Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://www.visitlatgale.com/lv/latgale/latgales_kulturas_programma/latgales_kulturas_programma_2021

» Latgale » Latgales kultūras programma

Latgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultāti / 2021.gads

Latgales reģiona attīstības aģentūrā ir noslēdzies „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2021” projektu konkursam iesniegto projektu izvērtēšana. Iesniegtos projektus ir izvērtējusi Ekspertu komisija un rezultātus ir apstiprinājusi Valsts Kultūrkapitāla fonda padome.

No saņemtajiem 142 projektu pieteikumiem, finansējums tika piešķirts 71 projektam, par kopējo summu 155 150.00 eiro. Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās Latgales kultūras programmas 2021 finansiāls atbalsts ir piešķirts sekojošiem projektiem:

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra