Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://www.visitlatgale.com/lv/latgale/latgales_kulturas_programma/latgales_kulturas_programma_2019

» Latgale » Latgales kultūras programma

Latgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultāti / 2019.gads

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2019.gada 5.martā izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projekta Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Latgales kultūras programma 2019” projektu pieteikumu konkursu. Projektu īstenošanas periods paredzēts no 2019.gada maija līdz 2019.gada decembrim, ieskaitot.


Projektu konkursam tika iesniegti 131 projekti ar pieprasīto finansējumu EUR 462 090.78. Ekspertu komisija 6 cilvēku sastāvā, periodā no 01.04.2019.- 17.04.2019. vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja projektus „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2019” finansiālā atbalsta saņemšanai ar kopēju finansējumu EUR 124 500.00. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome izvērtēja ekspertu komisijas izvirzītos projektus finansiālā atbalsta saņemšanai un 2019.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros apstiprināja finansiāla atbalsta piešķiršanu, sekojošiem projektiem:


EUR 4000

EUR 3000

EUR 3000

EUR 5000

EUR 3500

EUR 1000

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra