LV EN LT RU DE

Dagdas ala

Pie Dagdas pilsētas robežas, Narūtas pietekas Guščicas upītes labajā krastā – aptuveni 250 metru no Dagdas estrādes – atrodas Dagdas ala. Atšķirībā no pārējām Latvijas alām, kas veidojušās no smilšakmens vai arī izkaltas dolomītā, Dagdas ala uzskatāma par dabas fenomenu, jo tā veidojusies no grants un oļiem. Daudzu gadu tūkstošu gaitā, plūstot kaļķainam avotam, grants sacietējusi un izveidojusies ala. Latvijā ir tikai divas šādas alas.

(!!!) Alas teritoriju ir nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem pētījumiem, gan kā retu dabas veidojumu un ceļotājiem interesantu ģeovietu. Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Lapas apmeklētāju novērtējums:
Adrese:
''Parka rozes'', Dagdas muiža, Dagdas pagasts, GPS: 56.1028873, 27.5163146, Dagda, Dagdas nov., LV 5674
Telefoni:
Tel. +371 25727379

Vairāk informācijas ...

Dabas objekti ...

Novērtēt:
1 2 3 4 5