LV EN LT RU DE

Latgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultāti / 2016.gadsLatgales reģiona attīstības aģentūra 2016. gada 23.februārī izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros projektu realizēšanai periodā no 2016.gada maija līdz 2016. gada decembrim ieskaitot.

Projektu pieteikumu iesniegšanas dienā 2016. gada 22.martā tika iesniegti 169 projekti ar pieprasīto finansējumu 669 715.00 EUR. Ekspertu komisija periodā no 22.03.2016.- 14.04.2016. vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja 64 projektus „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” finansiālā atbalsta saņemšanai ar kopēju finansējumu 104 897.00 EUR.
2016.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros finansiālu atbalstu saņems 64 projekti:
• Trilingvāla ceļveža "Ebreju Latgale" (latgaliešu-latviešu-krievu valodā) izdevums, veltīts 100 gadiem kopš Latgales atgriešanās Latvijas sastāvā, Biedrība "Daugavpils ebreju kopiena", 1200 EUR;
• Latgales mūzikas koncerts Latvijas mazākumtautību mūzikas festivālā "Latgales vainags" Indrā, Biedrība "Indras jauniešu klubs "Stāvēt aizliegts"", 600 EUR;
• Kultūrvēsturiska un literāra gadagrāmata "Tāvu zemes kalendars - 2017" 78. (27.) gadagājums, Biedrība "Latgales Kultūras centra izdevniecība", 2600 EUR;
• 17.kamermūzikas festivāls Balvos, Balvu novada pašvaldības Balvu kultūras un atpūtas centrs, 2000 EUR;
• Inetas Atpile-Juganes dzejoļu grāmatas "Mudynuot muokuļus" izdošana, Biedrība "Latgolys entuziastu grupa Biļdis", 1500 EUR;
• Ziemeļlatgales amatu meistaru parāde, Balvu novada pašvaldības aģentūra "Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs", 1500 EUR;
• Vosora Kolnasātā, Ludzas Jaunavas marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze, 400 EUR;
• Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, 2000 EUR;
• Iepazīsti Latgali, Rēzeknes pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs", 700 EUR;
• Krāsojamā dzejas kopkrājuma "Linejis" izdošana, Biedrība "Latgalys Studentu centrs", 3000 EUR;
• Grāmatas "Latgales šmakovkas vēsture" izdošana, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, 4000 EUR;
• Viljama Šekspīra lugas "Hamlets" iestudējums Daugavpils teātrī, VSIA "Daugavpils teātris", 4000 EUR;
• Latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv, Biedrība "Latgollys Studentu centrs", 4000 EUR;
• Starptautiskais folkloras festivāls "Talantu varavīksne", Zilupes novada pašvaldība, 1000 EUR;
• Latgales tradicionālās kultūras un amatu svētki Jasmuižā, Memoriālo muzeju apvienība, 1000 EUR;
• Festivāls Latgales ērģeļu dienas 2016, Jauniešu mūzikas studija-biedrība, 3000 EUR;
• Ziemeļlatgales etnogrāfisko deju programmas izveide Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu deju kolektīviem, Balvu novada pašvaldība, 1200 EUR;
• Latgales ceļš pretī Latvijas Valstij (1915-1920). Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem., Balvu novada pašvaldība, 370 EUR;
• "saREDZI latgalīšu volūdu 3", Kārsavas novada pašvaldība, 2000 EUR;
• Uzcērt savu namu pats!, Biedrība "Kulturys studeja "Speiga"", 1000 EUR;
• "Maizīt - mana bagātība"; Preiļu novada dome, 700 EUR;
• Jāņa Streiča 80 gadu jubilejas pasākuma organizēšana Preiļos, Preiļu novada dome, 1700 EUR;
• "Nāc , stājies blakus un spēlējam", Viļānu novada pašvaldība, 1000 EUIR;
• Grāmatas "Aiz ezera balti bērzi" 1.daļas manuskripta izstrāde, pētnieciskā darba par Terēzi Broku turpinājums, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, 2200 EUR;
• Stikls bez robežām, NVO Radošā apvienība "Perspektīva", 1500 EUR;
• Piemiņas plāksne priesterim Janam Vasiļevskim Asūnes baznīcā, Biedrība "Latgalieši", 1500 EUR;
• Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, 800 EUR;
• Arhitektu plenērs "Mantojuma tektonika" Berķeneles pusmuižā, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes raiņa māja Berķenelē, 1200 EUR;
• Kultūrvēsturiskā mantojuma teritorijas "Augšdaugava" atpazīstamības stiprināšana ar mākslas un radošo personību atbalstu, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, 700 EUR;
• Latgaliešu valodas galda spēle, SIA "Vārdu vārti", 1000 EUR;
