Šis puslapis išspausdintas iš Latgalos turizmo informacijos portalo
LT: http://www.visitlatgale.com/lt/images/gallery?id=1606

» Preiļu novads

L.Ivbuļa senlietu kolekcija

2007 Latgalos regiono plėtros agentūra