PRINT_INFO
PRINT_ADDRESS: http://www.visitlatgale.com/ru/images/gallery?id=1614

» Preiļu novads

Piemineklis politiski represētajiem

2007 Агентство развития Латгальского региона