• Kultūras pasākumu atpazīstamības veicināšana, Biedrība "Ritineitis", 1000 EUR;
• Mācību lektoriju cikls Daugavpils reģiona kultūras darbiniekiem "Latgale ceļā uz Latvijas valsti", Latgales centrālā bibliotēka, 900 EUR;
• Latgales līgavas pūrs, Dagdas novada pašvaldība, 1000 EUR;
• XV Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls "Dziedot dzimu, dziedot augu", Aglonas novada dome, 3000 EUR;
• Latgales izglītības iestāžu orķestra saspēle - koncerts "Taures skan Baltinavā", Baltinavas novada dome, 600 EUR;
• Ikonas "Odigitrija" konservācija, Daugavpils Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze, 1000 EUR;
• Radio raidījums par kultūras un tūrisma aktualitātēm Latgales reģionā "Breivdīnuos iz Latgolu", Producentu grupas SIA "Lietišķā Latgale", 1900 EUR;
• Latgalīšu volūdys apvuiceiba, Biedrība "Bruoli un Muosys", 1000 EUR;
• Jauno vokālistu, mākslinieku konkurss "Skani tēvu zeme", Ilūkstes mūzikas un mākslas skola , 1200 EUR;
• Latgaļu tradicionālo amatu prasmju darbnīca bērniem, Biedrība "Latgales tradicionālās kultūras centrs "Latgaļu sāta"", 1500 EUR;
• Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometne "Garā pupa", Līvānu novada dome, 1100 EUR;
• Galerijas festivāls "Urbānie Līvāni", Biedrība "Galerija", 1500 EUR;
• Latgales folkloras skola 2016, Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC), 1500 EUR;
• Franča Kempa 140 gadu atceres pasākumi, Latgaliešu kultūras biedrība, 2500 EUR;
• Meža svētki Žiguros, Viļakas novada dome, 1200 EUR;
• Animācijas filma latgaliešu valodā "Vasals, Vinnej Pūk!", Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta centrs, 1500 EUR;
• Latgaliskās/latviskās identitātes saglabāšanas izpausmes padomju laikos - mūsdienīgi vēsturiskie stāsti žurnāla A12 rubrikās "Latvijas stāsti" un "Vēsture", SIA "5 labas ziņas"", 1500 EUR;
• Latgales segas stāsts, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, 1000 EUR;
• Zināmais un nezināmais Latgales komponists Jānis Ivanovs, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, 800 EUR;
• V Daugavpils Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2016, Daugavpils kultūras un atbalsta biedrība, 3000 EUR;
• Latgaliešu dzīvesveida kā 21.gadsimta kultūrvērtības stiprināšana un integrēšana tūrismā Baltinavas novadā un tā apkaimē, Biedrība "Sukrums", 2000 EUR;
• Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks 2016", SIA "Austrumlatvijas koncertzāle", 3000 EUR;
• Komponistes Ilonas Rupaines kora mūzikas koncerts "Saule brida rudzu lauku", Biedrība "Partitūta", 2000 EUR;
• Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas godināšanas svētki "Dzīdat, meitas, kū gaidat", Biedrība "Latgolys Producentu Grupa", 900 EUR;
• Vides, dejas, mūzikas un gaismu performance "Mistērija par liepu" jeb "MŪZdienas", Biedrība "Esto", 1700 EUR;
• Varavīksne pār Latgali, Kārsavas novada pašvaldība, 800 EUR;
• Pirmā latgales kongresa simtgadei veltītās tematiskās izstādes "Pāri slieksnim" atmosfēras radīšana, Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs", Latgales kultūrvēstures muzejs, 1000 EUR;
• Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls "Muzykys Skrytuļs", Līksnas pagasta pārvalde, 2000 EUR;
• Skolotāju un studentu radošā nometne "Vosoruošona-16" par tēmu "Novadmācība skolā", Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas nodibinājums (LVLKSA), 1000 EUR;
• Nautrēnu Vissvētākās jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērgeļu restaurācijas 2.kārta, Biedrība "Sovim ļaudim", 4500 EUR;
• Latgales kultūras un mākslas mēnesis Riebiņu novadā, Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība", 600 EUR;
• IV starptautiskais keramikas mākslas simpozijs "Ceramic Laboratory", Biedrība "Daugavpils Māla Mākslas Centrs", 2500 EUR;
• Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti. Pēteris Martinsons, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs", 2800 EUR;
• V Starptautiskais latgales grafikas simpozijs, Mākslu pedagogu apvienība (biedrība), 2027 EUR
Informāciju sagatavoja:
Iveta Dubrovska
29193915
iveta.dubrovska@latgale.lv