Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://www.visitlatgale.com/lv/latgale/latgales_kulturas_programma/latgales_kulturas_programma_2007

» Latgale » Latgales kultūras programma

Latgales Kultūras programmas projektu konkursa rezultāti / 2007.gads

Projektu pieteikumu iesniegšanas dienā 2007.gada 30. martā tika saņemti 86 projekti ar pieprasīto finansējumu 189 472 LVL.

26.aprīlī Valsts Kultūkapitāla fonda Padome apstiprināja Latgales kultūras programmas 2007.gada atbalstīto projektu sarakstu:

Kopā atbalstīti 29 projekti. Jāatzīmē, ka projektu pieteikumos pieprasītais līdzfinsējuma apjoms (no Latgales Kultūras programmas) tika daļēji samazināts.
Sīkāka informācija sekos.
Informāciju sagatavoja:
Ināra Mukāne
54 76832
2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra