LV EN LT RU DE

Tūrisma objekti

Skatīt kartē | Izdrukāt karti | POI fails
Dabas objekti
Dagda, Daugavpils iela, GPS: 56.0889929, 27.5268032, Dagdas nov., LV 5674
Tel. +371 656 81420; +371 25727379
Lubāna pilskalns– Lubāna pilskalns atrodas pie Dagdas pilsētas rietumu robežas, Dagdas – Krāslavas šosejas kreisajā pusē. Kalna piekājē atrodas ezers Luboneņš. Pilskalnā ir labiekārtota pastaigu un atpūtas vieta. Ir skatu laukums, no kura paveras lielisks skats uz Dagdas pilsētu un tās apkārtni. Nostāstiem apvīts pilskalns.
Kultūrvēsturiskie objekti Dabas objekti
Rušonas pagasts, Rušona, Riebiņu nov., LV-5329
Šņepstu Lielais kalns atrodas Preiļu-Aglonas ceļa kreisajā pusē (braucot no Preiļiem). Iegarenam maizes kukulim līdzīgais kalns ir 19 m augsts. DR pusē tas ir bijis aizsargāts ar grāvjiem, starp kuriem atradusies uzeja pilskalna plakumā. Plakums un D nogāze tiek arti kopš seniem laikiem, tādēļ dziļais melnais kultūrslānis, kas sedz kalna virspusi, ir sajaukts un lielākoties noarts uz leju. Pilskalnu lielā mērā postījuši arī mantrači. Vietējie zemnieki kādam Bogomoļeca tēvam Jaunā muižā nesuši pilskalnā atrastās senlietas veselām pītenēm. Latvijas Vēstures muzejā glabājas divi Šņepstu pilskalnā atrastie ovālie 5. gs. šķiltavakmeņi un vairākas citas senlietas. Šeit atrastās lietas glabājas arī Viļņas muzejā. Teika stāsta, ka kalnam vienos sānos bijušas durvis. Aiz tām sēdējusi jauna meita ar melnu suni pie kājām. Jaunavai septiņus gadus esot jālasa no ērkšķu krūma ogas. Citā teikā teikts, ka viņa uz kādu laiku aizdevusi ļaudīm naudu. Reiz kāds cilvēks to laikus neatdevis. To sākuši mocīt velni.
Telšu vietas Dabas objekti
Piļori, Andzeļu pagasts, GPS: 56.187676, 27.607884, Dagdas nov.
Tel. +371 25727379
Piloru (Piļāru, Piļoru) ozolu birzs ir viena no retajām tīrajām ozolu audzēm Latvijā, tāpat kā Pahatnieku audze, tā ir valsts aizsardzībā no 1928. gada. Šiem ozoliem ir kādi 300 – 400 gadi. Piloru audze ir 19.6 ha liela, Pahatnieku 4.7 ha. Piloru ozolu pakājē aug lazdas, pīlādži, Pahatnieku ozoli aug kopā ar liepām un ošiem, retas papardes un ziedi – birztalas skarene, austrumu klintene, meža grīšļi. Piloru ozolu audze ir Ežezera krastā, no tās var redzēt daudzās ezera salas. Ezeram ir 33 salas un tas ir salām bagātākais ezers Latvijā. Vidējais dziļums ir 6.4 metri, bet maksimālais dziļums - 21.0 metrs.
Dabas objekti
Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tel. +371 656 22201
Te ir tumši, šokolādei līdzīgi māli. Pilskalnā atrastas akmens cirvju, dzīvnieku kaulu, māla trauku atliekas.
Dabas objekti
Parka iela, Dagda, GPS: 56.104062, 27.521605, Dagda, Dagdas nov.
Skaista vieta. Ir iekļauts daudzos maršrutos. Interesanta vēsture. Parkā atrodas arī Dagdas ala un estrāde.
Dabas objekti
Markova, Naujenes pagasts, Daugavpils nov.
Tel. +371 65471321
Taka izveidota laikā no 1993. līdz 1994. gadam vienā no skaistākajām Augšdaugavas vietām – Putānu strauta lejtecē pie Markovas kapsētas. Taku veidojuši DU studenti un mācībspēki. Labiekārtojuma elementu autors – arhitekts A. Melderis. Taka atklāta 1994. gada maijā LKF rīkotās Daugavas nedēļas ietvaros, piedaloties Valsts prezidentam Guntim Ulmanim. Takas mērķis ir iepazīstināt ceļotājus ar Daugavas ielejas daudzveidīgo dabu, kultūrvēstures pieminekļiem un krāšņajām ainavām un sekmēt vides izglītību. Taka veido noslēgtu maršrutu 1,6 km garumā un ir izejama apmēram 1 līdz 2 stundu laikā. Apskates objekti nav marķēti. Tie aprakstīti un iezīmēti takas ceļvedī. Pie Markovas takas apskates objektiem pieder: 1) Atvašu saulrieteņa audzes; 2) Meža vizbuļa audzes; 3) Markovas pilskalns; 4) Daugavpils HES projektētās ūdenskrātuves līmeņa atzīme; 5) Putānu strauts; 6) Putānu strauta ielejas laukakmens; 7) Slutišķu sādža; 8) Daugavsargu meandra loks; 9) Slutišķu krauja; 10) “Daugavas vārti”; 11) Lazdukalns.
