. Lieliska aktīvās atpūtas iespēja. 8 km garā taka ved gar 6 ezeriem, avotiem, iekārtotām atpūtas un ugunskuru vietām ar savdabīgu augu un dzīvnieku valsti. Apskates ilgums: 1 – 3 h.

   

71. Pristaine

Adrese: Pristaine, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads

Tālr.: +371 65440826, +371 26555275, ilukstestic@inbox.lv, livijat@inbox.lv

Projekta „Water joy” ietvaros ierīkota atpūtas vieta pie Daugavas ar lapeni, soliņu un galdu, kā arī laivu piestātni. Apskate – 30 min.


Pristaine – Bebrene – 16 km

72. Dabas parks „Dvietes paliene”

Adrese: Putnu sala, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

Tālr.: +371 26109353, benita63@inbox.lv

Dabas parks ‘’Dvietes paliene’’ atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Daugavas kreisajā krastā Augšzemē. Dabas parks izveidots 2004. gadā 4989 hektāru platībā ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu pļavas. Dabas parks ‘’Dvietes paliene’’ ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Tā ir unikāla, pasaules mēroga nozīmes migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vieta, te meklējamas Latvijā un Eiropā retas, dabiskas, maz pārveidotas applūstošu zālāju dzīvotnes, kas dod mājvietu daudzām retām un īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, vairāk nekā 40 Latvijā vai ES aizsargājamas putnu sugas, 7 Eiropā un 2 Latvijā aizsargājami biotopi. Dvietes paliene vispārsteidzošākā ir pavasara palu laikā, kad Daugavas palu ūdeņi applūdina Dvietes senleju 20 km garumā. Tad šeit uzturas tūkstošiem ceļojošo ūdensputnu – īpaši iespaidīgi ir milzīgie sējas un baltpieres zosu bari, gulbju bari, visu veidu pīles un dažādi bridējputni. Te ir bagātīgi medību lauki dažādiem plēsīgajiem putniem, gandrīz vienmēr var ieraudzīt mazo ērgli, dažreiz jūras ērgli un zivju ērgli. Kopš 2006. gada te dzīvo Konik Polski šķirnes savvaļas zirgi un Highlander šķirnes liellopi. 2009.gadā ierīkots putnu vērošanas tornis. Apskate – 1 -1,5 h.

   

73. Bebrenes Bebra ekspozīcija

Adrese: Putnu sala, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

Tālr.: +371 26109353, benita1963@inbox.lv

Dvietes senlejas informācijas centrā izveidota Bebrenes simbola un Dvietes palienes iemītnieka - bebra ekspozīcija, kura iepazīstina ar Eirāzijas bebru, tā dzīvesveidu, paradumiem, sliktajiem un labajiem darbiem.    Apmeklētājiem ir iespēja uzzināt gandrīz visu par bebru dzīvi,    apskatīt un aptaustīt bebra kažoku, zobus un apgrauztos kokus,    oskatīties filmu par bebru dzīvi, uzzināt par bebru dziedzeru dziednieciskajām īpašībām, nodegustēt bebru dziedzeru uzlējumu,    doties ekspedīcijā pa bebru vietām un, ja laimējas – ieraudzīt arī pašu bebru, iegādāties bebru suvenīrus, kā arī nodegustēt bebra gaļas izstrādājumus (iepriekš pasūtot). Lai apskatītu ekspozīciju, iepriekš jāpiesakās. Objekta apskates ilgums: 1-1,5h.

   

74. Ekspozīcija „Koka priekšmets Dvietes palienes sētā”

Adrese: „Atāli”, Putnu sala, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

Tālr.: +371 26109353,    benita63@inbox.lv

Rijā ierīkotajā ekspozīcijā katrs ciemiņš var gūt priekšstatu par lauku sētas darbiem – labības kulšanu un maizes cepšanu, vērpšanu un aušanu, linu mīstīšanu un veļas mazgāšanu, apavu darināšanu un virvju vīšanu. Te savākti arheoloģiskie atradumi, kas pārstāv gan akmens, gan dzelzs laikmetu un viduslaikus - seno trauku lauskas, krama un akmens rīki, senas monētas, rotaslietu fragmenti, bedrīšakmeņi. Apskate ~ 30 min.

