Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://www.visitlatgale.com/lv/latgale/latgales_kulturas_programma_2020

» Latgale

Latgales kultūras programma 2020


Latgales reģiona attīstības aģentūrā ir noslēdzies „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2020” projektu konkursam iesniegto projektu izvērtēšana. Iesniegtos projektus ir izvērtējusi Ekspertu komisija un rezultātus ir apstiprinājusi Valsts Kultūrkapitāla fonda padome.

No saņemtajiem 126 projektu pieteikumiem, finansējums tika piešķirts 68 projektiem, par kopējo summu 153 777.00 eiro. Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās Latgales kultūras programmas 2020 finansiāls atbalsts ir piešķirts sekojošiem projektiem:


Logo publicitātes prasību nodrošināšanai:

LVM logo ai formātā (24.76 Kb, ai)

LVM logo jpg formātā (239.12 Kb, jpg)

KKF logo eps formātā (369.04 Kb, eps)

KKF logo jpg formātā (74.37 Kb, jpg)

LRAA logo cdr formātā (24.71 Kb, cdr)

LRAA logo jpg formātā (91.87 Kb, jpg)

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra