LV EN LT RU DE

Dabas parks "Dvietes paliene"

Dabas parks ‘’Dvietes paliene’’ atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Daugavas kreisajā krastā Augšzemē. Dabas parks izveidots 2004. gadā 4989 hektāru platībā ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu pļavas. Dabas parks ‘’Dvietes paliene’’ ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā.
Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, vairāk nekā 40 Latvijā vai ES aizsargājamas putnu sugas, 7 Eiropā un 2 Latvijā aizsargājami biotopi. Teritorijā ir izdalītas divas zonas – dabas lieguma zona un dabas parka zona. Te apskatāmas arī Hailander savvaļas govis un Konik Polsky savvaļas zirgi.
Lapas apmeklētāju novērtējums:
Adrese:
"Gulbji" (Dvietes senlejas informācijas centrs), Putnu sala, Bebrenes pagasts, Ilūkstes nov., LV-5439
Telefoni:
Tel. +371 65400220. Mob. tel. +371 26109353
E-pasta adrese:

Vairāk informācijas ...

Dabas objekti ...

Novērtēt:
1 2 3 4 5