   

75. Akmeņupes dabas taka

Adrese: Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

Tālr.: +371 26109353,    benita63@inbox.lv

Ceļotāji var izstaigāt „Akmeņupes taku” – 1 km, „Neskartās dabas taku” – 1 km vai „Ekotaku” – 5 km un iepazīt Akmeņupes ielejai raksturīgās ainavas, ģeoloģiskos veidojumus, meža, pļavas vai mitru vietu augus, putnus un dzīvniekus.    Upītes krastos izveidotā pastaigu taka ir skaista visos gadalaikos, un aiz katra tās līkuma acis priecē cita ainava. Pavasarī strauji plūstošās upītes krasti ir zili, jo visapkārt zied zilās vizbulītes, pēc tam baltās un dzeltenās. Vasarā acis priecē zilie zvaniņi, un upe palikusi pavisam mierīga un rāma. Takas īpatnība ir stāvie kāpumi un kritumi, kuri noauguši ar jaukto koku mežu. No krasta kraujām uz Akmeņupes gultni izlauzušies vairāki avoti ar dzidru un garšīgu ūdeni, kuru atpūtas vietā var izmantot slāpju dzesēšanai un možuma atgūšanai tālākajam ceļam. Pie dabas atpūtu no ikdienas stresa un steigas var atrast gan vientuļš sapņotājs, gan aktīvās atpūtas cienītājs. Sevišķi relaksējoša ir ūdens čalošana, kas katrā atpūtas vietā skan citādāk. Labiekārtotās atpūtas vietās ir atļauts kurināt ugunskurus, ērti ieturēt līdzpaņemto azaidu un pārnakšņot telšu vietās. Apskate ~ 1-2,5 h.

   

76. Bebrenes muižas pils komplekss

Adrese: Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

Tālr. +371 26109353,    benita63@inbox.lv

Atrodas Bebrenes parkā, kas ir viens no izteiksmīgākajiem angļu ainavu stila parkiem Latvijā. Kompleksā ietilpst 1896. g. būvētā grāfu Plāteru-Zībergu pils (tagad skola), pils vārti, virtuves ēka, muižas pārvaldnieka māja, namiņš virs pagraba, dzirnavas (1836) un zirgu staļļi.

Apskate tikai no ārpuses ~ 30 min.

   
Bebrene – „Saliņas” - Subate = 14 km

77. Lauku māja „Saliņas” (naktsmītne)

Adrese: „Saliņas”, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads

Tālr.: +371 29249017

   Sviļa ezera krastā izveidotais komplekss ziemas sezonā viesiem piedāvā    ērtas naktsmītnes divvietīgās istabās (10 gultas vietas), bet vasarā    - papildus sešus namiņus (24 gultas vietas). Banketu rīkošana gan telpās, gan brīvā dabā. Pirts mīļotājiem - pirts procedūras un āra kubls. Brīvdabas estrāde. Labiekārtota pludmale. Aktīvās atpūtas cienītājiem ir iespēja izvizināties ar ūdens velosipēdiem un laivām. Makšķerēšana ezerā, ogošana un sēņošana blakus esošajā mežā.

78. Subates pilsētas vēsturiskais centrs

Adrese: Subate, Ilūkstes novads

Tālr.: +371 28604244, +371 65463357, gunta.semjonova@subate.lv, www.visitdaugavpils.lv

Ierindots valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu kategorijā. Vēsturiskā apbūve veidojusies 19.gs. līdz 20.gs. pirmajai pusei.

Ekskursija ar gidu ~ 1 h.

