LV EN LT RU DE

Meža ainavu parks "Pilskalnes Siguldiņa"

Aktīvā atpūta
Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” (59,3 ha) platībā atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem. Liegumā izveidotas vairākas mācību izziņu takas.
*Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts. Garums 3,8 km. Taka veido noslēgtu apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks 2-3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.
Sprīdīša taka bērniem. Garums 1,6 km. Sākas pie mazas ūdenskrātuves. Te izvietotas A.Brigaderes pasakas “Sprīdītis” varoņu 32 koka skulptūras.
Taka “Vēstures liecinieki”. Garums 0,6 km. Tas ir dendroloģiskā maršruta turpinājums, kas stiepjas gar neskartu mūžamežu posmu. Taka vēsta par 1. Pasaules kara atstāto mantojumu, Vācijas armijas aizsargbūvēm - blindāžām.
Purva taka. No dēļiem izveidota taka pāri nelielam dzērveņu purviņam. Aizraujoša iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni.
Augšzemes ainavu taka. Lieliska aktīvās atpūtas iespēja. 8 km garā taka ved gar 6 ezeriem, avotiem, iekārtotām atpūtas un ugunskuru vietām ar savdabīgu augu un dzīvnieku valsti.
Lapas apmeklētāju novērtējums:
Adrese:
Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes nov.
Telefoni:
Tel. +371 65462296. Mob. tel. +371 29264801
Koordinātes:
55°58'45.7" N, 26°15'43.5" E

Vairāk informācijas ...

Dabas objekti ...

Novērtēt:
1 2 3 4 5