LV EN LT RU DE

Balbinovas Vissv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca

Senāk Balbinova (Indra) ietilpa Piedrujas draudzē. 1801.gadā Nitoslavsku ģimene lūdza cara Aleksandra I atļauju uzcelt savas ģimenes kapos koka kapelu. Tā 1803.gadā kapela bija uzcelta. 1940. gadā jaunās baznīcas būvniecības darbi bija gandrīz pabeigti, to iesvētīja bīskaps Jāzeps Rancāns. Arī pēc iesvētīšanas labiekārtošanas darbi turpinājās. Dievkalpojumi notiek svētdienās, ceturtdienās, piektdienās. Līdzi jāņem pase!!!
Adrese:
Indras pagasts, Krāslavas novads
Telefoni:
Mob. tel. +371 26263061
E-pasta adrese:

Vairāk informācijas ...

Kultūrvēsturiskie objekti ...

Novērtēt:
1 2 3 4 5