LV EN LT RU DE

Projekts "LLI-542, RoboNet"


Projekta nosaukums: LLI-542 "IT programmēšanas un robotikas kompetenču attīstīšana pārrobežu reģiona skolās Latgalē, Visaginā un Ignalinā" (akronīms: RoboNet)

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2020.-30.04.2023.

Projekta vadošais partneris: Latgales reģiona attīstības aģentūra

Projekta partneris: Eiroreģions "Ezeru zeme" Lietuvas birojs (LT).

Kopējās projekta izmaksas ir 369 330,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 313 930,50 EUR.

Projekta mērķis ir palielināt reģiona cilvēkresursu kompetenci IT programmēšanas un robotikas jomā Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionos.

Konkrētie projekta mērķi ir:
1) Palielināt reģionālo skolu spējas apgūt IT programmēšanas un robotikas kompetences
Attīstot skolu kompetences, tiks izvirzīti nepieciešamie priekšnoteikumi, lai izveidotu STEM izglītības modeļa (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) sistēmu reģionu skolās, kas palīdzēs sasniegt vispārējo mērķi. Padziļināta mācību priekšmetu apguve dabaszinātnēs, tehnoloģijā, inženierzinātnēs un matemātikā, kā arī praktiskās nodarbības IT programmēšanā, problēmu risināšanā un robotikā attīstīs skolēniem nepieciešamās prasmes, tādējādi bagātinot reģionu cilvēkkapitālu, kas novedīs pie augstākas pievienotās vērtības produktu izstrādes reģionu ekonomikai nākotnē.

2) Stiprināt STEM izglītību nodrošinošo izglītības iestāžu tīklu
STEM tīkla mērķis ir savienot dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas pedagogus, lai apspriestu, izpētītu un dalītos paraugpraksēs un pētījumos par STEM mācīšanu un studentu mācīšanos, izmantojot tehnoloģijas Programmas teritorijā un ārpus tās, piedaloties konferencēs, semināros un robotikas sacensības.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales reģiona attīstības aģentūra, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Robotikas rokasgrāmata (8.44 Mb, pdf)


Robotikos vadovėlis popamokinėms veikloms (11.49 Mb, pdf)