Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://www.visitlatgale.com/lv/images/gallery?id=335

» Dagdas novads

Dagdas arodvidusskolas ēdnīca

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra