Šis puslapis išspausdintas iš Latgalos turizmo informacijos portalo
LT: http://www.visitlatgale.com/lt/images/gallery?id=1525

» Balvi

Rančo "Ozolmājas"

2007 Latgalos regiono plėtros agentūra