79. Ezermalas parks

Adrese: Subate, Ilūkstes novads

Tālr.: +371    65463357, gunta.semjonova@subate.lv

Parkā atrodas pludmales volejbola laukums, basketbola grozs, šūpoles, karuseļi, slīdkalniņš un smilšu kaste, peldvieta un piknika vieta. Ezeru var vērot arī no skatu laukuma. Dabas taka, kas sākas Ezermalas parka pludmales krastā un turpinās līdz ezera krastam pie katoļu baznīcas, sniedz iespēju vērot kalnaino ezera krastu, kā arī skatīties uz kaimiņvalsts – Lietuvas mežiem. Subates Lielajā ezerā ceļotājiem pieejama saliņa. Te paveras skaista ezera un kalnainās pilsētas panorāma. Ir ugunskura vieta, iespējams makšķerēt. Gleznaina “Subates Šveices” panorāma paveras no luterāņu baznīcas kalna (piekļūšana – apejot baznīcai apkārt). Apskate    ~ 1h.

   
Aukštaitija (LT)
Anīkšču rajons

Akmens „Puntuko brolis” („Puntuka brālis”)

www.anyksciuparkas.lt, Pašventupe (pusceļā starp Anīkščiem un Ažožeriju)

Egļu un priežu aizsegā tas novietojies augstā pakalnā pie Sventājas upe    un atgādina lielu zvēru, kas izbāzis galvu no zemes un atvēris muti.

   

Arborētums un skulptūru parks

Tālr: +370 381 56387,+370 698 09399, troskunai@amu.lt, www.amu.lt, Troškūnu mežniecība, Troškūneļi

2005.gadā Troškūnu mežniecības teritorijā sāka veidot Anīkšču mežsaimniecības arborētumu, kurā līdz       2009.gada pavasarim jau iestādīta       115 dekoartīvo koku un krūmāju sugas un uzstādītas ozolkoka skulptūras.    

   

Karalienes staignājs

www.anyksciuparkas.lt, Anīkšču reģionālais parks

Anīkšču apkaimē, Sventājas upes labajā nogāzē,    atrodas samērā liela (0,7 ha.) avotaina ūdens tilpne par kuru ir daudz leģendu un nostāstu.

   

Kvarca smilšu atsegums

Tālr.: +370 381 78489, pavariai@amu.lt, www.amu.lt, Pavarijas mežniecība, Pavarija

Valsts aizsargājams dabas objekts. Kvarca smilšu atsegums atrodas Pavārju mežniecībā Staķu sādžā Varju avota labajā krastā.    Apmeklējot šo objektu, ieraudzīsiet smiltāju, kurš izveidojies pirms vairāk nekā    400 miljoniem gadu.

Savvaļas dzīvnieku dārzs

Tālr.: +370 381 57121, +370 686 11375, mikieriai@amu.lt, www.amu.lt

Šimoņa meža dienvidu nomalē, Anīkšču mežsaimniecības teritorijā,    2005.gadā tika izveidots savvaļas dzīvnieku dārzs.    Te var aplūkot    taltbriežus, muflonus, plankumainos briežus un mežacūkas.   

Sventājas izziņu taka

www.anyksciuparkas.lt, Anīkšču reģionālais parks

Ejot gar Sventājas upes krastu, nokļūsiet ne tikai klusā un jaukā dabas stūrītī, bet    arī īpaši aprīkotās pieturvietās iepazīsieties ar dabas rezervāta augu valsti, uzzināsiet, kā upes un avoti veido dabas ainavu,    redzēsiet iespaidīgus atsegumus. Takas garums – 4,7 km.

Šavašas izziņu taka

Tālr.:    +370 385 59426, www.grazute.lt, parkas@grazute.lt, www.zarasai.lt/tic, Antaliepte (Gražutes reģionālais parks).

Tā ir Lietuvā vienīgā ģeoloģiskā izziņu taka.       Tā iekārtota Šavašas upes, kas ir īsta kalnu upīte,    krastā.    Iespaidīga ir ne vien pati upe, bet arī tās apkārtējā vide.   

Ignalīnas rajons

Aukštaitijas nacionālā dabas parka apmeklētāju centrs

Tālr.: +370 386 53135, anp@anp.lt, www.anp.lt, Palūše

Te iepazīsiet neparasto dabu,       riežu mežus, spīguļojošos ezerus, seno sādžu klusumu un mieru,    eksotisko biškopības muzeju, neskaitāmus dabas pieminekļus, tādejādi gūstot neizmirstamus iespaidus. Botāniskā izziņu taka ierīkota pie Lūšu ezera, starp Palūši un Meironi.    Takas garums – 3,5 km. Te var ieraudzīt vairāk nekā    150 augu sugas.


Trainišķu ozols

Trainišķi,    Ignalīnas rajons

Balušas ezera krastā, Trainišķu sādžā, aug vecs ozols, kuram ir gandrīz    800 gadi. Stumbra apkārtmērs – 6,1 m, augstums – 23 m.

Molētu rajons

Asvejas reģionālais parks

Tālr.: +370 383 47222, www.asvejosparkas.lt, info@asvejosparkas.lt, Dubinģi, Dubiņģu apgabals

Lietuvā visgarākais u    trešais pēc dziļuma, kuru ieskauj iespaidīgas nogāzes.    Parkā atrodas vērtīgi purvu kompleksi, kā arī saglabājusies daļa senu ozolu audžu.


Etnokosmoloģijas muzejs un Astronomijas observatorija

Tālr.: +370 383 45424, www.cosmos.lt, astro@moletai.omnitel.net, +370 383 45444, +370 615 65 677, www.astro.lt/mao, mao@astro.lt, Kuļoņi, Čjuļoņu apgabals

Etnokosmoloģijas muzejs iepazīstina ar etnokosmoloģijas ideju un galvenajām tās tēmām. Tiek piedāvāta iespēja raudzīties naksnīgajās debesīs (ar 40 cm teleskopu).    Astronomijas observatorijā apmeklētājus iepazīstina ar astronomu darbu, dažādiem instrumentiem, debess ķermeņu vērošanas paņēmieniem un ierīcēm. Skaidrā laikā tiek piedāvāta iespēja raudzīties naksnīgajās debesī    (ar 28 cm teleskopu).   


Utenas rajons

Akmeņi „Mokas u    Mokiukas

Šeimatija, Tauragnu apgabals

Akmenī    Moko iekalts gada skaitlis – 1860.g. 1968.gadā akmeņi tika atzīti par ģeoloģiskajiem dabas pieminekļiem.

Ažoļu (Ozolu) meža    mācību daba    taka   

Tālr.: +370 38961599, +370 61643107, Leliūnas    apgabals

Meža kopējā platība ir    305 ha. Daļa šā ozolu meža, t.i.    86, 2 ha,    tika atzīta par Botānisko zooloģisko rezervātu.    Rezervātā ierīkotas mācību dabas takas,    kurās var iepazīties ar senā lapu koku meža daudzveidību un avotiņa pirmatnību.

Ligamišķu (Sv. Krokules) avots

Ligamišķi,    Užpaļu apgabals

Avota ūdens ir izdaudzināts par tā brīnumainajām īpašībām, jo tas ārstējot dažādas slimības, nesot laimi, sargājot no Pērkona.

Šeiminišķu konglomerāta iežu skulptūras

Šeiminišķi, Užpaļu apgabal   

Tās ir apbrīnojamas skulptūras, kuras radījusi daba no dabiski sacementētām, noapaļotām drupu iežu -    māla un grants daļiņām. Atrodas pie Šeiminišķu grants karjera.   

Zarasu rajons

Antalieptes ūdenskrātuve (jūra)

Bikeni, Salakas apg., (Gražutes reģionālais parks), www.zarasai.lt/tic

Antalieptes jūra – cilvēka roku radīta gleznaina ūdenskrātuve.    Jūra saviļņo ar iespaidīgo platību    (1,9 tūkst. ha), salu daudzveidību    (vairāk nekā 50), ar ļoti līkumotu krasta līniju    (160 km).


Deguču izziņu takas

Tālr.: +370 385 59426, www.grazute.lt, parkas@grazute.lt, www.zarasai.lt/tic, Deguči., Deguču apg., Zarasu raj. (Gražutes reģionālais parks)


Drūkšču ezer   

www.zarasai.lt/tic, Visagina, Ignalīnas raj.

Lietuvā vislielākais ezers, kas pieder Disnas-Daugavas upju baseinam.    Ezers pazīstams ne tikai ar to, ka te robežojas trīs valstis – Lietuva, Latvija un Baltkrievija, bet arī ar Ignalīnas AES, kas uzbūvēta ezera dienvidu krastā.   

