Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://www.visitlatgale.com/lv/images/gallery?id=353

» Dagdas novads

Svariņu novadpētniecības istaba

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra