LV EN LT RU DE

Turizmo objektai

Žiūrėti žemėlapyje | PRINT_MAP | GET_POI
Kultūros ir istorijos objektai
Panteliški,, Biķernieku pagasts, Daugavpils nov.
Maldos namai pastatyti 16 a. pabaigoje iš rąstų, apkalta horizontaliomis lentomis. Aukšta varpinė, kurią dengia ypatingas keturšlaitis stogas. Langai dekoruoti medžio drožiniais išpuošta staktomis.
Kultūros ir istorijos objektai
Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes nov., LV 5732
Tel. 371 657 07203
17 a. pastatytas pirmasis dvaro pastatas, 18 a. Lenkijos karalius Augustas III padovanojo dvarą Pasienės žemės didžiajam kancleriui Janiui Borhamui, jis pastatė ir gražią Pasienės šventyklą. 18 a. pabaigoje šis turtas perėjo Benislavskių giminės nuosavybėn. Paskutinė dvaro savininkė buvo grafienė Obolenska, pokario laikotarpiu jame veikė Pasienės pagrindinė mokykla, šiuo metu dvaras privatizuotas, laukia atnaujinimo.
Kultūros ir istorijos objektai
Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes nov., LV 5732
Tel. 371 657 29925 (pagasta padome). Mob. tel. 371 28656530 (gide-Ilga Ivanova)
Viena puošniausių Latgalos katalikų bažnyčių, pastatyta 1761 m. savotišku lenkiškojo baroko stiliumi, su iškiliomis architektūros ir meno vertybėmis.
Kultūros ir istorijos objektai
Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes nov., LV 5732
Tel. 371 657 29925 (pagasta padome). Mob. tel. 371 28656530 (gide-Ilga Ivanova)
Takas veda keliautojus per istorinių ženklų turtingą Pasienės kraštą iš miško, palei Pasienės katalikų bažnyčią, iki Greblio kalno ir Draugystės piliakalnio. (Būtinai turėti su savimi pasą, ekskursiją užsakyti mažiausiai prieš 3 dienas).
Kultūros ir istorijos objektai
"Pastari", Stabulnieku pagasts, Riebiņu nov., LV 5320
Mob. tel. 371 29464960, 26465998
Nepaprastas tuo, kad tai vienintelis Latvijoje rekonstruotas olandiško tipo malūnas su keičiamu tambūro mechanizmu.
Kultūros ir istorijos objektai
Pilcene,Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4615
Tel. +371 64644069 (pašvaldība). Mob. tel. +371 29214848
Tai seniausia medinė bažnyčia Latgaloje, pastatyta 1670 m. Valstybinės reikšmės kultūros paminklas.
Kultūros ir istorijos objektai
Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas nov., LV 5730
Tel. 371 657 29492; 371 657 29443 (pagasta padome)
Iškilus medinės architektūros paminklas, viena gražiausių medinių bažnyčių Latgaloje.
Kultūros ir istorijos objektai
Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils nov.
Tel. +371 65422818
Tiltas per Poguliankos (Salienos) upelę iš skaldytų ir apdirbtų lauko akmenų pastatytas 19 a. pabaigoje. Arkos aukštis 5,2 m, ilgis 5,5 m, plotis 4,6 m. Tiltas yra vietinės reikšmės architektūros ir inžinerinės statybos paminklas, vienas iš nedaugelio tokios rūšies tiltų, kuris palyginti geros techninės būklės yra išlikęs Daugpilio rajone.
Kultūros ir istorijos objektai
Priedainė, Kraslava, Krāslavas nov.
Mob. tel. +371 29498216
Tai jauniausia bažnyčia Kraslavos savivaldybėje, atidaryta 2001 metais. Bažnyčioje yra gražių vitražų (autorė Nora Cēsniece) ir medinis interjeras.
Kultūros ir istorijos objektai
Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas nov., LV 5742
Mob. tel. 371 26171746 (mācītājs); 371 28345990 (draudze)
Tipiškas mūrinės bažnyčios pavyzdys. Pastatyta iš pilkųjų akmenų 1852 m. pagal architekto Paracco projektą.
Kultūros ir istorijos objektai
Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4635
Tel. +371 64646045 (pašvaldība). Mob. tel. +371 29139057
1760 m. pastatyta medinė bažnyčia. Yra buvusi domininkonų įsikūrimo vieta. 3 altoriai su medžio drožiniais. Valstybinės reikšmės kultūros paminklas.
Kultūros ir istorijos objektai
Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas nov., LV 5736
Tel. 371 657 29724
Pirmąją bažnyčią pastatė domininkonai 1699 m., paskutinį šventovės mūro pilkąjį akmenį 1932 m. pašventino dekanas A. Urbšas. Tai klasikinis solidus trinavis pastatas, kurio interjere jaučiama kaimiškojo naivizmo įtaka; prieš kelerius metus bažnyčia sėkmingai restauruota; per sekmadienio mišias skamba vargonų muzika.
Kultūros ir istorijos objektai
Siņicina iela 4, Rēzekne, LV - 4601
Tel. +371 64625471. Mob. tel. +371 26354441
Ikonos, varpinės bokštas su sunkiausiu Baltijos šalyse varpu (5 t). Jis išlietas iš Latgalos sentikių suaukotų sidabrinių rublių. Galima apžiūrėti 16 a. pabaigoje sukurtą ikoną „Dėl Tavęs džiaugiuosi“. Veikia sekmadieninė mokykla.
Kultūros ir istorijos objektai
Atbrīvošanas aleja 87/ 89, Rēzekne, LV - 4601
Tel. +371 64623500
Bažnyčios statybos darbai baigti 1936 m. Bažnyčia pašvęsta Sopulingajai Dievo Motinai (centrinis altorius). Čia galima apžiūrėti 20 a. pradžios šventus paveikslus, bažnyčios šventoriuje stovinčią Fatimos Dievo Motinos statulą. Suvenyrų galima įsigyti vykstant mišioms ir bažnytinių švenčių metu.
Kultūros ir istorijos objektai
Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV - 4601
Mob. tel. +371 25778825
Valstybinės reikšmės kultūros paminklas. Galima apžiūrėti daugybę ikonų ir meno kūrinių kolekciją. Rėzeknės Švenčiausiosios Dievo Motinos Gimimo cerkvė pradėta statyti 1840 m. Dabar čia yra trijų lygių ikonostasas. Šalia cerkvės yra 1867 m. pastatyta Šv. A. Nevskio koplyčia.
Kultūros ir istorijos objektai
Raiņa iela 4, Rēzekne, LV - 4601
Vietinės reikšmės kultūros paminklas. Bažnyčia pastatyta 1938 m., atnaujinta ir bendruomenės atgauta 1994 m. Galima apžiūrėti A. Eglės tapytą altoriaus paveikslą „Kristus gelbsti skęstančiuosius“, kuris pusę amžiaus buvo laikomas dingusiu.
Kultūros ir istorijos objektai
Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4648
Tel. +371 64607081 (pašvaldība)
Bažnyčios statybą 19 a. paskatino grafas Rikas, pagal kurio pavardę pavadinta ir Rikavos apylinkė. Šalia bažnyčios yra kapinės ir koplyčia, kuriose palaidotas grafas Rikas. Vietinės reikšmės kultūros paminklas.
Kultūros ir istorijos objektai
Rogaiža, Pildas pagasts, Ludzas nov., LV 5733
Tel. 371 657 29458. Mob. tel. 371 26488140
18 a. pastatyta nedidelė medinė koplyčia Rogaižų kapinėse, tai valstybės saugomas architektūros paminklas. Koplyčią Rogaižų dvarininkas Kelpšas pastatė Šv. Antano garbei.
Kultūros ir istorijos objektai
Rozentova, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes nov., LV - 4630
Tel. +371 64634377 (pašvaldība)
Valstybinės reikšmės kultūros paminklas. Galima apžiūrėti paveikslą „Šv. Marija Magdalietė prie Jėzaus kryžiaus“, 3 kilnojamuosius altorius feretronus. Medinė bažnyčia pastatyta 1780 m., pašventinta 1782 m.
Kultūros ir istorijos objektai
Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu nov., LV 5329
Tel. 371 65322041. Mob. tel. +371 22124212
Pirmoji žinoma katalikų bažnyčia buvo medinė, manoma, kad pastatyta 16 amžiuje. Ji buvo sugriauta Švedijos ir Lenkijos karo metu. Naują medinę bažnyčią pastatė Jėzuitai 1677 m., tačiau 1766 m. jos vietoje buvo pastatyta nauja, jau trečioji medinė bažnyčia, o 1816 m. Ivetos Seleckos lėšomis iškilo dabartinė mūrinė bažnyčia. Po bažnyčia yra rūsiai, liudijantys, kad savo laiku ten buvo laidojami vienuoliai. Pasak bendruomenės seniūno, 2016 m. Rušonos bažnyčia galės minėti savo 200 metų jubiliejų. Jau dabar bažnyčios drabužinėje rasta istorinių liudijimų, pavyzdžiui, anksčiau gyvenusių kunigų maldynų.
« 1 … 3 4 5 6 7 8 »