Gražutes reģionālā parka apmeklētāju centr   

Tālr.: +370 385 59426, +370 682 33041, www.grazute.lt, parkas@grazute.lt, info@grazute.lt, www.zarasai.lt/tic, Laisvoji laukums 14, Salaka

Meistarīgi ierīkots interjers, zinātnieku un profesionāļu sagatavota informācija par parka dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem, par tā bioloģisko daudzveidību un ainavām. Te izveidots „Jūras muzejs”- V. Žilinskienes privātkolekcija.    

Gražutes reģionālais park   

Tālr.: +370 385 59426, +370 682 33041, www.grazute.lt, parkas@grazute.lt, info@grazute.lt, www.zarasai.lt/tic, Laisvoji laukums 14, Salaka.

Gražutes reģionālais parks ir konkursa „Pievilcīgākā tūrisma vieta Lietuvā 2009” laureāts.

Ilgašiles izziņu taka   

Tālr.: +370 385 56834, +370 385 56849, www.zarasai.lt/tic, Sartu reģionālais parks

Taka ir nozīmīga NATURA 2000 teritorija. Tā iepazīstina ar darbiem, kas veikti    Iglašiles purvā. Tā ir 13 ha platībā atjaunota dabīga vide, kurā sastopami reti purva iemītnieki, kā arī ir iespēja uzzināt par šeit esošām dabas vērtībām.


Luodis ezers

www.zarasai.lt/tic, Salaka, Salakas apg.

Viens no lielākajiem Lietuvas ezeriem. Zemesrags „Žvėrinčiaus ragаs” ir ezera vislielākā un visgarākā pussala.


Jaskonišķu izziņu taka   

Tālr.: +370 385 56834, +370 385 56849, www.zarasai.lt/tic, Sartu reģionālais parks

Тaka vijas pa smilšainu priežu mežu. ропа    Izstaigājot taku, var sajust šā meža dzīves elpu, reibinošu ziedu smaržu un Sartu ezera krāšņumu

Sartu ezers

Tālr.: +370 385 56834, +370 385 56849, www.zarasai.lt/tic, Duseta (Sartu reģionālais parks)

Lietuvā 5. lielākais ezers,    kura krastos ir labiekārtotas atpūtas vietas. Ezera krastā atrodas arī skulptūru parks. No visiem Lietuvas ezeriem Sartu ezeram ir visgarākā krasta līnija (79 km).


Sartu reģionālais parks

Tālr.: +370 385 56834, +370 385 56849, sartureg@takas.lt, www.zarasai.lt/tic, Melioratoru    15, Duseta (direkcija).

Šajā maršrutā atrodas tikai daļa šīs aizsargājamās dabas teritorijas vērtību. Tiem, kas vēlas ceļoti tikai pa reģionālā parka teritoriju, piedāvājam griezties parka direkcijā vai Zarasu rajona TIC.   Skautu kalns

www.zarasai.lt/tic, Zarasi

Pakalns -    visaugstākā Zarasu vieta    (170 m.v.j.l.).    Līdz    1954.gadam te atradās Baltijā visaugstākais slēpošanas tramplīns.    Tagad te uzstādīts akmens, kurā iekalta skautu zīme.   


Stelmužes ozols

www.zarasai.lt/tic, Stelmuže,    Imbradas apgabals

Lietuvā tas ir visvecākais un visresnākais ozols. Tā augstums - 23 m, diametrs- 3,5m, apkārtmērs pie zemes -    13 m.   


Šņukstu mācību taka   

Tālr.: +370 611 40406, www.zarasai.lt/tic

Ceļojot pa takas 14 pieturvietām, var uzzināt daudz ko jaunu par    eglēm, tūjām, liepām, ceriņiem, kļavām, kadiķiem u.c., kā arī par to    daudzveidību un izmantošanas iespējām

Zarasu ezera Lielā sala

www.zarasai.lt/tic, Zarasi

Zarasu šūpulis – sala 44 ha platībā, jebkurā gadalaikā ir atpūtas, kultūras un sporta pasākumu vieta. Tās platība 313 ha. Ezeru rotā vēl trīs salas.