LV EN LT RU DE

Latgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultāti / 2010.gads

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2010. gada 19.aprīlī izsludināja Latgales kultūras programmas projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros projektu realizēšanai 2010.-2011. gados. Projektu pieteikumu iesniegšanas dienā 2010. gada 19.maijā tika saņemts 81 projekts ar kopējo pieprasīto finansējumu 166 781 LVL. Latgales Kultūras programmas ekspertu komisija no 21. maija līdz 17. jūnijam vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja 22 projektus Latgales kultūras programmas finansiālā atbalsta saņemšanai ar kopēju finansējumu 22 000 LVL.

2010.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros finansiālu atbalstu saņems 22 projekti:
 • Muzejpedagoģiskā programma "24 stundis latgalīts" iesniedzējs - Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvalde, Latgales kultūrvēstures muzejs (Atbalsta summa: 800 Ls)
 • Muna sāta - muna dzeive, Daugavpils novada kultūras pārvalde (1800 Ls)
 • "Tāvu zemes kalendars 2011.godam" 72.gadagājums, Latgales kultūras centra izdevniecība (1500 Ls)
 • Tradicionālo prasmju saglabāšanas programma Latvijas austrumu pierobežā, Viļakas novada dome (1150 Ls)
 • Rotko - Daugavpils zīmols, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde (2000 Ls)
 • Latgales filma 4, Biedrība "Latgales vārti" (500 Ls)
 • AR LIZEIKU PA ŪLNEICU (ar karoti pa novadu), Ludzas pilsētas ģimnāzija (600 Ls)
 • Ziemeļlatgales atmiņu banka, Balvu novada pašvaldība (500 Ls)
 • Meitas krekla un zīļu vainaga darināšanas darbnīcas, Balvu novada muzejs (980 Ls)
 • "DVD diska "Dzeive gleznuos" veļtejums O.Kūkoja septiņdesmitgadei izdūšana", LVLKSA nodibinājums (1710 Ls)
 • Latgales tēlnieces Valentīnas Zeiles Restaurācijas darbnīcas izveide Naujenes novadpētniecības muzejā (1.posms), Daugavpils novada kultūras pārvalde (800 Ls)
 • Livonijas ordeņa Dinaburgas viduslaiku mūra pils pilsapmetnes senlietu restaurācija, Daugavpils novada kultūras pārvalde (600 Ls)
 • Rēzeknes danču kluba skola, Rēzeknes pilsētas Kultūras nams (500 Ls)
 • Projekta "Garā pupa" turpinājums, Biedrība ESTO (700 Ls)
 • Latgales sirdsdziesmas”, Biedrība ESTO (800 Ls)
 • Multimediju resurss "Dziesmotā Latgale" , Latgales Centrālā bibliotēka (1660 Ls)
 • Radošās darbnīcas bērniem, Indras pagasta pārvalde (400 Ls)
 • Latgales kultūrvārdi, SIA Darbnīca A projekti (1200 Ls)
 • Ceļa krusti Latgalē, Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrība (1800 Ls)
 • Stuostu kruojuma Raibīs Suņs "Pyrma Syltī" izdūšona Bīdreiba "Kukuži" (800 Ls)
 • "Pētnieku radošā darbnīca" Latgales vācu kulturas mantojuma saglabāšana un popularizēšana, Daugavpils vācu biedrība (500 Ls)
 • Grafiskās vērtības, Latgales Māksalas Akadēmijas Latgales filiāle (700 Ls)

Informāciju sagatavoja:

Līga Grāvele
654 20257
liga . gravele (at) latgale . lv