Dabas objekti
Rundēnu, Lauderu pag., Ludzas nov.
Mob. tel. 371 29469278
Valsts aizsardzībā esošas meteorītu izcelsmes bedres. Vienīgais tāda veida objekts Baltijā.
Dabas objekti
Teirumnīki, Nagļu pag.,, Rēzeknes nov.
Mob. tel. +371 28301143
Tūristi var iepazīties ar purva ainavu. Teirumnieku ezeru un purva augu valsti.
Dabas objekti
Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV - 4622
Atrodas 3 km no Dubuļu ciemata. Trešā augstākā virsotne Latvijā 289 m.v.j.l. Skatu tornis 34 m.
Pirtis Dabas objekti
Silenieki, Rugāju pagasts, Rugāju nov., LV-4570
Tel. + 371 29104212
Pededzes upes palieņu pļavās un to apkārtnē 200 ha platībā audzē ap 350 briežus un 15 mežacūkas. Briežu dārza teritorijā uzcelti 15 torņi graciozo meža dzīvnieku vērošanai. Makšķerēšana zivju dīķos 12 ha platībā (karpas, stores, foreles, zuši u.c. zivis)
Dabas objekti
Auleja, Skaistas pagasts, Krāslavas nov., LV-5681
Tel. +371 65622201
Sīvers ir devītais lielākais ezers Latvijā. Tas atrodas Dagdas paugurainē  159,4 metrus virs jūras līmeņa. Ezera platība ir 18,74 km2. Ezers ir ļoti līčains, tas ietver 25 salas. Vislielākā no tām ir Lielā sala. Uz salas aug lazdas, ozoli, kļavas, liepas un ir arī daudz ogu: avenes, brūklenes un dzērvenes. Ezera maksimālais dziļums – 24,5 m, vidējais – 14 m. Sīvera ezers kopā ar vairākiem citiem ezeriem sastāda bagātāko ezeru grupu Latvijā, ko sevišķi ērti aplūkot no Sauleskalna.
Telšu vietas Dabas objekti Atpūta pie ūdeņiem
Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Skrudalienas, Salienas pag., Daugavpils nov.
Tel. +371 65471321
Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšdaugava" un tā ietvertais dabas parks "Daugavas loki" ir viena no tām nedaudzām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas apvieno visdažādākās vērtības: tas kalpo gan reto sugu un biotopu aizsardzībai, gan izcilu ainavas vērtību, kultūrvēsturiska mantojuma, tautas tradīciju un ģeoloģiskās vēstures liecību saglabāšanai. Teritorijas vēsture radījusi unikālu daudzkultūru un daudzvalodu vidi. Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” ar dabas parku “Daugavas loki” ir arī Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000) kopš 2004. gada, 2011. gadā iekļauts arī UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Dabas parks “Daugavas loki” izvietojies Daugavas ielejā, posmā no Krāslavas līdz Naujenei, parka platība ir 120 km2. Dibināts 1990. gadā, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, augu un dzīvnieku sugu bioloģisko daudzveidību, kultūrvēsturiskos pieminekļus un maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augšteces senlejas Naujenes – Krāslavas posmā. Raksturīgākā dabas īpatnība ir upe Daugava, kas met 8 gleznainus līkumus (meandri), kuru garums sasniedz 4-6 km, un to krastos izvietojušās kraujas, no kurām paveras plaši ainavu skati. “Daugavas loki” tiek uzskatīti par senākajiem ielejas veidojumiem Latvijā. Upe izsenis ir bijusi šīs teritorijas attīstības veicinātāja – tirdzniecības ceļš, tās krastos tika veidotas pilis un apmetnes. Senā, bet mūžam jaunā Daugava ar šķietami rāmo tecējumu gadu tūkstošos paveikusi titānisku darbu, radot unikālu ieleju, kas ikvienam sniedz neaizmirstamus ceļojuma iespaidus. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiskie apskates objekti: Daugavas senleja, Juzefovas (Jezupovas) muižas parks ar unikālu gravu (Marijas taka), Vecpils pilskalns ar 13.gs. Livonijas ordeņa pilsdrupām, Markovas pilskalns un izziņu taka, Slutišķu krauja, Ververu krauja, Slutišķu etnogrāfiskā vecticībnieku sādža, Vasargelišķu skatu tornis, Lazdukalnu skatu tornis u.c.
Dabas objekti
Jaunaglonas ciems, Aglona, Aglonas nov., LV 5304
Tel. 371 653 22100. Mob. tel. 371 29118597
Seno Latgaļu kulta vieta. Akmens izmēri ir iespaidīgi 1,5x2,7x3,2 m, tā virspusē izkalts 1 cilindrisks dobums. Akmens ir bijušās kapellas pamatakmens, uz tās ir bijis altāris. Akmens ir arī devis apkārtnes nosaukumu Kameņeca.
Dabas objekti
Līdumnieki, Ciblas nov., LV 5709
Tel. 371 657 29046 (pagasta padome),
Skaists ezers ar pilskalnu krastā. Ezers robežojas ar Krieviju.
Dabas objekti
Geitviniški, Vecsalienas pagasts, Daugavpils nov.
Tel. +371 65476748
Ververu krauja atrodas Daugavas kreisajā krastā, Ververu lokā, iepretī bijušajām “Ververu” mežsarga mājām. Izcils dabas piemineklis. Viena no nozīmīgākajām Daugavas ielejas pamatkrasta kraujām visā upes tecējumā. Augstums 42 m (virs Daugavas ūdens līmeņa vasaras periodā), garums apm. 370 m, nogāzes ļoti stāvas, to slīpums vidēji 40°, taču atsevišķās vietās tas sasniedz 80°-90°, vai pat veido negatīva slīpuma pārkares. Krauju veido drupu ieži – smilts, grants un morēnas slāņkopas, kuras ir deformētas krokās.
Telšu vietas Dabas objekti Atpūta pie ūdeņiem
Ezernieki, Andzeļi, GPS: 56.1775670, 27.6166002, Dagdas nov.
Mob. tel. +371 65681420, +371 25727379
Ežezers atrodas Dagdas novada, Ezernieku administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 6.4 metri, bet maksimālais dziļums - 21.0 metri. Ezeram ir 33 salas un tas ir salām bagātākais ezers Latvijā.
Dabas objekti
Augusta ielas sākums, Krāslava un Ūdrīšu pagasts, Krāslavas nov., LV-5601
Tel. +371 656 22201
Iespējams baudīt krāšņās ainavas, iet pa noslēpumainām gravām, vērot dabas pieminekļus un retumus, redzēt savdabīgus kokus, retus un aizsargājamus augus.
Dabas objekti
Kaunatas, Čornajas, Lūznavas, Mākoņkalna pag.,, Rēzeknes nov.
Rāznas ezers (57,56 kvadrātkilometri) ir lielākais pēc ūdens tilpuma, otrais pēc teritorijas Latvijā. Saukts arī par Latgales jūru. Ap Rāznas ezeru koncentrējusies daļa Rēzeknes novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju.
Dabas objekti
Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes nov., LV-5439
Tel. +371 65407909. Mob. tel. +371 26109353, 20219770
Taka sākta veidot 1998. gadā, tās izveides mērķis – iepazīstināt apmeklētājus ar Augšzemes augstienes dabas daudzveidību un aizsardzības nepieciešamību. Apmeklētājs var izstaigāt „Akmeņupes taku” – 1 km garumā, iepazīt Akmeņupes ielejai raksturīgās ainavas, ģeoloģiskos veidojumus, meža, pļavas vai mitru vietu augus, putnus un dzīvniekus. Upītes krastos izveidotā pastaigu taka ir skaista visos gadalaikos un aiz katra tās līkuma acis priecē cita ainava. Pavasarī strauji plūstošās upītes krasti ir zili, jo visapkārt zied zilās vizbulītes, pēc tam baltās un dzeltenās….. Vasarā acis priecē zilie zvaniņi un upe palikusi pavisam mierīga un rāma. Takas īpatnība ir stāvie kāpumi un kritumi, kuri noauguši ar jaukto koku mežu. No krasta kraujām uz Akmeņupes gultni izlauzušies vairāki avoti ar dzidru un garšīgu ūdeni, kuru atpūtas vietā var izmantot slāpju dzesēšanai un možuma atgūšanai tālākajam ceļam.
Dabas objekti
Nagļu, Gaigalavas pag.,, Rēzeknes nov.
Mob. tel. +371 28301143
Floras un faunas vienreizību iepazīt palīdzēs 800m garas laipas Teirumnieku purvā. Īdeņas pilskalns.
« 1 2 3 4 5 6 »