LV EN LT RU DE

Latgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultāti / 2014.gads

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2014. gada 10.martā izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros projektu realizēšanai periodā no 2014.gada maija līdz 2014. gada decembrim ieskaitot.

Projektu pieteikumu iesniegšanas dienā 2014. gada 31.martā tika iesniegti 103 projekti ar pieprasīto finansējumu 330 571.32 EUR.
Ekspertu komisija periodā no 01.04.2014.- 09.04.2014. vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja 42 projektus „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” finansiālā atbalsta saņemšanai.
2014.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros finansiālu atbalstu saņems 42 sekojoši projekti:
 • Muzejpedagoģiskās programma "Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas", Rakstnieku muzeju biedrība PILS (1300 EUR);
 • 15.kamermūzikas festivāls Balvos, Balvu novada pašvaldības Balvu Kultūras un atpūtas centrs (1400 EUR);
 • III Starptautiskais tautu deju festivāls "Eima, eima!" Balvos, Balvu Kultūras un atpūtas centrs (1000 EUR);
 • Ceļojošā izstāde "Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgales ainavā", Daugavpils novada kultūras pārvalde (1400 EUR);
 • Līvānu novada tradicionālo stikla ražošanas tradīciju saglabāšana un stikla amatniecības attīstība, Līvānu novada dome (1900 EUR);
 • 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki "Gaudeamus" Latgalē, Valsts izglītības satura centrs (4000 EUR);
 • Latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv, Biedrība "Latgolys Studentu centrs" (880 EUR);
 • Latgales keramikas kolekcijas saglabāšana. Vecmeistaru darbu restaurācija.2.kārta, Rēzeknes pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs". Latgales kultūrvēstures muzejs (3000 EUR);
 • Būtu jāuzceļ piemineklis pasaulei (R.Mūks), Galēnu kultūrvēstures biedrība (800 EUR);
 • Jauniešu kora BALSIS koncertu brauciens pa Daugavu ar plostiem Daugavas BALSIS, Mūzikas un mākslas attīstības fonds "Balsis" (1000 EUR);
 • Ģitāristu mācība plenēra organizēšana Subatē un pieredzes apmaiņa, Ilūkstes novada Kultūras centrs, Subates kultūras nams (1000 EUR);
 • Seniori Latgalei, Latgale senioriem, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde (2400 EUR);
 • Ziemeļlatgales kultūras darbinieku Tālakizglītība kopā ar Juri Cibuli. Lektorijs, Balvu novada pašvaldība (400 EUR);
 • Festivāls - Latgales ērģeļu dienas 2014, Jauniešu mūzikas studija-biedrība (1500 EUR);
 • Latgales folkloras skola, Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) (1500 EUR);
 • saREDZI latgalīšu volūdu, Kārsavas novada pašvaldība (2500 EUR);
 • "Satikšanās vecīša cimdiņā", Preiļu novada pašvaldības iestāde Preiļu 1.pamatskola (1900 EUR);
 • Tradicionālās mūzikas un dziedāšanas prasmju saglabāšanas ekspedīcija Baltinavā un Aulejā, Jāna Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (1500 EUR);
 • Osvalda Zvejsalnieka izstādes "TERRA VITAE" katalogs, Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrība (2000 EUR);
 • "Francis" - Franča Trasuna 150 gadu atcerei veltīts koncertuzvedums, Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrība (2400 EUR);
 • Muzikāls uzvedums "Rakstītāja", vizuālie un skaniskie konkursam, SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" (1400 EUR);
 • Dažādie Latgales mākslinieki - kultūras rubrika žurnāla A12 lappusēs, SIA "5 labas ziņas" (1400 EUR);
 • Latgales tradicionālo darbu un saimnieču diena kultūrvēstures muzejā "Vēršukalns", Viļakas novada dome (900 EUR);
 • Latgales reģiona publisko bibliotēku darbnieku konference "Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc", Latgales centrālā bibliotēka (1400 EUR);
 • Tradicionālās prasmju saglabāšanas meistardarbnīcas Latvijas austrumu pierobežā, Viļakas novada dome (2000 EUR);
 • Mācību semināru cikls folkloras kopu vadītājiem un kultūras darbiniekiem "Latgaļu tradicionālie svētki", Daugavpils novada kultūras pārvalde (200 EUR);
 • Mākslas plenērs "Puķuzirnis" Daugavpils novada iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, Daugavpils novada kultūras pārvalde (900 EUR);
 • Jauniešu mūzikas festivāls "Jaunieši Līvānos - Latgales vārtos", IMKA Līvāni (2500 EUR);
 • Mākslas akcija "Saule uz rokām", Daugavpils novada kultūras pārvalde (1500 EUR);
 • Raiņa un Aspazijas motīvi 21.gadsimta Austrumlatvijas literātu balsīs, Daugavpils Universitāte (1000 EUR);
 • Festivāls Pyurs i Luode, Vārkavas novada Dome (1200 EUR);
 • Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti. Pēteris Martinsons., Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs" (1200 EUR);
 • Starptautiskais keramikas mākslas simpozijs "LANDescapeICERAMIC LABORATORY", BIEDRĪBA "Daugavpils Māla Mākslas Centrs" (2000 EUR);
 • Latgales tradicionālo prasmju darbnīca bērniem un jauniešiem, Biedrība "Latgales tradicionālās kultūras centrs ""Latgaļu sāta" (1000 EUR);
 • Izstāžu un pasākumu cikls "PREILIS", SIA "AMV centrs" (1000 EUR);
 • Tradicionālās meistardarbnīcas Vecumu pagastā, biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa" (500 EUR);
 • Skolotāju un studentu vasaras kursi "Vosoruošona - 2014", Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas nodibinājums (1500 EUR);
 • Līvānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija, Līvānu Sv.Erceņģeļa Miķela Romas katoļu draudze (3000 EUR);
 • III Starptautiskais Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2014, Daugavpils kultūras atbalsta biedrība (2000 EUR);
 • Rokdarbnieču vācelīte, Skrudalienas pamatskola (500 EUR);
 • VSIA Daugavpils teātris viesizrāde Latgalē, Daugavpils Teātris (3000 EUR);
 • Pajautom sasameit Ludzys mīstā, Ludzas novada pašvaldība (1000 EUR)
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam griezties pie LRAA projektu vadītājas Ivetas Mukānes, tālr. 29193915, e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv
Informāciju sagatavoja:
Iveta Mukāne
Latgales reģiona attīstības aģentūra
projektu vadītāja
tālr.65428111, 29193915
e-pasts: iveta.mukane@latgale.lv