PRINT_INFO
PRINT_ADDRESS: http://www.visitlatgale.com/en/images/gallery?id=351

» Kraslava

„Sērojošā māte” piemineklis komunisma terora upuriem

2007 Latgale Region Development Agency